SZLAK POŁUDNIOWY: SUSIEC stacja PKP-wodospad na rzece Jeleń-wodospady na Tanwi w Rebizantach- Huta Szumy-NAROL.

Szlak oznaczony kolorem żółtym o długości 17 km,w tym 7 km na terenie powiatu tomaszowskiego.

W Suścu możemy zwiedzić kościół parafialny z lat 1866-68, z barokowo-klasycystycznym wyposażeniem,dzwonnicę drewnianą z ok.1920 roku,drewniany młyn z 1925 roku,

Wycieczkę zaczynamy z dworca Susiec PKP w kierunku zachodnim wzdłuż drogi na Oseredek (Józefów). Idziemy obok campingu ulicą Tomaszowską.Za szkołą skręcamy w lewo, w las, aż do rzeki Jeleń. Idąc z biegiem rzeki dochodzimy do Wodospadu na Jeleniu o wysokości 1,5m .

Dalej idąc zgodnie z żółtym oznakowaniem dochodzimy do 24 wodospadów na Tanwi,położonych w rezerwacie,,Nad Tanwią”.Rezerwat krajobrazowy ,ścisły o powierzchni 41,3 ha został utworzony w 1958 roku .Ochronie podlegają doliny potoku Jeleń i rzeki Tanew wraz ze zboczami i 24 ,,szumami”,w dnie doliny występują łęgi olszynowe z udziałem jodły i świerka,a także cenna flora; długosz królewski,bagnica torfowa,rosiczki oraz fauna; płochacz pokrzywnica,bocian czarny.

Szlak prowadzi przez przysiółek Hutę Szumy do Narola.

W Narolu warto obejrzeć; pałac Łosiów z XVIII wieku,zniszczony pod koniec II wojny światowej i obecnie odbudowywany, z pozostałościami ogrodu włoskiego,kaplicę dworską (blisko stacji benzynowej),Kościół parafialny z końca XVIII wieku,ratusz miejski,figurę św.Floriana z 1800 roku,kapliczkę z figurą św.Jana Nepomucena.