• wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Program ,,Odblaskowa Gmina”.

2 grudnia 2016 r Pan Jerzy Wereszczak- Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego wręczył  na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim kom. Szymona Mroczka elementy odblaskowe dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Powyższe odblaski zostaną rozdane mieszkańcom powiatu tomaszowskiego podczas organizowanych spotkań w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego „Odblaskowa Gmina”.  Policjanci uczestniczący w takich spotkaniach zwrócą uwagę, że okres jesienno – zimowy, kiedy szybko zapada zmrok jest szczególnie niebezpieczny dla pieszych, którzy są słabo widoczni. Wyposażenie pieszych w elementy odblaskowe znacząco przyczyni się do poprawy ich bezpieczeństwa jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.
68-96778mat. KPP Tomaszów Lub.

Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty.

2 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym  w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie  Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk z przedstawicielami samorządów i oświaty terenu  miast i gmin powiatu tomaszowskiego. Pan Stanisław Cisło – Sekretarz Powiatu powitał uczestników spotkania : Panią Teresę Misiuk, Panią Monikę Żur- Kierownika Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Zamościu, Tadeusza Stanibułę- Członka Zarządu Powiatu, Burmistrzów, Wójtów, Sekretarzy Gmin, Radnych Powiatu, Rad Rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli . Następnie Pani Kurator przedstawiła dane statystyczne dotyczące uczniów i szkół w województwie lubelskim. Omówiła też  najistotniejsze zmiany, jakie mają nastąpić w polskiej oświacie w przyszłości. Zmiany będą dotyczyły m.in.: przekształceń szkół, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja i pytania zadawane przez uczestników, na które  odpowiadała Pani Kurator.

Informacja o wyniku postępowania na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego – prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2017 roku do realizacji zadania została wybrana Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie ul. Gospodarcza 26.

Święto Honorowych Dawców Krwi

W dniu 25 listopada 2016 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się coroczne spotkanie krwiodawców. Tradycyjnie już w listopadzie od kilkudziesięciu lat w Polsce są obchodzone Dni Honorowego Krwiodawstwa. W tym okresie każdego roku staramy się w szczególny sposób pamiętać o ludziach , którzy w ten niepowtarzalny sposób pragną pomóc drugiemu człowiekowi. Niejednokrotnie jest to uratowanie ludzkiego życia, co stawia ich jakby ponad przeciętność ludzkiego istnienia. Ci ludzie oddając krew już zapisali się w potomność naszych czasów. W 2016 roku w tomaszowskim Oddziale RCKiK krwiodawcy oddali ok. 1310 litrów krwi. W oddziale zarejestrowanych jest 2970 krwiodawców a w tym roku po raz pierwszy krew oddało 442 osoby. Organizatorami uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa byli: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie z Prezesem Krzysztofem Chyżyńskim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” z Józefowie i jego prezes pani Barbara Wojciechowska, a także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział w Tomaszowie Lubelskim .W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Tadeusz Stanibuła, Sekretarz Gminy Bełżec Alicja Kopczan, Naczelnik Wydizału Oświaty Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim Henryk Nowosad. Uczestniczyli też prezesi klubów HDK :Adam Żuk – Klub HDK Krasnobród, Krzysztof Gmoch – Klub HDK przy KP PSP, Szymon Głazowski – Klub HDK przy KP Policji, Bogumił Dąbek – Klub HDK w Komarowie, Janusz Rawski –Klub HDK w Horyńcu Zdroju. Podczas spotkania zasłużeni krwiodawcy otrzymali złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, które wręczali :Krzysztof Chyżyński- Prezes Oddziału Rejonowego PCK oraz członek Zarządu Powiatu Tadeusz Stanibuła.

Odznaczenia otrzymali:

Odznaka III stopnia(brązowa) za oddanie: kobiety–5 litrów, mężczyźni-6 litrów krwi:

 1. Teresa Tracz- Józefów
 2. Marek Gromadzki- Korchów
 3. Gabriela Teresińska- Budynin
 4. Andrzej Aleksandrowicz- Krzewica
 5. Paweł Szymański- Łaszczów
 6. Alicja Świder – Szarowola
 7. Henryk Baraniecki- Komarów
 8. Andrzej Stempka- Żurawce
 9. Anita Matejak- Nowosiółki Kardynalskie
 10. Mateusz Dąbek- Komarów
 11. Barbara Chyżyńska- Józefów

 Odznaka II stopnia(srebrna) za oddanie: kobiety –10 litrów, mężczyźni-12 litrów krwi:

 1. Agnieszka Łukasik- Tomaszów Lubelski
 2. Marcin Bporek- Tomaszów Lubelski
 3. Mariusz Mielniczuk- Pieniany
 4. Daniel Szwec- Rzeplin
 5. Kamil Pacuła – Żurawce Osada
 6. Piotr Chlebicki- Rogóźno
 7. Odznaka I stopnia(złota) za oddanie: kobiety –15 litrów, mężczyźni- 18 litrów krwi:
 1. Halina Teresińska- Budynin
 2. Wacław Rogala- Bełżec
 3. Marek Gmoch- Bełże
 4. Tomasz Sochan- Podhorce
 5. Krzysztof Ulanowski- Komaró

Sponsorami uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa są:

Jan Kowalczyk Starosta Tomaszowski

 1. Marzena Czubaj- Gancarz- Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
 2. Wojciech Żukowski- Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego
 3. Cezary Girgiel Burmistrz Łaszczowa
 4. Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów
 5. Andrzej Adamek- Wójt Gminy Bełżec
 6. Zdzisław Wojnar- Wójt Gminy Jarczów
 7. Janusz Bałabuch- Wójt Gminy Krynice
 8. Tomasz Leszczyński- Wójt Gminy Lubycza Królewska
 9. Łukasz Kłębek- Wojt Gminy Ulhówek
 10. Kazimierz Misztal- Burmistrz Krasnobrodu
 11. Roman Dziura Burmistrz Józefowa
 12. Antoni Rzeźnik- Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski
 13. Mieczysław Szaluś Hurtownia Roztocze
 14. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski
 15. Piotr Zubrzycki- Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kolonia Łaszczówka
 16. Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim
 17. Restauracja Roztocze w Tomaszowie Lubelskim
 18. PSS Społem w Tomaszowie Lubelskim
 19. Firma Europiek z lublina
 20. Restauracja Tabasco w Tomaszowie Lubelskim
 21. Hurtownia warzyw i owoców Krzysztof Gardias z Tomaszowa Lubelskiego
 22. Apteka Jolanta Szwed w Horyńcu
 23. Centrum rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu
 24. Uzdrowisko Horyniec Zdrój
 25. Sklep spożywczy Krzysztof Kowal w Horyńcu
 26. Spółdzielnia Samopomoc w horyńcu
 27. Sprzedaż Wielobranżowa Grażyna Kozłowska w Horyńcu

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu wyrazy uznania za pełną poświęcenia i oddania pracę na rzecz osób potrzebujących oraz za gotowość niesienia im pomocy. Pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania i gratulacje za osiągnięcia w wypełnianiu misji niesienia dobra drugiemu człowiekowi”.Tak brzmiała treść podziękowań przekazanych przez Pana Jana Kowalczyka Starostę Tomaszowskiego pracownikom służb społecznych z terenu powiatu tomaszowskiego. Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych. Wprowadzone w 1996 roku święto stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka i podkreślenia ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych. W powiecie tomaszowskim obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się 18 listopada 2016 roku. Na ręce kierowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu podziękowania złożyli Pani Teresa Chrastina Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim oraz Pan Jerzy Wereszczak Wicestarosta Tomaszowski. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Lubelskim, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Tomaszowa Lubelskiego, Suśca, Tarnawatki, Krynic, Rachań, Łaszczowa, Telatyna, Tyszowiec, Jarczowa i Lubyczy Królewskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli oraz przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Lubelskim, Grabowicy i Muratynie.

Zmiany w Zarządzie i Radzie

Podczas Sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego, która odbyła się 25 listopada 2016r. dokonano zmian w Prezydium Rady Powiatu i Zarządzie Powiatu. Tedeusz Suski dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Powiatu został wybrany w skład Zarządu Powiatu. Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został wybrany Henryk Szadkowski, dotychczas pełniący funkcję członka Zarządu Powiatu.

Starosta na Gali sołtysów

W Hotelu Koronnym w Zamościu odbyła się uroczysta Gala Super Sołtys 2016. Laureatom plebiscytu wręczono już nagrody. Najlepsi sołtysi naszego regionu zostali wyłonieni, dzięki głosom Czytelników „Kroniki Tygodnia” w plebiscycie Super Sołtys 2016.To sołtysi, którzy z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz lokalnych społeczności i zabiegają o realizację potrzebnych we wsi inwestycji. Podczas gali nagrodzono wyjątkowych sołtysów czterech powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego tomaszowskiego i zamojskiego. Najlepszymi sołtysami z Powiatu Tomaszowskiego zostali:

 1. Wiesława Miazga (Siemierz) – 364 głosów
 2. Agnieszka Gajda (Korczmin Osada) – 164 głosy
 3. Agnieszka Koper (Łosiniec I) – 151 głosów

W głosowaniu internetowym wygrała Barbara Tyska (Łazowa) z liczbą 13 308 głosów.Nagrody dla najlepszych wręczył Starosta Jan Kowalczyk oraz przedstawiciele samorządów gminnych.

Stypendia dla uczniów ZS Nr 4

Już po raz czwarty uczniowie z Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub. uczący się w klasach I-IV o specjalizacji obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających otrzymali stypendia sfinansowane przez Fundatora Romana Raka. 21 listopada 2016r. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów. W  uroczystościach zorganizowanych przez Fundację Parasol Roztocza oprócz fundatora i Prezes Fundacji Wioletty Kozyry uczestniczył wicestarosta tomaszowski Jerzy Wereszczak oraz dyrektor ZS Nr 4 Janusz Joniec. Uczniom życzymy sukcesów w nauce.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 25 listopada 2016 roku /piątek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XX Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.in.:

 1. Zatwierdzenie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Powiatu,
  2/ przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim,
  3/ wyboru Członka Zarządu Powiatu,
  4/ wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim,
  5/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
  7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
  8/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie    tomaszowskim na 2016 rok,
  9/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomasowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

Szkolenia samoobrony dla ochotniczek !

Minister Obrony Narodowej zdecydował o zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń z kobietami- ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz- samoobrony. Informujemy, że ruszyła już I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu można uzyskać pod adresem: www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

Święto Niepodległości w powiecie tomaszowskim.

Nowe drogi w powiecie tomaszowskim.

W miesiącu październiku 2016 roku zakończono realizację  zadania  pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 3543L  Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk, nr 3530L Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Wartość projektu: ok. 7 000 000,00 zł, dotacja celowa: 3 000 000,00 zł.
Przebudowa w/w dróg powiatowych obejmowała między innymi roboty: rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, zjazdy i miejsca postojowe, wykonanie jezdni, podbudowy,  nawierzchni, ścieżki rowerowe, pobocza, przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa ,odwodnienie korpusu drogowego. Po przebudowie są to drogi jedno jezdniowe klasy L, kategorii ruchu KR2 o szerokości jezdni 5,5 m i nośności do 80 kN/oś.
Wykonawcą przebudowy był PRDM sp. z o.o. Tomaszów Lubelski.
Także w tym roku przebudowano ponad 4,8 km dróg powiatowych na terenie gminy Susiec w miejscowościach: Susiec o długości 1,6 km, Grabowica o długości 0,4 km, Łosiniec o długości 1,3 km, Maziły o długości 0,5 km, Paary (Kocudza) o długości 0,9 km.
Zakończono także przebudowę drogi powiatowej 3262L na odcinku Niemirówek- Klocówka w gminie Tarnawatka o długości 2,2 km oraz przebudowy dróg powiatowych w gminie Krynice i Rachanie (ok.5,5 km) w tym budowę drogi Majdan Sielec- Siemierz na odcinku ponad 2 km. Na terenie gminy Tomaszów Lubelski  przebudowano ponad 2,2 km w Pasiekach,Ulowie  i Rabinówce oraz  ponad 1,2 km w gminie Tyszowce.
Trwają jeszcze prace końcowe na drogach powiatowych w gminie Łaszczów (ok.1 km) , Telatyn (ok.0,4 km) oraz gminie Ulhówek (ponad 13 km) na odcinkach Tarnoszyn- Rzeplin, Rzeplin Osada- Podlodów oraz Rzeplin- Rokitno.

Strona 1 z 8812345...102030...ostatnia »