SZLAK HISTORYCZNY-zielony: Tomaszów Lubelski dworzec PKS-rezerwat PIEKIEŁKO-Majdan Górny-Justynówka-Wieprzów-Huta Tarnawacka-Tymin-Rachanie-Zwiartówek-Wożuczyn-Siemnice-Czartowiec-Klątwy-Tyszowce-Czermno-Czerwień-Turkowice.

Szlak znakowany kolorem zielonym o długości 70 km,w tym 68 km na terenie powiatu tomaszowskiego.
Wycieczkę rozpoczynamy z dworca PKS położonego przy ulicy Zamojskiej i idziemy na południe obok Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera na Rynek. Pierwszym obiektem zwracającym naszą uwagę jest wieża budynku Straży Pożarnej. Obecnie w przebudowanym obiekcie jest Państwowa Szkoła Muzyczna. Obok szkoły widoczna jest Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem św.Mikołaja z 1890 roku,drewniany budynek Herbaciarni ,tzw. Czajnia z 1895 roku oraz pomnik Konstytucji 3-go Maja z 1921 roku. Kierujemy się na wschód i wchodzimy na ulicę 29-go Listopada,drogę w kierunku Ulhówka. Po prawej stronie widzimy XVII wieczny,barokowy kościół modrzewiowy pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. To jeden z najcenniejszych zabytków drewnianych w kraju, który koniecznie trzeba zobaczyć.

Następnie idziemy ulicą 29-go Listopada, przechodzimy rzekę Sołokiję i idąc dalej wchodzimy na ulicę Szopena w kierunku Przeorska i Jarczowa.

Za miastem i cmentarzem skręcamy w lewo w kierunku ścisłego rezerwatu geologicznego Piekiełko,utworzonego w 1962 roku .Na powierzchni 1,24 ha lasu znajduje się 68 głazów o różnej wielkości.

Następnie idziemy dalej zgodnie z zielonym oznakowaniem szlaku, polną drogą do wsi Majdan Górny obok cegielni,później kierujemy się w kierunku Białęj Góry (349 m n.p.m.).Jest to użytek ekologiczny,na którego stokach występuje roślinność kserotermiczna i stepowa;miłek wiosenny,wisienka karłowata,len złocisty,ożga zwyczajna,ostrożeń przetacznik. Na stoku Białej Góry znajduje się wyciąg orczykowy o długości 460 m. Ze szczytu Białej Góry możemy obejrzeć rozległą panoramę na Roztocze Środkowe.

Idąc dalej dochodzimy do wsi Justynówka i zgodnie z oznakowaniem idziemy w kierunku wsi Wieprzów Tarnawacki. Przechodzimy przez drogę wojewódzką nr 850 Tomaszów Lub-Hrubieszów i idziemy przez wieś obok budowanego kościoła,zbiornika wodnego ,,Wieprzowe Jezioro” gdzie ma źródło największa rzeka Lubelszczyzny Wieprz.

Idziemy dalej utwardzoną drogą zgodnie z oznakowaniem do rezerwatu florystycznego,,Skrzypny Ostrów”,gdzie ochronie podlega 18 modrzewi polskich o wysokości do 37 metrów i obwodzie do 1 m.
Dalej idziemy w kierunku wsi Huta TarnawackaTymin – Górna Kolonia – Falków – Rachanie .Tutaj możemy obejrzeć pozostałości zamku Cetnerów, barokowy kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego z lat 1769-97,kapliczkę z figurą św.Jana Nepomucena z II połowy XVII wieku,pomnik ku czci partyzantów Batalionów Chłopskich. Następnie idziemy w kierunku wsi Źwiartówek ,a następnie do Wożuczyna. Tutaj możemy zobaczyć: barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP z XVIII wieku, pozostałości zespołu obronnego z XVI-XVII wieku,,ślady parku włoskiego z XVIII wieku,obeliski z dawnych bram ,ślady dawnego pałacu,który został zniszczony podczas I wojny światowej, kurhany zwane ,,okopami szwedzkimi”. Obok wsi znajdują się budynki cukrowni z początków XX wieku oraz park dworski z 1770 roku,Dalej idziemy do Michalowa przez SiemniceCzartowiecKlątwy do miasta Tyszowce( około 2500 mieszkańców).Tyszowce posiadały prawa miejskie w latach 1419 -1875 i od 2000 roku.W 1655 roku odbyła się tutaj słynna Konfederacja Tyszowiecka w obronie praw króla Jana Kazimierza i przeciw Szwedom. Możemy tutaj obejrzeć kościół parafialny z 1870 roku,zaprojektowany przez Henryka Marconiego,w którym są przechowywane słynne świece woskowe o wysokości do 3,5 metra.

Następnie idziemy do wsi Czermno ,gdzie znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko w dolinie rzek Huczwy i Sieniochy, utożsamiane ze stolicą grodów Czerwieńskich-Czerwieniem,powstałym w X wieku,przy szlaku handlowym z Kijowa przez Sandomierz do Krakowa.

Gród został zniszczony przez Tatarów w 1240 roku. Zostały wały o wysokości 6 metrów,które tworzą zewnętrzny obwód o wymiarach 155 na 119 metrów.

Szlak kończymy w Turkowicach,powiat hrubieszowski.