CENTRALNY SZLAK ROZTOCZA BEŁŻEC-SZASTARKA, oznaczony kolorem niebieskim prowadzi przez Chyże, Rabinówkę, Pasieki, Ulów, wzgórze Wapielnia (386,5mnpm),Łuszczacz, Senderki, Lasowce, Zwierzyniec PKP, Kawęczynek, Szperówkę, Radecznicę, Otrocz, Batorz.

Szlak pieszy prowadzi przez tereny Roztocza Środkowego i Roztocza Zachodniego,oznaczony jest kolorem niebieskim o długości 144 km,w tym 45 km na terenie powiatu tomaszowskiego.

Wędrówkę rozpoczynamy na dworcu PKP Bełżec, miejscowości położonej przy drodze krajowej 17-Warszawa-Lublin-Zamość-Hrebenne-Lwów.

Osada Bełżec powstała na początku XVI wieku. W 1607 roku uzyskała prawa miejskie,jednakże miasto nie rozwinęło się wskutek konkurencji sąsiednich miast Tomaszowa Lubelskiego i Narola.

W 1940 roku Niemcy założyli tu obóz zagłady dla Cyganów a później Żydów.

Niedaleko dworca znajduje się monumentalne mauzoleum-muzeum poświęcone pamięci ofiar nazizmu , odsłonięte w 2004 roku.

W Bełżcu można także obejrzeć drewnianą cerkiew greckokatolicką z XVIII wieku,kościół parafialny z 1912 roku oraz pomnikowy okaz jałowca pospolitego o wysokości ponad 7,5 metra.

W miejscowości Chyże znajduje się interesująca kaplica Niepokalanego Serca NMP z 1840 roku, oraz kapliczka Św.Antoniego z XIX wieku.

W przysiółku Rabinówki ,,Rogowe Kopce” można zatrzymać się w stadninie koni i skorzystać z propozycji rozrywkowych czy kulinarnych.

Za miejscowością Pasieki przechodzimy w pobliżu rezerwatu przyrody Zarośle (64 ha),chroniącego starodrzew jodłowy-najstarsze okazy mają ponad 130 lat,towarzyszą im buki,sosny,świerki,lipy i graby.

W okolicach Pasiek i Ulowa,w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku koncentrowało się Wojsko Polskie przed wkroczeniem do Tomaszowa Lubelskiego (tzw. pierwsza bitwa z 18-09-1939 roku).

W Ulowie możemy obejrzeć skansen przedmiotów wiejskich. Następnie idąc niebieskim szlakiem

dochodzimy do wzgórza Wapielnia (386,5 m n.p.m.).Jest to najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego,ostaniec zbudowany z wapieni mioceńskich,dawniej wykorzystywanych do wypalania wapna. Skaliste wzgórze będące pomnikiem przyrody porastają buki,jodły i leszczyna.

W Róży możemy obejrzeć pomnik bitwy partyzanckiej pod Różą rozegranej 02 lutego1943 r. W miejscowości Husiny są źródła rzeki Sopot  (pomnik przyrody nieożywionej)- podnóże góry Kamień (Piekiełko). W pobliżu Potoku-Senderki znajdują się nieczynne sztolnie – obecnie Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 “Sztolnie w Senderkach” .W Kawęczynku– “Piekiełko Szczebrzeszyńskie” (wąwozy lessowe) .W  Sąsiadce -grodzisko wczesnośredniowieczne Sutiejsk .W Radecznicy- klasztor Bernardynów, kaplica św. Antoniego Padewskiego,  wzgórze Łysiec (Diabla Góra) . W Otroczy – Sowia Góra (kopiec z pomnikiem poświęcony bitwie z okresu powstania styczniowego rozegranej 06 września1863 r.).

W bezpośrednim sąsiedztwie szlaku pieszego znajdują się ciekawe obiekty krajoznawcze: „Zagroda Guciów”, Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bondyrzu, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej w Krasnobrodzie.W krajobrazie dominują wierzchowiny i wyniosłości oddzielone obniżeniami i dolinami rzecznymi. Trasa szlaku przebiega przez Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, Roztoczański Park Narodowy i Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. W bezpośrednim sąsiedztwie szlaku turystycznego znajdują się historyczne ośrodki miejskie: Goraj, Turobin i Szczebrzeszyn. Najcenniejszym obiektem zabytkowym jest kościół w stylu renesansu lubelskiego w Turobinie.

Trasę kończymy na stacji PKP w Szastarce.