• Newsletter

  • logo-ewus

  • wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Spotkanie opłatkowe sołtysów Powiatu Tomaszowskiego

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Sołtysów połączone ze spotkaniem opłatkowym. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Arkadiusz Bratkowski-członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Jerzy Wereszczak-wicestarosta Tomaszowski.

Obradom przewodniczył prezes Stowarzyszenia Andrzej Adamek- wójt gminy Bełżec. Wykład skierowany do rolników wygłosił Artur Banach- prezes firmy doradczej z Lublina,  a dotyczył on dotacji dla rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawicielka Banku Zachodniego WBK dyrektor Marzena Rabiega przedstawiła ofertę banku skierowaną do sektora rolniczego.

Przedstawiciele władz samorządowych Arkadiusz Bratkowski i Jerzy Wereszczak złożyli obecnym na spotkaniu sołtysom życzenia świąteczno-noworoczne.

SAM_3475SAM_3488SAM_3494

Powiat Tomaszowski najlepszy w Igrzyskach !

Drużyna Powiatu Tomaszowskiego zwyciężyła w Wojewódzki Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych Seniorów na Lubelszczyźnie. Finał Igrzysk rozegrano w Zamościu w niedzielę 14 grudnia 2014 r. Zawodniczki i zawodnicy startowali w konkurencjach sportowych: piłce siatkowej i piłce nożnej, a także w zawodach sportowo-rekreacyjnych: rzucie lotką do tarczy, rzucie podkową do celu, kręglach, strzałach na bramkę, strzałach do kosza, wyścigach na hulajnodze. Rozegrano też zawody dla władz samorządowych. Powiat Tomaszowski reprezentowali: Ewa Korkosz- nauczycielka w-f, Jerzy Wereszczak- wicestarosta, Andrzej Adamek- wójt gminy Bełżec i Stanisław Pryciuk- dyrektor OSiR. W rozgrywkach piłki nożnej zwyciężyła drużyna reprezentująca Powiat Tomaszowski w składzie: Zbigniew Kuczyński-trener, Bogdan Stawarski, Bogdan Piłat, Piotr Dec, Andrzej Orzechowski, Tomasz Nastałek, Zenon Maksymiak, Tomasz Słotwiński, Jarosław Korzeń, Krzysztof Kęczkowski.

1909407_894159683937201_904746956094157932_o10694255_894154257271077_4203506839219119680_o10865744_894158117270691_4772591750570033035_o1978488_894157130604123_7216288075191034523_o

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się II Sesja Rady Powiatu. Rada powołała komisje stałe i ustaliła ich  przedmiot działania. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Dawidowski.  Komisją Budżetu i Finansów kierować będzie Teresa Eifler, a Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Krupa. Przewodniczącym  Komisji Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wybrany został Piotr Cisło, a Andrzej Walczak przewodniczyć będzie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu wybrano Piotra Janickiego. W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomasowskim na rok 2014. Rada podjęła również uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami    wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów   aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji. Na zakończenie obrad Rada Powiatu ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Jana Kowalczyka, które pozostało w takiej samej wysokości,jak w poprzedniej kadencji.

Policyjny Gryf

Od wczoraj oficjalną symboliczną służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. pełni Gryf – maskotka miejscowych policjantów. Postać gryfa powstała w oparciu o pracę plastyczną wyłonioną w konkursie na projekt policyjnej maskotki, ogłoszonym we wrześniu przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lub. oraz Starostę Tomaszowskiego.Stworzenie policyjnej maskotki było wspólną ideą Komendanta miejscowej Policji i Starosty Tomaszowskiego. Dlatego też jednym z warunków regulaminowych konkursu było opracowanie projektu maskotki, która poza policyjnym mundurem, miała nawiązywać do cech powiatu, a właśnie gryf jest główną postacią herbu powiatu tomaszowskiego.Maskotka została zaprojektowana i wykonana na podstawie pracy zwyciężczyni konkursu – Julii Idzik. Podczas wczorajszej oficjalnej prezentacji maskotki w której uczestniczył Starosta Jan Kowalczyk wręczono nagrodę, a także pamiątkowe dyplomy i mikołajkowe słodkie paczki dla trójki dzieci z poszczególnych grup wiekowych, biorących udział w konkursie. Policyjny Gryf będzie od teraz pełnił służbę na okolicznościowych imprezach i spotkaniach z najmłodszymi

 DSC_0496DSC_0512

Operacja Dehejtyzacja – konkurs przeciwko agresji słownej w internecie

09-dehejtyzacja-A3

Więcej informacji na stronie Ośrodka interwencji Kryzysowej

„Paczka marzeń”

W piątek 5 grudnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym podsumowano drugą edycję akcji pomocowej pn. „Paczka marzeń”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, którego Prezesem jest Krzysztof Chyżyński. Akcja skierowana jest do dzieci (z całego powiatu tomaszowskiego), które typowane były w szkołach przez „Kluby Wiewiórka” oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych. Dzieci pisały listy do Mikołaja, darczyńcy spełniali ich marzenia. W Paczkę Marzeń zaangażowało się wiele instytucji, szkół, parafii, przedsiębiorstw i osób prywatnych. Akcję zainicjowali w 2013 roku uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim wraz z opiekunką – Dorotą Stawarską. Tegorocznymi darczyńcami byli m.in.: Starostwo Powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, Fundacja Oscar, Straż Graniczna, uczniowie i nauczyciele tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych . Koszt wszystkich Paczek Marzeń wyniósł niemal 9 tys. zł. Słodki poczęstunek zapewnili uczniowie  z klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim wraz z opiekunem Małgorzatą Wirowską-Ostrówka oraz firma Europiek z Zamościa.

SAM_3376SAM_3380SAM_3387SAM_3390SAM_3400SAM_3405SAM_3414SAM_3420SAM_3436

 

„Wybierz życie-pierwszy krok”

 

        4 grudnia 2014r. w siedzibie SPSK nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica11 odbyła się konferencja pt. „Profilaktyka raka szyjki macicy – zadanie dla każdego”. Konferencja zorganizowana dla realizatorów programu edukacyjnego „Wybierz Życie_ Pierwszy Krok”, przedstawicieli władz samorządowych, powiatowych koordynatorów z PSSE, którego inicjatorem jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet. Celem programu realizowanego od 5 lat w szkołach ponadgimnazjalnych jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, a także kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży  w zakresie profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy. Program podnosi też zainteresowanie badaniami profilaktycznymi np. badaniami cytologicznymi.Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV, nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży. Kształtowanie świadomości zdrowotnej powinno być obowiązkowym elementem procesu edukacji od najmłodszych lat. Tylko dzięki szeroko stosowanym działaniom oświatowym możemy wpłynąć na zdrowie przyszłych pokoleń. W powiecie tomaszowskim program od 5 lat realizują wszystkie szkoły ponadgimnazjalne.  Konferencja była również miejscem wymiany tzw. dobrych praktyk i doświadczeń    z realizacji programu „Wybierz życie – Pierwszy Krok”. Do prezentacji praktyk i podzielenia się doświadczeniami z uczestnikami konferencji  wybrano 4 szkoły ponadgimnazjalne  z województwa lubelskiego. Powiat tomaszowski reprezentowała Pani Kamila Sobolewska pedagog z Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub. W krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiła realizację programu w szkole, gdzie 95% uczniów to młodzież męska. Prezentowała metody i techniki jak rozmawiać z młodzieżą męską na temat zdrowia seksualnego i przyczyn raka szyjki macicy. W konferencji z ramienia  Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. uczestniczyła Pani Anna Pankiewicz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej , Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną reprezentowała Pani Alina Pliżga powiatowy koordynator programu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.  Uczestnicy konferencji wysłuchali również wykładu prof. Jana Kotarskiego – kierownika I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK Nr 1 Lublinie na temat „Profilaktyka raka szyjki macicy i zakażeń HPV – co nowego na świecie i w Polsce” oraz wykładu Pani Małgorzaty Stelmach Prezesa Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet „ Zdrowie kobiet – ile naprawdę wiemy o sobie”. Po zakończeniu konferencji uczestniczki miały możliwość wykonania bezpłatnych badań cytologicznych    w gabinetach SPSK Nr 1  w Lublinie przy ul. Staszica.

Sesja Rady Powiatu

 W dniu  11  grudnia 2014 roku /czwartek / o godzinie 1200  w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady II Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał w sprawach:

1/ powołania Komisji Rewizyjnej,

2/ ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomasowskim na rok 2014 ,

4/ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów   aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji,

5/ustalenia wynagrodzenia dla Starosty,

                                                                                   

Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim w dniu 9 grudnia 2014r. rozegrano Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS  w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych. W meczu o I miejsce drużyna ZS Nr 2 zwyciężyła drużynę ZS Nr 1- 2:0. Trzecie miejsce zajęła drużyna ZS Nr 4, a czwarte ZS Nr 3. W zawodach uczestniczyła też drużyna dziewcząt ZS Nr 1, która poza konkursem wygrała z męską drużyną ZS Nr 2. Najlepszym zespołom puchary wręczali: Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego Stanisław Cisło i Dyrektor ZS Nr 1 Janusz Frykowski.Skład drużyny zwycięzców: Maciej Wasyl, Dominik Niedużak, Patryk Parol, Bartłomiej Łasocha, Karol Czop, Tomasz Pisarczyk, Rafał Sioma, Krystian Żuk, Karol Wywrocki, Dawid Rachfalski,Kamil Wawrzusiszyn, Daniel Kotowicz. Trener: Halina Bojko.

SAM_3445SAM_3465SAM_3461

Puchar dla drużyny Powiatu Tomaszowskiego !

W rozegranych 7 grudnia w hali ZS Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim eliminacjach międzypowiatowych Halowych Igrzysk Seniorów na Lubelszczyźnie reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego zwyciężyła reprezentację Powiatu Zamojskiego 144:136 pkt. W ramach Igrzysk rozegrano mecze piłki nożnej i siatkowej, zawody na hulajnogach, rzuty lotką do tarczy, rzuty podkową do celu, rzuty do kosza, strzały na bramkę. Igrzyska zorganizowało Powiatowe Zrzeszenia LZS a uczestnikami zawodów były zawodniczki i zawodnicy w wieku 45+. Finał wojewódzki odbędzie się 14 grudnia w hali Zespołu Szkól Rolniczych w Zamościu.

IMG_8356IMG_8378

Film z I Sesji Rady Powiatu V Kadencji

http://youtu.be/SiSTYSo9t38

Filmy

filmy z uroczystości przekazania relikwi w SP ZOZ oraz otwarcia nowego oddziału szpitalnego

 http://youtu.be/CsObgWWBcDQ

 

http://youtu.be/bpzv-KNgzCA

 

 

Strona 1 z 6712345...102030...ostatnia »