Przedłużony termin składania wniosków do Wyróżnienia „Srebrny Gryf”

Kapituła Wyróżnienia “Srebrny Gryf” zaprasza do udziału w wyłonieniu najlepszej firmy i organizacji działającej na terenie Powiatu Tomaszowskiego w ramach Wyróżnienia “Srebrny Gryf”.

Wyróżnienie jest formą uhonorowania firm i organizacji osiągających znaczące dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego osiągnięcia.

Zamiarem Kapituły jest włączenie przedstawicieli różnych grup społeczno – zawodowych do udziału w wyłonieniu najlepszych laureatów Wyróżnienia “Srebrny Gryf”.

Wyróżnienie to jest też formą promocji firm i organizacji pozarządowych nie tylko
w Powiecie Tomaszowskim, ale również w całym Regionie Lubelskim.

Aby umożliwić większemu gronu przedsiębiorców i organizacji pozarządowych możliwość przesłania zgłoszenia do konkursu decyzją Kapituły, przedłużono termin składania wniosków do dnia 15.05.2007.

Szczegółowe informacje dotyczące wyróżnienia: druki wniosków i zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim: www.powiat-tomaszowski.com.pl .

Wręczenie statuetek “Srebrny Gryf” planowane jest podczas forum Tomaszowskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia w dniu 1 czerwca br.