Wyróżnienie Srebrny Gryf

W dniu 17 lutego 2006 w Tomaszowie Lub. podczas posiedzenia Tomaszowskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia “Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego”.

Wyróżnienie to ustanowione zostało przez Radę Powiatu i będzie przyznawane corocznie instytucjom, organizacjom, firmom i osobom fizycznym działającym na terenie powiatu, zasłużonym dla jego rozwoju. Wyróżnienie przyznała kapituła w oparciu o złożone wnioski.

Przyznawane wyróżnienie wpisuje się w szereg działań samorządu powiatowego mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu. W pierwszej edycji “Srebrnego Gryfa” otrzymali:

Bracia Mrozik Sp. z o.o. z Łaszczowa, (http://www.braciamrozik.pl)

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wrębiak – Witkowski z Tomaszowa Lub., (http://www.wrebiak-witkowski.pl)

Roztocze – Zakład Usługowo-Produkcyjny Roman Rak z Tomaszowa Lub. (http://www.roztocze-rst.com.pl/)

Zdjęcia z uroczystości: