• wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Odnawialne źródła energii w powiecie tomaszowskim.

Dnia 4 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy Fundacji  Rozwoju Lubelszczyzny odbyło się spotkanie pt.,,Odnawialne źródła energii w powiecie tomaszowskim: potencjał i możliwości działania”. W spotkaniu udział wzięli: dr Jarosław Sachajko- Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  dr Piotr Gradziuk- pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, dr Henryk Łucjan- Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Teresa Chrastina- Przewodnicząca Rady Powiatu, Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski, Jerzy Wereszczak- Wicestarosta, Wójtowie Gmin, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, przedsiębiorcy, rolnicy oraz  przedstawiciele gmin.
W czasie spotkania przedstawiono Panu Posłowi problemy wytwórców brykietu i pelletu ze słomy oraz omówiono perspektywy rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu tomaszowskiego oraz możliwości zagospodarowania biomasy na rynku lokalnym.

 

Gratulacje

20160202103543989_0001

Dotyczy wszczęcia kontroli w trybie art. 83 b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche.

Petycja Kancelarii Prawnej

Odpowiedź na petycję Kancelarii Prawnej

Liderzy wśród liderów

Związek Powiatów Polskich opublikował listę zdobywców tytułu „Super Powiat” i „Super Gmina” za rok 2015. Lista laureatów w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:
1. Powiaty (o wielkości do 60, od 60 do 120 i powyżej 120 tys. mieszkańców)
-Powiat Drawski – starosta Stanisław Kuczyński
-Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie) – starosta Jan Kowalczyk
-Powiat Kielecki – starosta Michał Godowski
2. Miasta na prawach powiatu
-Legnica – prezydent Tadeusz Krzakowski
3. Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
-Stronie-Śląskie – burmistrz Zbigniew Łopusiewicz
4. Gminy wiejskie
-Wielka Wieś – wójt Tadeusz Wójtowicz
Wyróżnienie Super Powiat/Super Gmina jest przyznawane jeśli dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji kategorii zawartych w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.
Dzięki temu systemowi, w sposób szczególny, zostają uhonorowane te samorządy, których działania skupiają się na zrównoważonym rozwoju (obejmują większość kategorii ujętych w rankingu).
Źródło:www.wartowiedziec.org

 

Życzenia

W dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składam serdeczne życzenia i gratulacje Dyrekcji i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.Rok 2016 to nowe wyzwania dla służb zatrudnienia, odpowiadające oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Wymagać one będą, jak dotychczas wielkiego profesjonalizmu, zaangażowania i odpowiedzialności, a także wrażliwości w rozwiązywaniu trudnych problemów bezrobocia.Życzę Państwu jak najwięcej satysfakcji i radości z dobrze spełnianego obowiązku, uznania ze strony klientów Powiatowego Urzędu Pracy oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                                                   Starosta Tomaszowski

Jan Kowalczyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. na terenie powiatu tomaszowskiego.

Dnia 18 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Uchwałą Nr 112/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. na terenie powiatu tomaszowskiego.

Termin składania ofert: do 8 lutego 2016 r.

W załączeniu przedstawiamy:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – załącznik do Uchwały Nr 112/2016.
 2. Wzór oferty na realizację zadania publicznego.

Dokumenty dostępne są pod linkiem: http://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubyczy Królewskiej – nieruchomość ze stawem.

Zobacz treść ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu 2016 01

 

Powiat Tomaszowski na I miejscu w Polsce !

Związek Powiatów Polskich ogłosił wyniki Rankingu samorządów prowadzonego w 2015 roku. Duży sukces odniósł Powiat Tomaszowski, który został sklasyfikowany na I miejscu otrzymując tytuł honorowy „Dobry Polski Samorząd 2015”. W roku ubiegłym nasz powiat również zwyciężył w tym rankingu. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku zgodnie z regulaminem pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów podzielonych na dziesięć grup tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Miejsca w Rankingu uzyskuje się zależnie od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności. Warto podkreślić, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojego samorządu zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej zostają one następnie zgłoszone do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami Rankingu. Poniżej Ranking pierwszych dziesięciu powiatów do 120 tys. mieszkańców za 2015 rok:

 1. Powiat Tomaszowski(lubelskie) – honorowy tytuł „DOBRY POLSKI SAMORZĄD”– 47 120 punktów
 2. Powiat Słupski- 41 515 pkt.
 3. Powiat Piotrkowski- 41 000 pkt
 4. Powiat Jędrzejowski
 5. Powiat Ostródzki
 6. Powiat Toruński
 7. Powiat Lubartowski
 8. Powiat Świecki
 9. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 10. Powiat Tomaszowski(łódzkie)
  Więcej informacji oraz inne rankingi można zobaczyć na stronie Związku Powiatów Polskich.

Powiat Tomaszowski laureatem Rankingu EO ZPP.

Związek Powiatów Polskich opublikował listę laureatów w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za 2015 rok. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP w zakresie promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Klasyfikowane są projekty związane z wykorzystywaniem energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatru, otoczenia i biomasy.
W kategorii Powiaty :
1. Powiat Bielski-woj.podlaskie,
2. Powiat Suski,
3. powiat Lubartowski,
4. Powiat Swiecki,
5. Powiat Tomaszowski– woj. lubelskie.
Więcej wyników można zobaczyć na stronie Związku Powiatów Polskich.
Na terenie powiatu tomaszowskiego działają 3 farmy fotowoltaiczne (w Tomaszowie Lubelskim o mocy 1,32 MW, w Jezierni, gmina Tomaszów Lubelski  o mocy 990 kW oraz w Wożuczynie Cukrowni, gmina Rachanie o mocy 600 KW), 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy  ponad 77 MW (10 turbin wiatrowych na terenie  gminy Tomaszów Lubelski- 20 MW, 17 na terenie gminy Jarczów-26,5 MW, 15 na terenie gminy Tyszowce-30 MW i 4 w Dębach, gmina Lubycza Królewska- 0,6 MW), mała elektrownia wodna o mocy 67 KW na rzece Sołokiji w Wierzbicy, gmina Lubycza Królewska, wytwórnia pelletu ze słomy  w Zatylu, gmina Lubycza Królewska, wytwórnia brykietu ze słomy w SKR Łaszczów,  pompy ciepła i kolektory słoneczne w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, kolektory słoneczne na budynkach:  szpitala, szkół, przedszkoli , Tomaszowskim Domu Kultury i domach osób prywatnych. Więcej informacji o działających instalacjach można zobaczyć na stronie Energii Odnawialnej.
Zdjęcia z galerii Starostwa i firmy EDP Renewables Polska.

Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2016 rok

Ostatnia w 2016 roku Sesja Rady Powiatu odbyła się 30 grudnia. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok. Założenia budżetu przedstawiła Skarbnik Barbara Pakosik . Dochody powiatu wyniosą ponad 83 mln złotych a wydatki zaplanowano na poziomie ponad 84 mln zł. Deficyt w wysokości ok. 1 mln pokryty zostanie z przychodów planowanych w wysokości ok. 3,2 mln zł. Na inwestycje zaplanowano w budżecie kwotę ponad 21 mln zł. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku to przede wszystkim przebudowy i remonty dróg powiatowych, mostów na drogach powiatowych, remonty w placówkach oświatowych i budynkach samorządowych. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę budżetową na 2016 rok. W dalszej części obrad rada wyraziła zgodę na działalność Powiatu Tomaszowskiego w zakresie telekomunikacji a także przystąpienie Powiatu Tomaszowskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie”. Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu z zaproszonymi gośćmi podczas którego złożono życzenia noworoczne oraz przełamano się opłatkiem. W uroczystości uczestniczyli księża dziekani Grzegorz Chabros i Czesław Grzyb, proboszcz Parafii Prawosławnej ksiądz Dariusz Wasiluk, burmistrzowie i wójtowie, szefowie służb, inspekcji, straży, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 grudnia 2015 roku /środa/ o godz. 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68 odbędzie się Sesja Rady Powiatu.W porządku obrad przewidziano  podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wieloletniej prognozy finansowej,

2/ uchwały budżetowej na 2016 rok,

3/ trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania

i wykorzystywania dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu

Tomaszowskiego,

4/ wyrażenia zgody na działalność Powiatu Tomaszowskiego w zakresie telekomunikacji,

5/ przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie”,

6/ wystąpienia Powiatu Tomaszowskiego ze stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna ROZTOCZE,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

9/ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok,

10/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2016 rok,

Na zakończenie obrad radni i zaproszeni goście złożą sobie życzenia noworoczne.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Lp Dzień tygodnia Godziny przyjęć Nazwisko i Imię osoby obsługującej NPP Uwagi
Urząd Gminy w Telatynie  przy ul. Fryderyka Chopina 10 ; 22-652 Telatyn.
1 Poniedziałek 8-12 Adwokat Agnieszka Herda  
2 Wtorek 13-17 Radca prawny Łukasz Dziura Organizacja pozarządowa  
3 Środa 9- 13 Adwokat Anita Okońska -Mandziuk  
4 Czwartek 9-13 Radca prawny Łukasz Dziura Organizacja pozarządowa  
5 Piątek 13- 17 Radca prawny Tomasz Gawęda  
 Urząd Miejski w Tyszowcach przy ul. 3-g Maja 8 ; 22-630 Tyszowce
1 Poniedziałek 13-17 Adwokat Agnieszka Herda  
2 Wtorek 12-16 Adwokat Adam Adamczuk Organizacja pozarządowa  
3 Środa 9-13 Radca prawny Michał Marciniak Organizacja pozarządowa  
4 Czwartek 9- 13 Radca prwany Anna Molas  
5 Piątek 13- 17 Radca prwany Bogdan Pilipiec  
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2
1 Poniedziałek 14-18 Radca prawny Katarzyna Jurzysta  
2 Wtorek 14-18 Radca prawny Krzysztof Nowosad  
3 Środa 9- 13 Adwokat Adam Adamczuk Organizacja pozarządowa  
4 Czwartek 9-13 Adwokat Anita Okońska – Mandziuk  
5 Piątek 13- 17 Adwokat Aleksandra Bury  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tomaszowski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.Na terenie Powiatu Tomaszowskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. osoby uprawnione będą mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w trzech punktach, z których jeden prowadzony będzie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Każdy z punktów będzie czynny w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.Chcemy zaproponować rozwiązania realizacji zadania regulowanego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób wykonujący jej cel, jakim jest zapewnienie realnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym. Najpełniej będzie to odbywać się, jeżeli miejsce świadczenia usługi nie będzie znacznie oddalone od świadczeniobiorców. Dlatego też proponujemy lokalizację punktów i godziny ich funkcjonowania w zgodnie z projektem harmonogramu działania punktów.Projekt harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / do 31 grudnia br. 2015 r. powinny zostać zawarte przez powiaty umowy z adwokatami, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej./

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

 

 

Strona 1 z 7812345...102030...ostatnia »