• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Dni Dobrosąsiedztwa na Ukrainie

Dnia 25 września 2016 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego uczestniczyli w zorganizowanym na Ukrainie ,,Dniu Dobrosąsiedztwa”, które odbyło się w gminie Żwirki, w rejonie Sokalskim. Powiat Tomaszowski reprezentowali: Jan Kowalczyk- Starosta, Jerzy Wereszczak- Wicestarosta, wójtowie, burmistrzowie gmin i miast, przewodniczący Rady Gmin i Miast, dyrektorzy Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury oraz zespoły muzyczne.
Po uroczystym, tradycyjnym powitaniu chlebem, wspólnej modlitwie i odśpiewaniu hymnów państwowych – Polski i Ukrainy wszystkich bardzo serdecznie powitał gospodarz miejsca – Wójt Gminy Żwirki Iwan Koszłaj. W kilku słowach podkreślił ważność utrzymywania dobrych, przyjacielskich relacji zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i zawodowej. Głos zabrali również przedstawiciele Rady Sokalskiej, Starosta Tomaszowski oraz Burmistrz Tyszowiec – jako przedstawiciel miasta partnerskiego gminy Żwirki. W dalszej części spotkania doszło do podpisania listu intencyjnego o wzajemnej współpracy, przyjaźni i perspektywie dalszego rozwoju pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Powiatu Tomaszowskiego a Asocjacją Miejscowych Rad Rejonu Sokalskiego. Instytucje te reprezentowali po stronie polskiej Jerzy Wereszczak– Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego  i Wiktor Prytulko- Dyrektor Asocjacji Miejscowych Rad Rejonu Sokalskiego .
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści z Ukrainy oraz zespoły z powiatu tomaszowskiego: ,,Wierszczyckie Echo” – gmina Jarczów, ,,Dominanta” z Zamłynia – gmina Tyszowce, ,,Jawor”- gmina Rachanie oraz ,,Fermata” z gminy Telatyn. W dalszej części wizyty odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego nie brakowało rozmów dotyczących perspektywy współpracy na płaszczyźnie realizacji projektu z Programu Współpracy Transgranicznej ,,Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020″.
u-02
źródło: UG Telatyn

Najbliższe wydarzenia kulturalne i sportowe.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego w Lubyczy Królewskiej – nieruchomość zabudowana

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego w Lubyczy Królewskiej i Zatylu – nieruchomości niezabudowane

Projekt ,,Więcej mocy – bez przemocy !”

Stowarzyszenie „BEZ GRANIC” w Tyszowcach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach oraz Gmina Rachanie rozpoczęły realizację projektu pt. „ Więcej mocy-bez przemocy!”
W ramach zaplanowanych zadań odbędą się:
– warsztaty profilaktyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Rachanie w 3 Szkołach Podstawowych ( Rachanie, Michalów, Wożuczyn),
– warsztaty dla rodziców „BEZ KLAPSA”,
– Punkt Konsultacyjny,
– superwizje dla przedstawicieli służb i instytucji.
Idea
projektu, to zbudowanie systemu wsparcia dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców celem przeciwdziałania przemocy.
Okres realizacji projektu
: wrzesień 2016 rok – luty 2017 rok
Zapraszamy do kontaktu. Wszystkie działania są bezpłatne!
Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach pod nr. tel. 846619587

jekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
plakat-projektu-fdds-2016-3
 

Uroczyste otwarcie toru wrotkarskiego.

W sobotę 10 września 2016 roku w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste otwarcie toru wrotkarskiego w obecności wiceministra sportu Jarosława Stawiarskiego, Burmistrza Miasta oraz  zaproszonych gości. W uroczystym otwarciu obiektu w imieniu Starosty wzięli udział: Stanisław Cisło- Sekretarz Powiatu, który wręczył upominki zawodnikom TUKS,,Roztocze” oraz Anna Pankiewicz- Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Tor  o długości 200m spełnia wymagania Europejskiej Federacji Wrotkarskiej. Całkowita wartość inwestycji to 1 403 392 zł. Inwestycja została zrealizowana przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (50%) w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Tor wrotkarski z doskonałą bazą techniczną, jako obiekt strategiczny dla rozwoju sportu w Polsce, służyć będzie do codziennej pracy z młodzieżą szkolną miasta i powiatu.

Zdrowe macierzyństwo.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach rozpoczął realizację projektu pt. „ Zdrowe macierzyństwo- II edycja”realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Edycja 2016

Inicjatywy skierowane są do mieszkańców 8 Gmin Powiatu Tomaszowskiego, a działania prowadzone są w Szkołach Podstawowych i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadania realizowane są w okresie od 22 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i będą odbywały się w Gminach: Rachanie, Jarczów, Tarnawatka, Ulhówek, Łaszczów, Tyszowce (SP w Kazimierówce), Tomaszów Lubelski (SP w Podhorcach), Krynice.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie i tym samym zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach.

W ramach zaplanowanych działań zakłada się ;

  • indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne (Punkt Konsultacyjny),
  • pogadanki profilaktyczno – terapeutyczne dla rodziców,
  • spotkania z nauczycielami nt. procedury Niebieskie Karty,
  • warsztaty dla dzieci nt bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
  • grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą,
  • poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy,
  • konkurs plastyczny „Przemocy mówimy NIE!”

Wszystkie działania są bezpłatne!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu są udzielane w SOW w Tyszowcach pod nr telefonu: 846619587 oraz w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej i Szkołach Podstawowych w/w gmin.


plakat-zdrowe-macierzynstwo-2016

Najbliższe wydarzenia kulturalne i sportowe.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 13 września 2016 roku /wtorek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XVIII Sesji

V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał w sprawach:

– zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

– zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 111573L od drogi powiatowej nr 3505L-Podhucie-do drogi wojewódzkiej nr 850 na odcinku długości 1780,00 mb w miejscowości Podhucie, gmina Tarnawatka” ,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111551L w miejscowości Zaboreczno”,

Konkurs na najlepszego rolnika województwa lubelskiego.

plakat rolnik lubelszczyzny 2016

Powiatowe Święto Plonów Susiec 2016

W Suścu w niedzielę 4 września odbyło się Święto Plonów Powiatu Tomaszowskiego. W uroczystościach uczestniczyły liczne rzesze rolników, delegacje wszystkich gmin z wieńcami, pocztami sztandarowymi, zespoły śpiewacze i kapele. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Starosta Powiatu Freudenstad, z Niemiec, starostowie z rejonów sokalskiego i żółkiewskiego na Ukranie. Starostami dożynek byli: Pani Anna Skiba z Paar i Pan Janusz Knap z Majdanu Sopockiego. Po powitaniu gości przez Wójta gminy Susiec Zbigniewa Naklickiego odbyło się wręczenie odznaczeń resortowych. Na wniosek Starosty Tomaszowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał wyróżniającym się rolnikom Powiatu Tomaszowskiego odznakę honorową „ Zasłużony dla Rolnictwa”.

Odznaki otrzymali:
GMINA SUSIEC
Pani Maria Bugno
Pan Janusz Drążek
Pan Jacek Gąsiorek
Pan Mieczysław Adam Jasina
Pan Kazimierz Kijko
Pan Jerzy Jan Skiba
Pan Paweł Skiba
Pan Stanisław Skiba
Pan Sylwester Soluch
GMINA BEŁŻEC
Pan Tadeusz Kozub
Pan Rafał Wierzchowski
GMINA JARCZÓW
Pan Jacek Drabik
Pan Lesław Mazurkiewicz
Pan Marcin Zyza
GMINA KRYNICE
Pan Mirosław Huzar
Pan Andrzej Zając
GMINA TOMASZÓW LUBELSKI
Pan Stanisław Marian Garbula
Pan Konrad Gnutek
GMINA TELATYN
Pan Jarosław Przemysław Romanowski
Pan Andrzej Edward Wielosz
Pan Krzysztof Żołnierzów
GMINA TYSZOWCE
Pani Anna Pytel
Pan Janusz Dryź
Pan Zdzisław Stańczak
Pan Adam Zwolak

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk złożył rolnikom życzenia z okazji Święta Plonów. Mszę Świętą dziękczynną w intencji rolników powiatu tomaszowskiego odprawił proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Suścu ksiądz Piotr Kornafel. Towarzyszyli mu księża z Freudenstadt i Żółkwi oraz księża Dziekani z Józefowa- Zenon Mrugała i Tomaszowa Lubelskiego- Grzegorz Chabros.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieńców tradycyjnych i współczesnych jury nagrodziło nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Starostę Tomaszowskiego-500 zł, Wójta Gminy Susiec- 400 zł, Przewodniczącego Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych-300 zł.

W kategorii wieńca tradycyjnego:

I miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Nabrożu, gm. Łaszczów

II miejsce- Zespół „Jutrzenka” z Ciotuszy Nowej

III miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich Brzezinianki gmina Bełżec

W kategorii wieńca współczesnego:

I miejsce- Kolo Gospodyń Wiejskich w Hucie Tarnawackiej, gmina Tarnawatka

II miejsce- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy, gmina Susiec

III miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi gmina Tomaszów Lubelski

W części artystycznej święta plonów wystąpiły: Orkiestra Dęta z z Łosińca , Tomaszowska Kapela Podwórkowa, Zespół Śpiewaczy „”Akacja” z Żulic, Zespół Śpiewaczy „Lawenda” z Telatyna, , Zespól Ludowy „Jaśmin” z Rzeplina, Zespół „Czerwona Ruta” z Ukrainy, Zespół Ludowy „Szumy” z Suśca, Zespół Ludowy „Grabowiczanki” z Grabowicy oraz Tomaszowska Kapela Biesiadna. Gwiazdami wieczoru były zespoły Happy End i Solaris.
Więcej zdjęć na Fb Powiatu Tomaszowskiego oraz na stronie gminy Susiec.
Filmy z dożynek: część 1, część 2.

 

Zapraszamy na Dożynki Powiatowe do Suśca.

plakat na stronę

Cud natury.

W ogólnopolskim plebiscycie ,,7 Nowych Cudów Polski” zorganizowanym przez National Geographic Polska nominowane były aż 32 obiekty. ,,Roztoczańskie szumy ” zajęły ostatecznie 6 miejsce w Polsce. Na stronie rankingu zostały opisane jako:,,Niewielkie, ale hałaśliwe. Mikrowodospady. Ich historia sięga trzeciorzędu, kiedy to zmiany tektoniczne spowodowały powstanie skalnych uskoków. Wędrówka wzdłuż rzek Tanew czy Jeleń pozwala nie tylko się wyciszyć, ale też zagłębić się w dziewicze lasy”.
           Rezerwat „Nad Tanwią” powstał w 1958 roku o powierzchni ok. 41 ha. Leży on na terenie gminy Susiec. Rezerwat chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku 400 m znajduje się 24 progi zwane „SZUMAMI”. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii. Rezerwat położony jest na wysokości ok. 235 m, a najwyższe wzniesienie –  Kościółek(zwane też Zamczyskiem) osiąga 246m n.p.m.
W rezerwacie rośnie niezwykle ciekawa szata roślinna. Stwierdzono istnienie ok. 40 zespołów roślinnych. Z rzadkich i chronionych roślin występuje tu: widłak jałowcowaty, bez koralowy i porzeczka alpejska. Żyją tu również rzadkie ptaki: bocian czarny, pliszka górska i zimorodek.

 

Strona 1 z 8612345...102030...ostatnia »