• wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego „Telatyn 2016”

Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego zorganizowane zostało w dniu 24 lipca 2014r. na obiektach sportowych w Telatynie z udziałem około 800 uczestników z 11 miast i gmin. Władze sportowe reprezentowali: wiceprzewodniczący Rady Głównej Zrzeszenia LZS Józef Poterucha, władze samorządowe powiatu- Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk,  Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Stanibuła oraz radni powiatu. Wraz z reprezentacjami gmin na Święto Sportu przybyli burmistrzowie i wójtowie oraz przewodniczący rad miast i gmin. Przed rozpoczęciem zawodów zasłużonym działaczom wręczono medale 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych. Medale wręczył Wiceprzewodniczący Rady Głównej Zrzeszenia LZS Józef Poterucha. Medale otrzymali: Marzena Czubaj-Gancarz , Janusz Bałabuch, Stanisław Cisło, Bogdan Gwiazdowski, Cezary Girgiel, Wacław Koszel, Piotr Korkosz, Tomasz Leszczyński, Stanisław Michalczyk, Roman Miedziak, Marian Mańdziuk, Zbigniew Naklicki, Bogdan Piłat, Piotr Słotwiński, Rafał Swatowski, Kazimierz Tucki, Stanisław Tytuła, Zdzisław Wojnar, Mariusz Zając. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa gminy Rachanie- 315 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna gminy Tomaszów Lubelski- 251 pkt., a trzecie gmina Telatyn – 244pkt. Kolejne miejsca zajęły: Tyszowce, Ulhówek, Łaszczów, Bełżec, Jarczów, Krynice, Susiec i Lubycza Królewska. Puchary, medale i nagrody wręczali przedstawiciele władz samorządowych oraz sponsorzy i zaproszeni goście. Święto Sportu zorganizowane zostało ze środków finansowych Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, sponsorów i współorganizatorów.

Komunikat końcowy XVIII święta sportu powiatu tomaszowskiego „Telatyn 2016”

1. Bieg dziewcząt 1 okrążenie rocznik 2001 i młodsze
I. Marlena Mróz –Tomaszów Gmina
II. Natalia Dąbrowska – Gmina Tomaszów
III. Monika Kołodziejczyk – Susiec
2. Bieg kobiet 2 okrążenia rocznik 2000 i starsze
I. Ilona Mandziuk – Gmina Tomasz
II. Aleksandra Słoboda – Tyszowce
III. Katarzyna Klimczok – Rachanie
3. Bieg chłopców 1 okrążenie 2001 i młodsi
I. Jakub Trąd – Bełżec
II. Kamil Kościółko – Tyszowce
III. Wojciech Cichoń – Tyszowce
4. Bieg mężczyzn 2 okrążenia rocznik 2000 i starsi
I. Przemysław Mróz – Gmina Tomaszów
II. Łukasz Malec – Tyszowce
III. Szymon Mucha – Ulhówek
5. Rzut lotką do tarczy dziewcząt rocznik1999 i młodsze
I. Julita Szkałuba – Gmina Tomaszów
II. Kamila Hudyga – Rachanie
III. Paulina Fronc – Telatyn
6. Rzut lotką do tarczy chłopców rocznik 1999 i młodsi
I. Konrad Łyczko – Rachanie
II. Krzysztof ożóg – Krynice
III. Piotr Radwański – Telatyn
7. Rzut lotką do tarczy kobiet rocznik 1998 i starsze
I. Amanda Mitura – Telatyn
II. Ewelina Jabłońska – Jarczów
III. Anna Malec – Telatyn
8. Rzut lotką do tarczy mężczyzn rocznik 1998 i starsi
I. Adam Karwański – Jarczów
II. Bogusław Miedziak – Rachanie
III. Kazimierz Tucki -Łaszczów
9. Konkurs siłacza – Wyciskanie odważnika 17,5 kg – kat wagowa do 85 kg. – rocznik 1998 i starsi
I. Jakub Droździel – Telatyn
II. Artur Chudyga – Rachanie
III. Łukasz Borucki – Gmina Tomaszów
10. Konkurs siłacza – Wyciskanie odważnika 17,5 kg – kat. wagowa pow.85 kg – rocznik 1998 i starsi
I. Krzysztof Maliborski – Rachanie
II. Janusz Zarębski – Tyszowce
III. Damian Suszyński – Jarczów
11. Przerzucanie opony traktorowej rocznik 1998 i starsi
I. Szymon Rajtak -Rachanie
II. Kamil Malec – Jarczów
III. Adrian Albin – Ulhówek
12. Piłka nożna mężczyzn
I. Rachanie
II. Łaszczów
III. Lubycza Królewska
IV. Bełżec
13. Piłka nożna kobiet
I. Gmina Tomaszów
II. Telatyn
III. Ulhówek
IV. Rachanie
14. Piłka siatkowa mężczyzn
I. Telatyn
II. Gmina Tomaszów
III. Krynice
IV. Rachanie
15. Piłka siatkowa kobiet
I. Rachanie
II. Gmina Tomaszów
III. Krynice
IV. Tyszowce
16. Przeciąganie liny kobiet rocznik 1998 i starsze
I. Rachanie
II. Tyszowce
III. Ulhówek
17. Przeciąganie liny mężczyzn rocznik 1998 i starsi
I. Rachanie
II. Łaszczów
III. Telatyn
18. Przenoszenie worków z piaskiem rocznik 1998 i starsi
I. Rachanie
II. Tyszowce
III. Jarczów
19. Trójbój Kobiet
I. Tyszowce
II. Łaszczów
III. Telatyn
20. Trójbój władz samorządowych
I. Telatyn
II. Rachanie
III. Jarczów

Podpisanie umowy o partnerskiej współpracy międzyregionalnej.

21 lipca 2016 roku w Żabince, obwód brzeski Republiki Białoruś Jan Kowalczyk- Starosta oraz Tadeusz Stanibuła- Członek Zarządu podpisali ,,Umowę pomiędzy Żabinkowskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym Republiki Białoruś a Powiatem Tomaszowskim, Województwo Lubelskie, Rzeczpospolita Polska o partnerskiej współpracy międzyregionalnej”.
Umowa zawarta została do rozwoju kontaktów w dziedzinach: kultury, edukacji, sportu, rekreacji, ochrony zabytków, gospodarki, handlu, spraw społecznych, ochrony przeciwpożarowej, ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego oraz innych dziedzin będących  przedmiotem wspólnego zainteresowania stron porozumienia.
Po podpisaniu umowy delegacja Powiatu Tomaszowskiego wzięła udział w uroczystościach z okazji rocznicy wyzwolenia miasta Żabinka spod okupacji niemieckiej.

Powiatowe święto policji.

22 lipca 2016 roku policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim obchodzili swoje święto.
W uroczystości wziął udział Jan Kowalczyk- Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie, służby mundurowe  z terenu powiatu oraz  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Robert Szewc.
W trakcie uroczystej akademii, 5 policjantek i 29 policjantów odebrało z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Roberta Szewca i Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim mł.insp. Artura Deryło, nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerów, aspirantów, podoficerów i szeregowych. Ponadto czterech policjantów garnizonu tomaszowskiego zostało wyróżnionych nagrodami finansowymi, przyznanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Pawła Dobrodzieja. Wyróżnionym oraz mianowanym funkcjonariuszom i pracownikom składamy najszczersze życzenia i gratulacje.
policjaźr. KPP Tomaszów Lubelski

Najbliższe wydarzenia kulturalne i sportowe.

Uroczystości z okazji 1000 i 50 lat Chrztu Polski

Plakat 1

Podwójny jubileusz w Szarowoli

W dniu 17 lipca jubileusz 90-lecia istnienia obchodziła Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowoli, a 20-lecie pracy artystycznej Zespół Ludowy „Szarowolanki”. Uroczystości zainaugurowała msza św. w Kościele pw. Krzyża Świętego w Szarowoli, po której zgromadzeni udali się na miejsce uroczystości – plac przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II. Uczestnikom uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta z Łosińca pod batutą p. Janusza Kiecany. Uroczystość rozpoczęta została meldunkiem dowódcy uroczystości – Komendanta Gminnego OSP druha Mariusza Pitury, odegraniem hymnu państwowego i podniesieniem flagi. Historię OSP w Szarowoli przybliżył Prezes OSP druh Paweł Pitura, a o 20 latach działalności „Szarowolanek” opowiedziała kierowniczka grupy p. Elżbieta Pitura. Podczas spotkania dokonano wręczenia medali i odznaczeń wszystkim zasłużonym strażakom. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień, podziękowań i symbolicznych prezentów dla OSP z Szarowoli i „Szarowolanek”. Tadeusz Stanibuła- Urzędujący Członek Zarządu w imieniu władz powiatu tomaszowskiego podziękował jubilatom za dotychczasową działalność oraz życzył dalszych osiągnięć i sukcesów w dalszej działalności. Wręczył Zespołowi Ludowemu ,,Szarowolanki” oraz OSP w Szarowoli okolicznościowe dyplomy.
Na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Szarowoli, po których wystąpiły członkinie Zespołu Ludowego „Szarowolanki”. Po koncercie dzisiejszych jubilatek na scenie wystąpili kolejno: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sąsiadeczki” z Łaszczówki, Zespół Wokalny „Vocantes” z Podhorzec i Zespół Ludowy „Kalina” z Rudy Wołoskiej. Ostatnią z atrakcji w ramach części artystycznej był koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej z Łosińca. Wszyscy zgromadzeni mieli możliwość skosztowania grochówki, bigosu i innych przysmaków przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 14 lipca 2016r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Rada podjęła uchwałę w sprawie skargi złożonej na działania Starosty Tomaszowskiego. Skargą zajmowała się wcześniej Komisja Rewizyjna, która uznała skargę za bezzasadną. Podobnego zdania byli radni, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną. Rada pozytywnie zaopiniowała działania Zarządu Powiatu związane z nawiązaniem współpracy Powiatu   Tomaszowskiego z Rejonem Żabinkowskim, Obwodu Brzeskiego w Republice Białoruś, ustalono również wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem    na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji   usunięcia pojazdu. Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk przedstawił informację o inwestycjach prowadzonych na drogach Powiatu Tomaszowskiwego. Trwają nadal prace drogowe dotyczące realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, Tomaszów Lubelski – Przeorsk, Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km”, dofinansowywanego kwotą 3 mln złotych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – z terminem jego wykonania do 20 października 2016 roku. Koszt zadania – 6 mln 868 tys. złotych. Zaawansowanie prac – ok. 60 %.Realizowane jest zadanie drogowe polegająca na przebudowie mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz z odcinkami dróg powiatowych Tarnoszyn – Rzeplin Osada i Rzeplin Osada – Ulhówek o łącznej długości ok. 5 km. Wartość całego zadania wynosi 1 mln 607 tys. zł z terminem wykonania do września br. Zaawansowanie prac – ok. 55 %. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej (będącej w dyspozycji Ministerstwa ­­­­­­­­­­­Infrastruktury i Budownictwa) w wysokości do 50 % całości zadania na kwotę 1 mln 653 tys. zł.Jednocześnie otrzymaliśmy pisemną zgodę na wykorzystanie pozostałej kwoty subwencji w wysokości 810 tys. złotych. W związku z powyższym rozszerzono zadanie drogowe na kontynuację pierwotnego zadania w postaci przebudowy odcinków dróg Rzeplin Osada – Rzeplin, Ulhówek – Podlodów i Rzeplin – Rokitno o łącznej długości powyżej 8 km. Powyższe zadanie dofinansowane jest także przez Gminę Ulhówek w wysokości 50 % wkładu własnego. Podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 63,63 % ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 n/w zadań:

 1. a) Przebudowa drogi powiatowej Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11 km 230 m, wnioskowana kwota pomocy ok. 2 mln zł (całość zadania 3 mln 150 tys. zł);
 2. b) Przebudowa drogi powiatowej Górno-Telatyn na odcinku Posadów – Telatyn o długości 5 km 400 m, wnioskowana kwota pomocy ok. 980 tys. zł (całość zadania 1 mln 544 tys. zł);

Zakończono przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Susiec za łączną kwotę 1 mln 42 tys. złotych o łącznej długości ok. 7, 2 km. Trwa przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Krynice i Rachanie za kwotę 910 tys. zł o łącznej długości 5, 44 km (w tym dokończenie budowy odcinka drogi majdan Sielec – Siemierz). Na powyższe zadania otrzymano dofinansowanie od gmin Krynice i Rachanie na łączną kwotę 460 tys. zł.Podpisano umowę z wykonawcą odcinka drogi powiatowej o długości 2, 120 km Niemirówek – Klocówka za kwotę 314 tys. zł. Gmina Tarnawatka na powyższe zadanie zaplanowała dofinansowanie w kwocie 250 tys. złotych. Termin wykonania – 31 sierpnia 2016 roku.Wyłoniono w przetargu wykonawcę robót drogowych na odcinku 0,850 km drogi powiatowej w miejscowości Lipowiec za kwotę 112 tys. złotych. Na powyższe zadanie Gmina Tyszowce zadeklarowała pomoc finansową. Termin wykonania – 31 sierpnia 2016 roku.Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski – Ulów, Rabinówka i Pasieki (o łącznej długości ok. 2,5 km). Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest przez Gminę Tomaszów Lubelski. Trwają prace przy przebudowie chodników przy drogach powiatowych w gminach Tomaszów Lubelski, Ulhówek i Łaszczów, gdzie w ramach współpracy z gminami Powiat udostępnia kostkę brukową (pozostałe materiały i robocizna leży po stronie gminy).

XVI Sesja V Kadencji Rady Powiatu

KOMUNIKAT

Zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2016 roku /czwartek/ o godzinie 830 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XVI Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji.

 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Interpelacje radnych.

 7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ rozpatrzenie skargi,

2/ zaopiniowania działań Zarządu Powiatu związanych z nawiązaniem współpracy Powiatu Tomaszowskiego z Rejonem Żabinkowskim, Obwodu Brzeskiego Republika Białoruś,

3/ ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Zakończenie obrad.

Powiatowe Święto Sportu w Telatynie

Wizyta delegacji z Rejonu Żabinkowskiego – Białoruś .

W dniu 28 czerwca br. po raz pierwszy do Tomaszowa Lubelskiego przyjechała delegacja z Rejonu Żabinkowskiego, Obwód Brzeski, Republika Białoruś na czele z Panem Dmitrym Gorodetskym – Przewodniczącym Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego Republiki Białoruś.
Celem wizyty było podpisanie Listów intencyjnych, które rozpoczynają procedurę nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Rejonem Żabinkowskim i Miastem Łaszczów.
Planowane partnerstwo ma na celu współpracę przy aplikowaniu o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lp Dzień tygodnia Godziny przyjęć Nazwisko i Imię osoby obsługującej NPP Uwagi
Urząd Gminy w Telatynie  przy ul. Fryderyka Chopina 10 ; 22-652 Telatyn.
1 Poniedziałek 8-12 Adwokat Agnieszka Herda
2 Wtorek 13-17 Radca prawny Łukasz Dziura Organizacja pozarządowa
3 Środa 9- 13 Adwokat Anita Okońska -Mandziuk
4 Czwartek 9-13 Radca prawny Łukasz Dziura Organizacja pozarządowa
5 Piątek 13- 17 Radca prawny Tomasz Gawęda
 Urząd Miejski w Tyszowcach przy ul. 3-g Maja 8 ; 22-630 Tyszowce
1 Poniedziałek 13-17 Adwokat Agnieszka Herda
2 Wtorek 12-16 Adwokat Adam Adamczuk Organizacja pozarządowa
3 Środa 9-13 Radca prawny Michał Marciniak Organizacja pozarządowa
4 Czwartek 9- 13 Radca prwany Anna Molas
5 Piątek 13- 17 Radca prwany Bogdan Pilipiec
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2
1 Poniedziałek 14-18 Radca prawny Katarzyna Jurzysta
2 Wtorek 14-18 Radca prawny Krzysztof Nowosad
3 Środa 9- 13 Adwokat Adam Adamczuk Organizacja pozarządowa
4 Czwartek 9-13 Adwokat Anita Okońska – Mandziuk
5 Piątek 13- 17 Adwokat Aleksandra Bury

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tomaszowski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.Na terenie Powiatu Tomaszowskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. osoby uprawnione będą mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w trzech punktach, z których jeden prowadzony będzie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Każdy z punktów będzie czynny w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.Chcemy zaproponować rozwiązania realizacji zadania regulowanego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób wykonujący jej cel, jakim jest zapewnienie realnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym. Najpełniej będzie to odbywać się, jeżeli miejsce świadczenia usługi nie będzie znacznie oddalone od świadczeniobiorców. Dlatego też proponujemy lokalizację punktów i godziny ich funkcjonowania w zgodnie z projektem harmonogramu działania punktów.Projekt harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / do 31 grudnia br. 2015 r. powinny zostać zawarte przez powiaty umowy z adwokatami, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej./

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas Sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, która odbyła się 27 czerwca 2016 roku rozpatrywano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. Radni pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu i jednomyślnie udzielili absolutorium.Za podjęciem uchwały byli wszyscy radni Powiatu Tomaszowskiego. W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji o stanie środowiska w Powiecie za 2015 rok, z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok, przyjęła „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022” oraz „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016-2018”. Rada udzieliła dotacje na remonty zabytkowych obiektów sakralnych dla parafii rzymsko-katolickich w Perespie, Suścu, Tomaszowie Lubelskim. Żulicach i Nabrożu. Na zakończenie obrad Rada Powiatu podjęła uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci kostki brukowej dla gmin Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Krynice i Ulhówek.

Strona 1 z 8412345...102030...ostatnia »