• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Konsultacje społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk przedstawia do konsultacji społecznych Projekt Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=171 oraz w wersji drukowanej w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 5 października do dnia 19 października 2015 r., poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ryszardr@etomaszow.org.pl oraz w dniu zakończenia konsultacji o godz. 14.00 w pok. 42 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68.

Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Wyniki konsultacji ujęte będą w uzasadnieniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferta inwestycyjna na obszarach NATURA 2000

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wydała broszurę ,,Oferta inwestycyjna dotycząca obszarów NATURA 2000 w powiecie tomaszowskim” w ramach projektu Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe, współfinansowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Srodowiska.
Partnerstwo Naturowe to forma współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego i szkołami wyższymi z terenu województwa lubelskiego.
Celem współpracy była wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach chronionych a także informowanie i edukacja przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.
Broszurę można pobrać :fundacja-broszura_2015

Sesja RAdy Powiatu

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1300 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.in.               

 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2015 roku.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 ,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2015 rok,

                                                                                               

50-lecie „Budowlanki”

Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim zapraszają na sentymentalną podróż w przeszłość, czyli Jubileusz 50-lecia istnienia szkoły. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk. Uroczystość odbędzie się 7 listopada 2015 r. Obchody jubileuszu połączone są ze Zjazdem absolwentów. Wszystkich, dla których lata szkolne są miłym i ciepłym wspomnieniem, którzy chcieliby zwiedzić zupełnie odmienioną – dawną szkołę, spotkać wychowawców, nauczycieli, przyjaciół oraz koleżanki i kolegów serdecznie zapraszamy.

Proponowany program obchodów 50-lecia Zespołu Szkół Nr 3 im Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim:

7 listopada 2015 r.

– 1200 – Msza Święta w kościele pw. Św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim;

– 1300 – 1400 – rejestracja uczestników, zwiedzanie szkoły;

– 1400 – 1600 – część oficjalna;

– 1600 – 1700 – spotkanie z nauczycielami, wychowawcami oraz kolegami i koleżankami w klasach;

– 1730 – uroczysta kolacja w Restauracji Avocado połączona z balem absolwentów.

Warunkiem uczestnictwa w kolacji i balu jest dokonanie wpłaty w wysokości 150 zł, do dnia 15 października, w kasie szkoły lub
na konto: 31 9620 0005 0000 0580 2000 0010 (w tytule płatności należy wpisać: zjazd absolwentów, nazwisko i imię oraz rok ukończenia szkoły).

Informacje dodatkowe:

Organizatorzy umożliwią noclegi w internacie szkoły, w kwocie 20 zł (od osoby) lub w restauracji Avocado, w cenie 40 zł (w cenie noclegu śniadanie).

 

Nagroda dla Stowarzyszenia z Tomaszowa Lubelskiego.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. zdobyło tytuł SuperLodołamacza 2015. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 14 września 2015 roku w Rzeszowie w ramach Podkarpacko – Lubelskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej X Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2015.
Podczas uroczystości w Rzeszowie Tomaszowskie koło zdobyło wyróżnienie w kategorii praca społeczna. Lodołamacze to nagrody dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz.
Statuetkę oraz dyplom odebrali: pani Stanisława Raczkiewicz, wiceprzewodnicząca Zarządu Koła, Wioletta Żuk i Krzysztof Wiśniewski- przedstawiciele pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.
Szczególną uwagę zwrócono na utworzenie systemowego rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, podkreślając, że przygotowanie tych osób do aktywności społecznej i zawodowej Stowarzyszenie rozpoczyna już od okresu wczesnego dzieciństwa poprzez kolejne etapy ich życia. Kompleksowe, wielodyscyplinarne i ustawiczne wsparcie jest świadczone w ramach działalności utworzonych przez Stowarzyszenie placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wsparcia, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Mieszkań Treningowych.

XVI edycja ogólnopolskiego konkursu ,,Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z organizatorami zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu Sposób na Sukces. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
W XVI edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014r. i pierwszej połowie 2015r.. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie.
Patronat nad konkursem od początku jego uruchomienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronat medialny – Telewizja Polska S.A. – Redakcja Audycji Rolnych oraz redakcje: Agro Serwis, Nowe Życie Gospodarcze, Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika i magazyn Farmer oraz Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy.
Organizacja konkursu opiera się na współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj.:
• Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo
• Stowarzyszeniem Sposób na Sukces
• Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
• Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,
• Urzędem Patentowym RP
Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2015 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem ,,Sposób na Sukces”
Więcej informacji, Kartę zgłoszeniową oraz Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.cdr.gov.pl

Nadchodzące wydarzenia kulturalne.

Dożynki wojewódzkie w Końskowoli

W niedzielę 13 września 2015 roku w Końskowoli, powiat puławski odbyły się Dożynki Wojewódzkie.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 mszą św. w kościele parafialnym. Następnie barwny korowód dożynkowy z delegacjami wszystkich powiatów województwa lubelskiego przeszedł na plac dożynkowy na terenie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Starościną tegorocznych dożynek była Barbara Wierzchowska, która wraz z mężem Jerzym prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Nowosiółki. 30 lat temu zaczynali od niespełna 4 hektarów, obecnie mają 300 ha, zlokalizowanych na terenie 3 gmin w powiecie tomaszowskim. Natomiast starostą wojewódzkiego święta plonów był Grzegorz Kocielnik, który od 15 lat prowadzi w Ksawerynowie i Mysłowie /powiat łukowski/ gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka.
Na placu dożynkowym zaprezentowano wieńce dożynkowe, ustawiono namioty, w których promowały się gminy, powiaty. Można było spróbować produkty regionalne oraz obejrzeć wiele pokazów i atrakcji.
Na scenie odbywały się występy artystyczne zespołów ludowych oraz zespołów: Piękni i Młodzi, After Party, Pawkin i Don Corleone Show. Gwiazdą wieczoru był zespół Wilki.
Delegacji powiatu tomaszowskiego przewodniczył Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski oraz Tadeusz Stanibuła- Urzędujący Członek Zarządu. Powiat Tomaszowski zaprezentował dwa wieńce dożynkowe:
– w kategorii wieńca tradycyjnego wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, gmina Bełżec,
– w kategorii wieńca współczesnego wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Tarnawackiej, gmina Tarnawatka.
W delegacji udział wzięły także Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Podlodowa, gmina Łaszczów oraz Państwo Elżbieta i Mariusz Lizut z Wieprzowa, którzy na swoim stoisku pokazywali tłoczenie oleju z rzepaku na zimno tradycyjnym sposobem.
Na wspólnym stoisku promocyjnym powiatu tomaszowskiego i Firmy KRAWPAK można było także spróbować tradycyjnych ciasteczek tomaszowskich i produktów regionalnych.

I WSCHODNIE FORUM SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE

W dniach 12-13 września 2015 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się I Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Celem tego przedsięwzięcia, była międzynarodowa dyskusja nad rolą samorządu terytorialnego w procesie rozwoju kraju z uwzględnieniem jego współdziałania z sektorem nauki i biznesu.
Podczas czterech paneli dyskusyjnych ustalono wspólne szanse i możliwości działań na rzecz naszego regionu, szczególnie w obszarze transgranicznym.
I Forum było inauguracją wspólnie planowanych przedsięwzięć, które przyczynią się do „przełamania” bariery jaką jest granica i wspólnych działań na rzecz rozwoju regionów leżących po obu stronach granicy. Zwieńczeniem wspólnych dyskusji było podpisanie porozumienia pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Województwem Lubelskim, Powiatem Tomaszowskim oraz Miastem Tomaszów Lubelski, dotyczącego utworzenia Transgranicznej Sieci Współpracy Samorządowej, której zadaniem będzie zwiększenie efektywności działań w ramach współpracy trans granicznej.

Nadchodzące wydarzenia kulturalne.

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w ramach akcji „Niebieski Parasol”

W dniach 14-18 września 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w sali B będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną od wykwalifikowanych radców prawnych w ramach akcji „Niebieski parasol”.

Akcja organizowana jest przez Krajową Radę Radców Prawnych już po raz piąty i objęta została honorowym patronatem Prezydenta RP.

KRRP radzi, aby osoby zainteresowane poradami zabrały ze sobą dokumentację dotyczącą ich spraw, co pozwoli radcom prawnym na dokładniejsze zapoznanie się z problemem.

porady prawne_0001

Dożynki Powiatowe w Tarnoszynie

W Tarnoszynie gmina Ulhówek w niedzielę 6 września odbyło się Święto Plonów Powiatu Tomaszowskiego. W uroczystościach uczestniczyły liczne rzesze rolników, delegacje wszystkich gmin z wieńcami, pocztami sztandarowymi, zespoły śpiewacze i kapele. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Mariusz Grad, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk. Po powitaniu gości przez Wójta gminy Ulhówek Łukasza Kłębka odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Na wniosek Wojewody Lubelskiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali Bogdan Czarnopyś, Józef Marynicz i Witold Światowiec. Aktu dekoracji dokonał Jarosław Szymczyk oraz Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Na wniosek Starosty Tomaszowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał wyróżniającym się rolnikom Powiatu Tomaszowskiego odznakę honorową „ Zasłużony dla Rolnictwa”.

Odznaki otrzymali:

GMINA ULHÓWEK

Mariusz Karpik- Tarnoszyn
Jan Lewicki- Łabunie
Danuta Lis – Machnówek
Jolanta Dymek- Budynin
GMINA BEŁŻEC
Stanisław Wielgosz-Brzeziny
Zbigniew Warzocha – Bełżec
GMINA JARCZÓW
Robert Kamiński- Przewłoka
Antoni Zyza –Łubcze
GMINA KRYNICE
Tadeusz Stopa- Majdan Sielec
Jan Teterycz-Polanówka
GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA
Jan Jaremczuk- Lubycza Królewska
Stanisław Prociewicz- Lubycza Królewska
Józef Taras – Lubycza Królewska
GMINA TOMASZÓW LUBELSKI
Kazimierz Gajewski- Nowa Wieś
GMINA TELATYN
Janusz Kopczyński- Żulice
Grzegorz Korga- Marysin
Jan Kusiak- Telatyn
Grzegorz Stanibuła- Wasylów
GMINA TYSZOWCE
Jerzy Drygaś –Kazimierówka
Ryszard Lipka- Perespa Kolonia

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieńców tradycyjnych i współczesnych jury nagrodziło nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Starostę Tomaszowskiego-500 zł, Wójta Gminy Ulhówek- 400 zł, Przewodniczącego Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych-300 zł.

W kategorii wieńca tradycyjnego:

I miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, gmina Bełżec

II miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Przewalu, gm. Tyszowce

III miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Bełżcu

W kategorii wieńca współczesnego:

I miejsce- Kolo Gospodyń Wiejskich w Hucie Tarnawackiej, gmina Tarnawatka

II miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Hubinku, gmina Ulhówek

III miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Nabrożu, gm. Łaszczów

W części artystycznej święta plonów wystąpiły: Dęta Orkiestra Strażacka OSP z Tomaszowa Lubelskiego, Tomaszowska Kapela Podwórkowa, Zespół Śpiewaczy „Złote Kłosy” z Łubcza, Zespół Śpiewaczy „Tarnina” z Tarnoszyna, Zespół Ludowy „Lawenda” z Telatyna, Zespół Artystyczny „Sonata” z Tomaszowa Lubelskiego, Zespół Ludowy „Zwiartowianki” ze Zwiartowa, Zespół Ludowy „Jaśmin” z Rzeplina

Strona 1 z 7512345...102030...ostatnia »