• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Odznaka Honorowa dla Starosty Tomaszowskiego

Powiat Tomaszowski najlepszy w Rawie Ruskiej !

W Rawie Ruskiej na Ukrainie 28 maja 2016r. rozegrano II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Romana Pieczynki, wieloletniego mera, zmarłego przed kilkoma laty.   W turnieju wzięło udział 5 drużyn reprezentujących samorządy powiatowe i miejskie. Zwyciężyła drużyna Powiatu Tomaszowskiego, II miejsce zajęła drużyna miasta Lubycza Królewska, a III miejsce drużyna miasta Żółkiew. Zespół Powiatu Tomaszowskiego wystąpił w składzie: Jacek Gontarz (kpt.), Wojciech Kawalec, Grzegorz Bardega, Mariusz Wawryszczuk, Grzegorz Woś, Andrzej Orzechowski, Paweł Przytuła, Mariusz Skawiński i Zbigniew Gozdek.

Na zdjęciach puchar i dyplom dla Powiatu Tomaszowskiego.

Propozycje na nadchodzący weekend

Przebudowa dróg powiatowych.

Na terenie powiatu tomaszowskiego trwają prace przebudowy dróg powiatowych.

1 Realizacja zadania  pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 3543L  Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk, nr 3530L Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Wartość projektu: ok. 7 000 000,00 zł, dotacja celowa: 3 000 000,00 zł.
Przebudowa w/w dróg powiatowych obejmuje między innymi roboty: rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, zjazdy i miejsca postojowe, wykonanie jezdni, podbudowy,  nawierzchni, ścieżki rowerowe, pobocza, przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa ,odwodnienie korpusu drogowego. Po przebudowie będą to drogi jedno jezdniowe klasy L, kategorii ruchu KR2 o szerokości jezdni 5,5 m i nośności do 80 kN/oś.
Wykonawcą przebudowy jest PRDM sp. z o.o. Tomaszów Lubelski. Planowany termin realizacji do 20 października 2016 r.

2. Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Susiec w zakresie:
-odcinek nr 1 drogi powiatowej nr 3551L Susiec – Grabowica w m. Susiec od km 0+000 do km 1+660,00 długości 1,660km,
– odcinek nr 2 drogi powiatowej nr 3549L Kunki – Grabowica w m. Grabowica od km 0+000 do km 0+410 długości 0,410km,
– odcinek nr 3 drogi powiatowej nr 3548L Łosiniec – Maziły w m. Łosiniec II I od km 0+000 do km 0+505,00 II od km 0+000 do km 0+865,00 łącznie 1,370km
– odcinek nr 4 drogi powiatowej nr 3548L Maziły – Podlesina w m. Maziły od km 0+000 do km 0+500,00 długości 0,500km,
– odcinek nr 5 drogi powiatowej nr 3545L Tomaszów Lubelski – Maziły – Paary w m Paary (Kocudza) od km 0+000 do km 0+925,00 długości 0,925km.
Łączna długość przebudowy w/w odcinków dróg wynosi 4,865km.
Wykonawcą przebudowy jest PRDM sp. z o.o. Tomaszów Lubelski.

3. Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3514L i 3521L na odcinku Tarnoszyn – Ulhówek .
Łączna długość przebudowy w/w odcinków dróg wynosi 5,015 km.
Wykonawcą przebudowy jest PRDM sp. z o.o. Hrubieszów.

100 lat działalności jednostki OSP w Rachaniach

W Rachaniach dnia 15 maja miał miejsce wyjątkowy jubileusz. Nasza jednostka w Rachaniach obchodziła 100 lat swojej działalności.    Na tę uroczystość przybyli goście ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. na czele ze Starostą panem Janem Kowalczykiem, i Członkiem Zarządu Powiatu Tadeuszem Stanibułą, z Państwowej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Stanisławem Kielechem, pułkownikiem OSP w stanie spoczynku Mieczysławem Skibą, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP   w Tomaszowie Lub. druhem Kazimierzem Organistą. Przybyli także goście z Ukrainy z zaprzyjaźnionych gmin Żwirki i Biszkiw.  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 mszą św. w intencji strażaków, zarówno tych żyjących , jak i tych , którzy odeszli już na wieczną wartę. Potem było poświęcenie samochodu strażackiego   i uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych oraz naszych dzielnych zuchów strażaków na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Romana Malinowskiego przygrywała marsze. Wójt gminy pan Roman Miedziak powitał wszystkich gości, następnie druh Ludwik Stopyra odczytał historię jednostki OSP w Rachaniach, po czym odznaczono sztandar jednostki Złotym Znakiem Związku OSP RP. Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał też druh Stanisław Janicki. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał druh Jan Warmiński. Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: druh Henryk Matwiejczuk        i druh Jacek Kozyra, Srebrny – druh Władysław Pasieczny i druh Piotr Kozyra, Brązowy – druh Tomasz Piwko, druh Michał Krzeszowski, druh Paweł Czuchaj. Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali: Agata Kuryło, Tomasz Czuchaj, Kamil Kuryło, Mateusz Chmurzyński, Paweł Bałabuch, Mateusz Herc. Po odznaczeniach była część artystyczna w wykonaniu uczniów SP w Rachaniach, pod kierunkiem pani Jolanty Mrozowskiej, pani Ewy Krawczyk, oprawa muzyczna dyrektor GOK pan Stanisław Seńko. Wiersz zadedykowany wszystkim strażakom zaprezentowała Gabriela Pąk pod kierunkiem pana Leszka Trusia. Strażacy z naszej jednostki przygotowali dla wszystkich smaczną grochówkę. Młodzież działająca w Świetlicy GOK przygotowała małą wystawę ph.100 lat OSP Rachanie. KGW w Rachaniach przygotowało obiad dla zaproszonych gości. Jubileusz ten był wyjątkowy i niepowtarzalny dla strażakó  i mieszkańców Rachań. Życzymy wszystkim druhom zdrowia, sukcesów i jak najmniej niebezpiecznych akcji.

Tekst i zdjęcia :GOK Rachanie Z.i S. Seńko

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniach 12-15 maja 2016 r na terenie całej Polski odbywają się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce. W dniu dzisiejszym dla dzieci swoje „drzwi otworzyła” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, Komenda Powiatowa Policji oraz Nadleśnictwo Tomaszów.
Serdecznie dziękujemy Kierownictwu ww. Jednostek oraz osobom, które uczestniczyły w akcji!!!

X międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”

9 maja 2016 r. w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie odbył się X międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” organizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin,  Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W etapie regionalnym sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności 165 uczniów, 55 zespołów reprezentujących 17 szkół technicznych województwa lubelskiego w 20 kwalifikacjach zawodowych.
Podczas eliminacji konkursowych wyłoniono 56 laureatów i 27 wyróżnionych.
Miejsca zajęte przez uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim:

Technik logistyk, kwalifikacja A.31
II Miejsce- Sebastian Szwed, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,
III Miejsce- Konrad Kuśmierczak, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.
Technik elektryk, kwalifikacja E.8
III Miejsce- Kamil Kuźniarz, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.12
I Miejsce- Rafał Łacheta, Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,
II Miejsce- Adrian Bartoszyk, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim

III Miejsce- Damian Chabura, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Serdecznie dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w tworzenie pytań konkursowych i przygotowanie młodzieży do konkursu, młodzieży za udział w konkursie i godne reprezentowanie swojej szkoły i zawodu.

Konferencja podsumowująca wyniki konkursu odbyła się  9 czerwca 2016r. w godz. 10:30 – 12:30 w auli 201 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie,  ul. Nadbystrzycka 38A.

Chrzest 966

Dzień Flagi w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 2 maja 2016 roku przed tomaszowskim „Sejmikiem” uroczyście obchodzono Dzień Flagi. Na uroczystości przybyli: Senator RP Jerzy Chruścikowski, Wicestarosta Tomaszowski Jerzy Wereszczak, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Odbyło się też złożenie przysięgi przez nowych członków Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”. Na zakończenie Tomaszowska Orkiestra Strażacka OSP zagrała krótki koncert pieśni patriotycznych i legionowych.

POWIATOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY

W dniu 29 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim.Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie sportów motorowych. Trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu rywalizowały w następujących konkurencjach: test pisemny, który obejmował pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej, techniki kierowania pojazdem, pomocy przedlekarskiej, jazdy sprawnościowej samochodem oraz udzielania pierwszej pomocy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ZS Nr 4, którą reprezentowali uczniowie: Rafał Łacheta, Damian Chabura i Adrian Bartoszyk, drugie miejsce zajęła drużyna ZS Nr 3, a trzecie miejsce drużyna ZS Nr 2w Tomaszowie Lub.  Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego. Nagrody wręczyli Wicestarosta Jerzy Wereszczak i zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkomisarz Szymon Mroczek. Nad sprawnym przeprowadzeniem turnieju czuwał szef Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Tomaszowie Lubelskim komisarz Bogdan Kulas. Starostwo Powiatowe serdecznie dziękuje Dyrektorowi ZS Nr 4 Panu Januszowi Jońcowi oraz nauczycielom za pomoc w organizacji turnieju. Dziękujemy również Panom Bronisławowi i Zbigniewowi Igrasom za wieloletni udział w komisji oceniającej zmagania reprezentacji szkolnych podczas kolejnych edycji turnieju. Drużyna Zespołu Szkół Nr 4 reprezentować będzie Powiat Tomaszowski na eliminacjach wojewódzkich turnieju, które odbędą się w dniu 21 maja 2016 roku w Zamościu.

Uroczystość przekazania nowego sztandaru dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim

 

27 kwietnia 2016 roku zapisze się na trwałe w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. Tego dnia cała społeczność szkolna, przedstawiciele Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni goście uczestniczyli w podniosłej uroczystości przekazania ośrodkowi nowego sztandaru.Idea ufundowania nowego sztandaru powstała w 2015 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Dotychczasowy, wysłużony sztandar spełniał swoją rolę od 1979 roku do dnia dzisiejszego. Widniała na nim nieaktualna już w chwili nadania nazwa Państwowy Zakład Wychowawczy. Dzięki wsparciu i hojności przychylnych osób zebrano środki na zakup nowego sztandaru i insygniów.Ceremoniał przekazania nowego sztandaru rozpoczął się od Mszy Św. podczas której dokonano poświecenia tak ważnego dla szkoły symbolu wartości patriotycznych. Następnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas ceremoniału miało miejsce zwinięcie starego sztandaru oraz uroczyste umocowanie pamiątkowych gwoździ przez honorowych gości i darczyńców. A byli to: Przewodnicząca Rady Powiatu pani Teresa Chrastina, pan Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, zastępca Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego pan Tadeusz Wagner, pan Jan Lelonek – przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, pan Waldemar Miller zastępca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Wicestarosta Tomaszowski pan Jerzy Wereszczak, członek Zarządu Powiatu pan Tadeusz Stanibuła, Sekretarz Powiatu – pan Stanisław Cisło, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – pan Andrzej Walczak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – pani Anna Pankiewicz, Ksiądz Proboszcz Jerzy Sopel, Przewodnicząca Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pani Elżbieta Frączkiewicz, pan Waldemar Dudziński – przedstawiciel pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pan Waldemar Typek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – przedstawiciel dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pani Anna Syty – Prezes Stowarzyszenia „Samarytanin”, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność – pan Mariusz Rachański, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego – pan Dariusz Skroban, Maria Szawara – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz pan Roman Kania – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.W dalszej części uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców przekazali nowy sztandar na ręce Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pana Romana Kanię, który następnie oddał go w ręce przedstawicieli uczniów, wybranych do Pocztu Sztandarowego. Po prezentacji nowego sztandaru dokonano ślubowania przedstawicieli uczniów.Podczas uroczystości skupiono się również na osobie patrona ośrodka – Janusza Korczaka. W hołdzie dla patrona delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli złożyła kwiaty przy popiersiu Janusza Korczaka. Natomiast uczniowie zaprezentowali wymowną inscenizację słowno – muzyczną pt „O człowieku, który kochał dzieci”.Ceremoniał przekazania sztandaru zakończył się odśpiewaniem pieśni sztandarowej i umieszczeniem obu sztandarów w pamiątkowych gablotach.

 

 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Na obiektach Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim w dniu 27 kwietnia 2016 roku odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, w których uczestniczyło 5 drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalnych Powiatu Tomaszowskiego. Mistrzostwa zorganizował Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim. Uczestnicy zawodów mieli do pokonania 5 stacji na których prezentowali swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno teoretyczne jak i praktyczne.Ćwiczenia oceniane były przez sędziów- instruktorów pierwszej pomocy. Sędzią głównym był Marek Czubek dyplomowany instruktor pierwszej pomocy. Po podsumowaniu wyników z poszczególnych stacji najlepszą okazała się drużyna Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim. Drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Nr 2, trzecie ekipa Zespołu Szkół Nr 1, czwarte miejsce drużyna Zespołu Szkół Nr 4, a piątą lokatę drużyna Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach. Podczas uroczystego zakończenia Mistrzostw puchary, dyplomy na grody rzeczowe wręczali; Witold Światowiec dyrektor Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Henryk Nowosad naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Krzysztof Majdański szef NSZZ Policjantów w Tomaszowie Lub., Andrzej Sykuła dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Krzysztof Chyżyński prezes Oddziału rejonowego PCK. Drużyna Zespołu Szkół Nr 3 wraz z opiekunem Markiem Czubkiem reprezentować będzie Powiat Tomaszowski na Mistrzostwach wojewódzkich w Lublinie.Sponsorami zawodów byli: Komenda Powiatowa PSP, NSZZ Policjantów, Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub., Nadleśnictwo Tomaszów Lub., Burmistrz Miasta, Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Król., Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski, Piekarnia Rabinówka , Koło Seniorów PCK w Kniaziach, Firma Opieka exclusiv 24.

Strona 1 z 8212345...102030...ostatnia »