• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Powiatowy Dzień Strażaka

W minioną niedzielę 17 maja 2015r. w Bełżcu obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka. Do miejscowości zjechali strażacy niemal wszystkich jednostek OSP i PSP z terenu powiatu tomaszowskiego oraz zaproszeni goście – Jerzy Chróścikowski Senator RP, Arkadiusz Bratkowsski- członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Stanisław Misztal radny Województwa Lubelskiego, Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski oraz wójtowie gmin z terenu powiatu. Mszę w intencji strażaków odprawił proboszcz a zarazem powiatowy kapelan strażaków ksiądz kanonik Stanisław Szałański oraz Dziekan Dekanatu Tomaszów Płd. Grzegorz Chabros. Po niej strażacy w asyście orkiestry dętej strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali na bełżecki stadion. Tam odbyła się oficjalna część uroczystości z wręczeniem odznaczeń strażakom. Nad ceremoniałem uroczystości czuwał Krzysztof Gmoch, komendant OSP Bełżec I. Historię OSP Bełżec I opracował i przedstawił druh Wojciech Stepaniuk. W przemówieniach głos zabrali Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, Jerzy Chróścikowski – Senator RP i Pułkownik Pożarnictwa w Stanie Spoczynku Mieczysław Skiba, rodowity Bełżanin. Złotym znakiem Związku za długoletnią działalność w OSP odznaczono: Franciszka Furmana (OSP Muratyn), Wiesława Komińczaka (OSP Jarczów) i Jana Madeja (OSP Bełżec 1).Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza odebrali: Wacław Panasowiec (OSP Bełżec 1) i Antoni Pępiak (OSP Bełżec II).Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa po raz drugi w swojej karierze odebrali: Edmind Czernij (OSP Kazimierówka), Stanisław Janicki (OSP Rachanie), Piotr Jasiński (OSP Werechanie), Wiktor Rogala (OSP Bełżec II), Józef Staszewski (OSP Dutrów) i Tadeusz Maciej Wojtasiuk (OSP Pieniany).Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa po raz pierwszy odebrali: Jan Brodowski, Jan Bober, Andrzej Lorenz, Jan Łakus, Waldemar Łakus, Waldemar Komadowski, Zbigniew Pępiak, Wacław Rogala i Lucjan Skalski z OSP Bełżec.Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: Stanisław Harbuz (Strażacka Orkiestra Dęta w Tomaszowie Lubelskim) i Andrzej Adamek (Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bełżcu, wójt Gminy Bełżec). Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: ksiądz Stanisław Szałański (kapelan powiatowy straży pożarnych), Anna Komadowska, Piotr Pasek i Sebastian Portka (Strażacka Orkiestra Dęta w Tomaszowie Lubelskim).

DSC_0808DSC_0821DSC_0839

 

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim 18 maja br. Odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad radni wysłuchali informacji Starosty Jana Kowalczyka z realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie od poprzedniej sesji oraz działań Zarządu Powiatu w tym okresie. Radni przyjęli informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Tomaszowskiego w 2014 roku, a także informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok oraz dokonali oceny Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. W trakcie obrad Rada Powiatu uchwaliła Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2015 rok. Rada Powiatu podjęła również uchwały dot. m.in.:

– wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Rybnicy,

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy  Łaszczowieckiej ,

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicach Aleja    Sportowa i Ordynackiej,- udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski, oarz gminom: Tomaszów lubelski, Susiec, Telatyn, Łaszczów, Krynice, Bełżec, Lubycza Królewska, Tarnawatka , Ulhówek i Tyszowce z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania dla Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Artystycznych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Na zakończenie obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę odmawiającą wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tadeuszem Stanibułą.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 18 maja 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68 odbędzie się Sesja Rady Powiatu. W porządku obrad przewidziano m.in.:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Powiatu Tomaszowskiego
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2014 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami   pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2014.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

         1/ przyjęcia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” ,

          2/ wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Rybnicy,

         3/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy     Łaszczowieckiej ,

        4/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicach Aleja Sportowa i Ordynackiej,

        5/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

        6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

        7/udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

        8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

        9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

        10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn ,

        11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

        12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

        13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

        14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

        15/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,

        16/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

        17/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

     18/ odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.                                                                                                                                                                                                                           

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniu 8 maja 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbywają się imprezy prezentujące tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Po raz kolejny można zobaczyć zrealizowane projekty nie tylko te największe, ale i te, o których na co dzień nie mamy pojęcia.

Podczas Dni Otwartych zorganizowanych w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim można było obejrzeć specjalistyczne sprzęty do ratowania życia i samochody ratowniczo-gaśnicze zakupione przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej.

Dzień godności !

W Tomaszowie Lub. w dniu 7 maja 2015r. uroczyście obchodzono Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Koła w Tomaszowie Lubelskim. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele NSJ w Tomaszowie Lub. koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta do Tomaszowskiego Domu Kultury, gdzie odbył się koncert zespołów artystycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

DSC_0749DSC_0752DSC_0756DSC_0763DSC_0767DSC_0771DSC_0778DSC_0779DSC_0787DSC_0785

Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego w biegach przełajowych

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Tomaszowie Lubelskim w dniu 5 maja 2015r. zorganizowało biegi przełajowe szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zawody odbyły się na trasach biegowych przyległych do Szkoły Podstawowej w Łosińcu, gmina Susiec. W Mistrzostwach uczestniczyło 15 reprezentacji szkół podstawowych i 13 reprezentacji gimnazjów. W sumie w zawodach brało udział 440 uczestników. Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne otrzymały dyplomy za udział w klasyfikacji końcowej. Za zajęcie miejsc I-VI szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały puchary. Dla najlepszych zawodniczek i zawodników na poszczególnych dystansach za zajęcie miejsc I-III wręczono medale. Zwycięzców dekorowali: Józef Poterucha- wiceprzewodniczący Rady Głównej Zrzeszenia LZS, Jerzy Wereszczak- Wicestarosta Tomaszowski, Stanisław Cisło-Sekretarz Powiatu, Zbigniew Naklicki- Wójt Gminy Susiec.

Wyniki biegów na dystansach Szkół Podstawowych:

Klasy O-dziewczęta:

1 miejsce- Julia Pilipiec- SP Łosiniec

2 miejsce- Łucja Pastuszek- SP Łosiniec

Klasa O chłopcy:

1 miejsce- Szymon Strumidło- SP Łosiniec

2 miejsce- Bartłomiej Muca- SP Łosiniec

3 miejsce- Kapcer Mielniczek- SP Łosiniec

Klasa I-II dziewczęta:

1 miejsce- Hanna Kuczma- SP Łaszczów

2 miejsce- Amelia Bender- SP Łosiniec

3 miejsce- Anna Budzyńska- SP Łaszczów

Klasa I-II chłopcy:

1 miejsce- Kacper Karwan- SP Podhorce

2 miejsce-Maciej Cywka- SP Lubycza Król.

3 miejsce- Jakub Dziura- SP Podhorce

Klasa III-IV dziewczęta:

1 miejsce Martina Wojtkiewicz- SP Majdan Sopocki

2 miejsce- Gabriela Mucha- SP Tarnoszyn

3 miejsce- Ola Rozraczewska- SP Rachanie

Klasa III-IV chłopcy:

1 miejsce-Maciej Bakun- SP Łaszczów

2 miejsce- Gabriel Matwiejczuk- SP Łaszczów

3 miejsce- Maciej Cymerman- SP Lubycza Król.

Klasa V-VI dziewczęta:

1 miejsce- Wiktoria Rachańska- SP Jarczów

2 miejsce- Patrycja Bondyra-SP Susiec

3 miejsce- Marlena Mróz- SP Majdan Górny

Klasa V-VI chłopcy:

1 miejsce- Daniel Has- SP Lubycza Król.

2 miejsce- Patryk Kulik- SP Wożuczyn

3 miejsce- Wojciech Mazurek- SP Łuszczacz

Wyniki biegów na dystansach Gimnazjów:

Klasa I-II dziewczęta:

1 miejsce- Natalia Dąbrowska-Gimnazjum Majdan Górny

2 miejsce- Karolina Drapała- Gimnazjum Jarczów

3 miejsce- Agata Ostrówka- Gimnazjum Ulhówek

Klasa I-II chłopcy:

1 miejsce- Paweł Żurowski- Gimnazjum Ulhówek

2 miejsce-Kamil Kościołko- Gimnazjum Tyszowce

3 miejsce- Łukasz Łaba- Gimnazjum Podhorce

Klasa III dziewczęta:

1 miejsce- Katarzyna Klimczuk- Gimnazjum Rachanie

2 miejsce- Sandra Rachańska- Gimnazjum Jarczów

3 miejsce- Weronika Żukowska- Gimnazjum Tyszowce

Klasa III chłopcy:

1 miejsce- Przemysław Mróz- Gimnazjum Majdan Górny

2 miejsce- Patryk Zwolak- Gimnazjum Michalów

3 miejsce- Paweł Kulik- Gimnazjum Rachanie

Seniorzy:

1 miejsce- Ryszard Koprowski Tomaszów Lub.

2 miejsce- Henryk Koszel- Tomaszów Lub.

Klasyfikacja drużynowa Szkoły Podstawowe:

I miejsce- Łaszczów

II miejsce- Lubycza Królewska

III miejsce- Rachanie

IV miejsce- Tarnoszyn

V miejsce- Podhorce

VI miejsce- Łosiniec

VII miejsce- Jarczów

VIII miejsce- Łuszczacz

IX miejsce- Majdan Sopocki, Susiec

X miejsce- Wożuczyn

XI miejsce Majdan Górny

XII miejsce- Michalów

XIII miejsce- Nabróż, Tarnawatka

Klasyfikacja drużynowa Gimnazja:

I miejsce- Rachanie

II miejsce- Ulhówek

III miejsce- Tyszowce

IV miejsce- Majdan Górny

V miejsce- Jarczów

VI miejsce- Łaszczów

VII miejsce- Podhorce

VIII miejsce- Tarnawatka

IX miejsce- Łaszczówka

X miejsce- Michalów

XI miejsce- Nabróż

XII miejsce- Susiec

XIII miejsce- Majdan Sopocki

DSC_0577DSC_0588DSC_0642DSC_0668DSC_0596DSC_0713DSC_0722DSC_0734DSC_0745

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze

21 kwietnia w Tomaszowskim Domu Kultury został przeprowadzony V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowań kulturalnych wśród uczniów, przygotowanie ucznia do roli świadomego odbiorcy dziedzictwa kulturalnego oraz wyrobienie nawyku korzystania z oferty kulturalnej proponowanej przez instytucje kulturalne w naszym regionie. Zakres konkursu jest zgodny z podstawą programową przedmiotu „Wiedza o kulturze”. W tegorocznej edycji wzięło udział 19 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oraz Tomaszowski Dom Kultury, które wręczyła Pani Anna Pankiewicz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Laureatami tegorocznej edycji zostali: Aneta Buczak (Zespół Szkół nr 3 w Tomaszowie Lub.), Bożena Iwanicka (Zespół Szkół nr 3 w Tomaszowie Lub.), Dawid Zub (Zespół Szkół nr 3 w Tomaszowie Lub.). Konkurs przygotowała Agata Zakrzewska – Główny instruktor ds. organizacji imprez TDK.

SONY DSCSONY DSCSONY DSC

Finał Powiatowego Turnieju Motoryzacyjnego

Pięć drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tomaszowskiego stanęło do rywalizacji w Turnieju Motoryzacyjnym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatowa Policji. Zawodniczki i zawodnicy rozwiązywali test wiedzy o motoryzacji, rywalizowali w konkurencji udzielania pierwszej pomocy, a także sprawdzili swoje umiejętności w jeździe slalomowej samochodem osobowym. W turnieju zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Nr 4 wyprzedzając kolegów z Zespołu Szkół Nr 3 i Nr 1. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Jana Kowalczyka. Drużyna Zespołu Szkół Nr 4 reprezentować będzie Powiat Tomaszowski na turnieju wojewódzkim w Chełmie. W uroczystym zakończeniu turnieju wzięli udział: Wicestarosta Tomaszowski Jerzy Wereszczak, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Paweł Solarski.

DSC_0481DSC_0486DSC_0494DSC_0511DSC_0534

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim w dniu 21 kwietnia 2015r. odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Organizatorem mistrzostw był Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim. Wystartował 5 drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu tomaszowskiego. Zawodniczki i zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać test oraz zaprezentować swoje praktyczne umiejętności udzielenia pomocy poszkodowanym w czterech kategoriach. Rywalizacja była bardzo wyrównana i jak oceniali sędziowie młodzież zaprezentowała spore umiejętności ratownicze. Zwycięzcą Mistrzostw została drużyna Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, drugie miejsce zajęła ekipa Zespołu Szkół Nr 3 a trzecie Zespołu Szkół Nr 1. Kolejne miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie i Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach. Puchary i nagrody rzeczowe wręczali- Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Stanisław Cisło, przedstawiciel Oddziału Terenowego NSZZ Policjantów Krzysztof Majdański, przedstawiciel KP PSP Mariusz Pitura, Prezes Oddziału Rejonowego PCK Krzysztof Chyżyński. Sponsorami Mistrzostw byli: Oddział Terenowy NSZZ Policjantów w Tomaszowie Lubelskim, Nadleśnictwo Tomaszów, Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim, Bank PKO S.A. Oddział w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelski m oraz Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

DSC_0455DSC_0468DSC_0463

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu w Tomaszowie Lubelskim

16 kwietnia 2015 roku w Tomaszowie Lubelskim, po raz pierwszy obchodzony był Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Inicjatorem i organizatorem akcji był Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka. Patronatem honorowym imprezę objęli Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10,00 na Rynku Miejskim, gdzie zgromadzili się uczniowie tomaszowskich szkół, przedszkoli, podopieczni SOSW i PSOUU oraz zaproszeni goście. W kilku słowach zebranych przywitali dyrektor SOSW Roman Kania, Burmistrz Tomaszowa Wojciech Żukowski oraz pani Joanna Grochowska wiceprezes Fundacji Synapsis.Następnie, uczestnicy spotkania, w niebieskim korowodzie, przeszli ulicą Lwowską    w kierunku budynku Starostwa Powiatowego. Tam w sali konferencyjnej odbyła się konferencja – „ Moje dziecko ma autyzm i co dalej?”, w której uczestniczyło około 120 osób zainteresowanych tematyką autyzmu. Wśród uczestników konferencji byli m.in. wicestarosta Tomaszowski Jerzy Wereszczak, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pani Anna Pankiewicz, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, wójtowie, dyrektorzy szkół, kierownicy OPS i instytucji pracujących z osobami niepełnosprawnym, nauczyciele z powiatu tomaszowskiego oraz rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prelegentami były panie Joanna Grochowska- psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis oraz dr Anna Prokopiak- prezes Fundacji Alpha i pracownik naukowy UMCS. Po zakończeniu konferencji, w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego” odbyły się warsztaty skierowane do specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem – „ Praca z kwestionariuszem M-CHAT-R” .

DSC_0434DSC_0436DSC_0424DSC_0427DSC_0446DSC_0448DSC_0424DSC_9775DSC_9776DSC_9790DSC_9793DSC_9795DSC_9796DSC_9796DSC_9798DSC_9799

Wielka Roztoczańska Majówka

„Wielkanocna pisanka”

W miejskiej Bibliotece Publicznej rozstrzygnięto POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOCNA PISANKA”. Komisja konkursowa po obejrzeniu 148 prac (pisanki, stroiki, palmy) postanowiła przyznać:

Nagrodę specjalną Prezesa Zarządu OPTeam S.A. : Kacper Perdun– kl. IV SP w Krynicach op. Alina Wiśniewska

 

Pisanki – przedszkola

I miejsce : Gr.4-latki Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim                                          

(op. Małgorzata Nowosad, Jadwiga Mazurkiewicz)

II miejsce: Gr.X Integracyjna Przedszkole Samorządowe Nr 1

(op. Anna Pitura, Jolanta Igras, Monika Koperwas )

III miejsce: Karolina Krawczyk – Przedszkole Samorządowe Nr 1( op. Renata Bartoszyk)

Stroiki- przedszkola

I miejsce : Szymon Posikata kl. 0 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu (op. Joanna Pyrek)

II miejsce: Michał Kłos– Przedszkole Samorządowe Nr 5 op. Beata Świderek

III miejsce: Gabrysia Kobiałka- Przedszkole Samorządowe Nr 1 op. Renata Trynda

 

 

KL. I-III pisanki

I miejsce: Aleksandra Komadowska Koło Plastyczne przy Bibliotece Publicznej
w Majdanie Sopockim– op. Grażyna Jarosz

II miejsce: Kacper Misztal – SP Krynice op. Maria Hacia

III miejsce: Jakub Buczek kl. I c SP Nr 3 (op. Magdalena Krech)

Kl. I-III stroiki/palmy

I miejsce: Julia Dudzińska kl. I c przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu
op. Joanna Pyrek

I miejsce: Dominika Hacia – kl. I b SP Krynice op. Maria Jasiówka

II miejsce : Tomasz Malec –kl. I f- SP Nr 3 op. Urszula Chromiec

III miejsce: Mikołaj Mroczkowski – kl I h. SP Nr 3 op. Małgorzata Łoza

III miejsce: Jan Lal -kl.I b SP Nr 3 op. Marta Gałan

Kl. IV –VI pisanki

I miejsce: Julia Mużacz –kl. V SP Krynice op. Alina Wiśniewska

III miejsce : Mateusz Pieczkowski –kl. VI ZSPG Nabróż -Kolonia op. Bożena Łasocha

Kl. IV –VI stroiki

I miejsce: Jakub Łopuszyński – ZS w Krynicach op. Alina Wiśniewska

II miejsce : Wiktoria Myszkowska – ZS Szkolno- Przedszkolny w Bełżcu op. Danuta Dybich

III miejsce: Patrycja Nowosielska– SP Justynówka op. Barbara Gajewska

 

Gimnazja –pisanki

I miejsce: Aleksandra Bosiak – ZS w Krynicach op. Alina Wiśniewska

II miejsce: Anna Semczuk – ZS w Krynicach op. Alina Wiśniewska

III miejsce: Natalia Dziaman – Nabróż -Kolonia op. Bożena Łasocha

Gimnazja- stroiki/palmy

I miejsce : Przemysław Kopczyński – Gimnazjum Telatyn op. Monika Tchórzewska

II miejsce: Magdalena Bartosińska – Gimnazjum w Suścu op. Marek Nazarczuk

III miejsce: Arkadiusz Brodowski – Gimnazjum w Bełżcu op. Dorota Karwańska- Mazurkiewicz

Wręczenie nagród ufundowanych m.in. przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim odbyło się 13 kwietnia 2015r.

Źródło: zdjęcia własne oraz http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/

Strona 1 z 7112345...102030...ostatnia »