• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Nagroda dla Roztoczańskich Szumów.

W szóstej edycji konkursu „7 nowych cudów Polski” ogłoszonego przez National Geographic Traveler susieckie Szumy uplasowały się na szóstym miejscu.
Wyniki ogłoszono 1 września, a 14 października 2016 roku odbyła się uroczysta Gala w trakcie międzynarodowych targów turystycznych World Travel Show w Nadarzynie koło Warszawy.
Wyróżnienie z rąk Martyny Wojciechowskiej – redaktor naczelnej National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler odebrał Zbigniew Naklicki – wójt gminy Susiec.
Na stronie rankingu zostały opisane jako:,,Niewielkie, ale hałaśliwe mikrowodospady. Ich historia sięga trzeciorzędu, kiedy to zmiany tektoniczne spowodowały powstanie skalnych uskoków. Wędrówka wzdłuż rzek Tanew czy Jeleń pozwala nie tylko się wyciszyć, ale też zagłębić się w dziewicze lasy”.

           Rezerwat „Nad Tanwią” powstał w 1958 roku o powierzchni ok. 41 ha. Leży on na terenie gminy Susiec. Rezerwat chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku 400 m znajduje się 24 progi zwane „SZUMAMI”. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii. Rezerwat położony jest na wysokości ok. 235 m, a najwyższe wzniesienie –  Kościółek(zwane też Zamczyskiem) osiąga 246m n.p.m.
W rezerwacie rośnie niezwykle ciekawa szata roślinna. Stwierdzono istnienie ok. 40 zespołów roślinnych. Z rzadkich i chronionych roślin występuje tu: widłak jałowcowaty, bez koralowy i porzeczka alpejska. Żyją tu również rzadkie ptaki: bocian czarny, pliszka górska i zimorodek.

Dzień Edukacji Narodowej

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim 13 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej . W uroczystościach wzięli udział: Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu Aneta Najda , przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty – Barbara Krawczyk ,Wicestarosta Jerzy Wereszczak , Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Anna Pankiewicz.  Podczas uroczystości wręczono stypendia Starosty dla uczniów z rodzin gorzej sytuowanych ,osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia otrzymali:

ZS Nr 1

Kinga Ciołko- uczennica klasy III liceum ogólnokształcącego

Diana Dziura -uczennica klasy III liceum ogólnokształcącego

Ewelina Stachurska – uczennica klasy III liceum ogólnokształcącego

Sylwia Bartosik – uczennica klasy II liceum ogólnokształcącego

Paulina Byra – uczennica klasy II liceum ogólnokształcącego

ZS Nr 2

Julia Szkałuba – uczennica klasy III liceum ogólnokształcącego

Justyna Komadowska – uczennica klasy III liceum ogólnokształcącego

Magda Natyna – uczennica klasy II liceum ogólnokształcącego

Magdalena Dziuba – uczennica klasy II liceum ogólnokształcącego Sławomir Malinowski – uczeń klasy II liceum ogólnokształcącego

ZS Nr 3

Mikołaj Oberda uczeń klasy IV technikum

Grzegorz Kudełka uczeń klasy IV technikum

Karolina Neród- uczennica klasy IV technikum

Paulina Mróz uczennica klasy III technikum

Łukasz Malec uczeń klasy III technikum

Aneta Buczak – uczennica klasy III technikum

Karol Krawczyk – uczeń klasy III technikum

Patryk Niedźwiecki – uczeń klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Kamil Steczkiewicz – uczeń klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Dominik Krawczyk – uczeń klasy II technikum

Michał Stadnicki uczeń klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej

ZS Nr 4

Radosław Mrozek – uczeń klasy IV technikum

ZS Nr 5

Marek Sołdaczuk – uczeń klasy III liceum ogólnokształcącego

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali:

  1. Pan Andrzej Senetra – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim
  2. Piotr Walczewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół
    Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim
  3. Justyna Piskorz -Umylańska – nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach

4.Ewelina Sawczuk – nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół Nr 5
w Tyszowcach

Starosta Tomaszowski przyznał też nagrody pieniężne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody otrzymali:

ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Leszek Bober, Krzysztof Wróbel

ZS Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

Waldemar Typek, Jan Malec

ZS Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim

Ireneusz Romaszko, Grażyna Senetra, Monika Bednarz, Agnieszka Łypka

ZS Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Janusz Joniec, Ryszard Jałowiec, Beata Pawłucka, Iwona Krawczyk

ZS Nr 5 w Tyszowcach

Agnieszka Podgórska

SOSW

Roman Kania, Beata Atalska, Dariusz Liwin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Anna Jarczak

W części artystycznej wystąpili uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.

 

„Komórkomania”

W dniach 20-21 października 2016r. w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim zostanie zorganizowana akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku do bazy DKMS pod nazwą Komórkomania.  Wszelkie wątpliwości względem decyzji o wstąpieniu w szeregi potencjalnych dawców szpiku pomoże rozwiązać oficjalna strona DKMS, tam każdy znajdzie odpowiedzi, a także przeciwwskazania medyczne do rejestracji w bazie. Dodatkowo Wolontariusze rozwieszą plakaty oraz rozdadzą ulotki informacyjne, udostępniono także scenariusze zajęć lekcyjnych.
Komórkomania zostanie przeprowadzona w sali nr 22. Rejestrację zaczynamy o 90:00 i potrwa do godz. 15.00.W razie jakichkolwiek wątpliwości serdecznie zapraszamy do punktu rejestracji w dniu akcji, odpowiemy na wszelkie pytania. Czekamy na Was! Koordynatorem akcji jest: Dorota Stawarska. Więcej informacji na filmie pod linkiem: https://www.youtube.comwatch?v=aKcTJHuftDQ&feature=youtu.be

 

Powiatowy Przegląd Piosenek Autorów Polskich.

W niedzielę 9 października 2016 roku w Tomaszowskim Domu Kultury odbył się Powiatowy Przegląd Piosenek Autorów Polskich – Krzysztofa Klenczona i Seweryna Krajewskiego. W przeglądzie wzięły udział zespoły młodzieżowe, chóry oraz soliści.
Na scenie wystąpili między innymi uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, zespół wokalny “Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej oraz  zespół wokalny ,,Bell Canto” z Tyszowiec.
Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe, Zespół Wokalny “Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej, Stowarzyszenie “Razem dla Lubyczy”, Urząd Miasta w Lubyczy Królewskiej, Urząd Miasta z Tomaszowa Lubelskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej oraz Tomaszowski Domu Kultury.

Mat. ze strony TPI

Sesja Rady Powiatu

W dniu 13 października 2016 roku /czwartek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XIX Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2016 roku:
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami egzaminów.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

   – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

   – udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

   – udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łaszczów,

   – uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Perespie,

   – udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Rzeplinie,

   – wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata   2014-2020,  Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego.

 

Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk przedstawia do konsultacji społecznych Projekt Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r.

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223 oraz w wersji drukowanej w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 3 października do dnia 17 października 2016 r., poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ryszardr@etomaszow.org.pl oraz w dniu zakończenia konsultacji o godz. 14.00 w pok. 42 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68.

Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Wyniki konsultacji ujęte będą w uzasadnieniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otwarcie drogi powiatowej Majdan Sielec- Siemierz.

29 września 2016 roku uroczyście otwarto drogę łączącą Siemierz (gm. Rachanie) z Majdanem Sielec (gm. Krynice). Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, wójt gminy Rachanie – Roman Miedziak, wójt gminy Krynice – Janusz Bałabuch, sołtys wsi Siemierz – Wiesława Miazga, radny gminy Rachanie – Jan Urban, ks. proboszcz – Bogdan Jaworowski, ks. kanonik – Julian Brzezicki.
Droga powstała dzięki współpracy Zarządu Powiatu z wójtami gmin Rachanie i Krynice.
W bieżącym roku zakończono już przebudowy dróg powiatowych w gminach: Susiec, Krynice, Rachanie, Tarnawatka i Tyszowce. Aktualnie trwają prace uzupełniające na drogach powiatowych w gminach: Tomaszów Lubelski, Jarczów, Ulhówek, Łaszczów i Telatyn.
W 2016 roku na terenie powiatu tomaszowskiego zostanie przebudowanych i zmodernizowanych ok. 50 km dróg powiatowych.


fot. Marek Szewczuk i Ryszard Ostrówka.

Dni Dobrosąsiedztwa na Ukrainie

Dnia 25 września 2016 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego uczestniczyli w zorganizowanym na Ukrainie ,,Dniu Dobrosąsiedztwa”, które odbyło się w gminie Żwirki, w rejonie Sokalskim. Powiat Tomaszowski reprezentowali: Jan Kowalczyk- Starosta, Jerzy Wereszczak- Wicestarosta, wójtowie, burmistrzowie gmin i miast, przewodniczący Rady Gmin i Miast, dyrektorzy Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury oraz zespoły muzyczne.
Po uroczystym, tradycyjnym powitaniu chlebem, wspólnej modlitwie i odśpiewaniu hymnów państwowych – Polski i Ukrainy wszystkich bardzo serdecznie powitał gospodarz miejsca – Wójt Gminy Żwirki Iwan Koszłaj. W kilku słowach podkreślił ważność utrzymywania dobrych, przyjacielskich relacji zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i zawodowej. Głos zabrali również przedstawiciele Rady Sokalskiej, Starosta Tomaszowski oraz Burmistrz Tyszowiec – jako przedstawiciel miasta partnerskiego gminy Żwirki. W dalszej części spotkania doszło do podpisania listu intencyjnego o wzajemnej współpracy, przyjaźni i perspektywie dalszego rozwoju pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Powiatu Tomaszowskiego a Asocjacją Miejscowych Rad Rejonu Sokalskiego. Instytucje te reprezentowali po stronie polskiej Jerzy Wereszczak– Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego  i Wiktor Prytulko- Dyrektor Asocjacji Miejscowych Rad Rejonu Sokalskiego .
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści z Ukrainy oraz zespoły z powiatu tomaszowskiego: ,,Wierszczyckie Echo” – gmina Jarczów, ,,Dominanta” z Zamłynia – gmina Tyszowce, ,,Jawor”- gmina Rachanie oraz ,,Fermata” z gminy Telatyn. W dalszej części wizyty odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego nie brakowało rozmów dotyczących perspektywy współpracy na płaszczyźnie realizacji projektu z Programu Współpracy Transgranicznej ,,Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020″.
u-02
źródło: UG Telatyn

Najbliższe wydarzenia kulturalne i sportowe.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego w Lubyczy Królewskiej – nieruchomość zabudowana

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Powiatu Tomaszowskiego w Lubyczy Królewskiej i Zatylu – nieruchomości niezabudowane

Projekt ,,Więcej mocy – bez przemocy !”

Stowarzyszenie „BEZ GRANIC” w Tyszowcach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach oraz Gmina Rachanie rozpoczęły realizację projektu pt. „ Więcej mocy-bez przemocy!”
W ramach zaplanowanych zadań odbędą się:
– warsztaty profilaktyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Rachanie w 3 Szkołach Podstawowych ( Rachanie, Michalów, Wożuczyn),
– warsztaty dla rodziców „BEZ KLAPSA”,
– Punkt Konsultacyjny,
– superwizje dla przedstawicieli służb i instytucji.
Idea
projektu, to zbudowanie systemu wsparcia dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców celem przeciwdziałania przemocy.
Okres realizacji projektu
: wrzesień 2016 rok – luty 2017 rok
Zapraszamy do kontaktu. Wszystkie działania są bezpłatne!
Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach pod nr. tel. 846619587

jekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
plakat-projektu-fdds-2016-3
 

Uroczyste otwarcie toru wrotkarskiego.

W sobotę 10 września 2016 roku w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste otwarcie toru wrotkarskiego w obecności wiceministra sportu Jarosława Stawiarskiego, Burmistrza Miasta oraz  zaproszonych gości. W uroczystym otwarciu obiektu w imieniu Starosty wzięli udział: Stanisław Cisło- Sekretarz Powiatu, który wręczył upominki zawodnikom TUKS,,Roztocze” oraz Anna Pankiewicz- Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Tor  o długości 200m spełnia wymagania Europejskiej Federacji Wrotkarskiej. Całkowita wartość inwestycji to 1 403 392 zł. Inwestycja została zrealizowana przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (50%) w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Tor wrotkarski z doskonałą bazą techniczną, jako obiekt strategiczny dla rozwoju sportu w Polsce, służyć będzie do codziennej pracy z młodzieżą szkolną miasta i powiatu.

Strona 1 z 8712345...102030...ostatnia »