Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ulicy Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim

Powiat Tomaszowski wspólnie z Miastem Tomaszów Lubelski (liderem projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 , Oś III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych. Numer umowy: RPLU.03.01.00-06-006/10-00 realizuje projekt pn.:

,,Poprawa aktywności gospodarczej terenów inwestycyjnych i podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ulicy Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim”.

W ramach projektu została wybudowana kanalizacja sanitarna w północnej części miasta. Powiat Tomaszowski realizował zadania na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Tomaszów Lubelski przy ulicy Łaszczowieckiej polegające na :

  1. Remoncie dróg wewnętrznych,
  2. Naprawie i uzupełnieniu ogrodzenia terenu podstrefy ekonomicznej,
  3. Zagospodarowaniu terenu podstrefy zielenią urządzoną,
  4. Przyłączeniu budynku biurowego do wykonanej kanalizacji sanitarnej.

Wkład własny Powiatu Tomaszowskiego: 66 727,50 zł.

Dofinansowanie ze środków unijnych : 200 182,50 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.