Projekt pn: “Termomodernizacja sześciu zespołów obiektów użyteczności publicznej powiatu tomaszowskiego”

 

Projekt pn. „Termomodernizacja sześciu zespołów obiektów użyteczności publicznej powiatu tomaszowskiego” realizowany jest na podstawie umowy nr: POIS.09.03.00-00-069/09-00 zawartej w dniu 23 lipca 2010r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Instytucją Wdrażającą” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu : 11 187 897,41 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych : 10 774 046,57 PLN

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności : 5 387 023,28 PLN

Okres realizacji :

 • rok 2010 – prace termomodernizacyjne w Zespołach Szkół Nr 1, 3 i 4 w Tomaszowie Lubelskim
 • rok 2011 – prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lub., Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Król. i w Budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Przedmiotem Projektu jest termomodernizacja w sześciu zespołach obiektów użyteczności publicznej stanowiących mienie powiatu tomaszowskiego, a dotyczy następujących budynków:

 1. Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68,
 2. W Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim:
  1. Budynek główny – dydaktyczny szkoły
  2. Budynek hali sportowej
  3. Budynek biblioteki
 3. W Zespole szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – Budynek główny dydaktyczny
 4. W Zespole Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim:
  1. Budynek dydaktyczny główny
  2. Budynek dydaktyczny do zajęć praktycznych
 5. W Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim – Budynek główny dydaktyczny
 6. W Zespole Nr 6 w Lubyczy Królewskiej – Budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną

Łączny zakres rzeczowy robót związanych z termomodernizacja wymienionych obiektów obejmuje:

 • modernizacje rozbudowę instalacji c.o. związaną z wymianą – 901 szt. grzejników,
 • docieplenie stropodachów, dachów i stropów ostatniej kondygnacji w ilości – 10461,5 m2,
 • docieplenie ścian podziemia i nadziemia na powierzchni- 13507,5 m2,
 • docieplenie posadzek na gruncie na powierzchni 289,5 m2
 • wymiana okien i luksferów o powierzchni – 2289 m2,
 • wymiana drzwi i bram o powierzchni – 174,4 m2,
 • montaż nawiewników w ilości- 212 szt.,
 • kominy – jeden komplet,
 • kotły szt. – 2,
 • kotłownia – jedna kompletna ,
 • przyłącze gazowe kompletne – jedno,

Projektowany zakres prac w poszczególnych obiektach obejmuje:

Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego przy ul. Lwowskiej 68 w Tomaszowie Lubelskim

Projektowany zakres robót na tym obiekcie obejmuje:

 • wyminę dwóch kotłów gazowych,
 • rozbudowę instalacji c.o. przez podłączenie dodatkowych 25 grzejników,
 • docieplenie dachów na powierzchni 690 m2,
 • docieplenie ścian na powierzchni 1880 m2,
 • wymianę okien o powierzchni 40,5 m2 ,
 • wymiana drzwi o powierzchni 9 m2

Zespół Szkół nr 1 przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim

1. Budynek dydaktyczny szkoły.

Projektowany zakres prac obejmuje:

 • wymianę instalacji c.o. w tym 135 grzejników,
 • docieplenie stropodachu na powierzchni 1120 m2,
 • wymiana okien o powierzchni 242 m2,
 • wymiana drzwi o powierzchni 28,4 m2.

2. Budynek hali sportowej

Projektowany zakres prac obejmuje:

 • modernizacja instalacji c.o. – wymiana 70 szt. grzejników,
 • docieplenie dachów na powierzchni 2670,0 m2
 • docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 1705,5 m2,
 • wymiana okien i naświetli o powierzchni 728 m2
 • wymiana drzwi o powierzchni 31,5 m2,
 • montaż kolektorów słonecznych (komplet) o powierzchni 90,85m2,
 • montaż wentylacji mechanicznej (komplet)

3. Budynek biblioteki szkolnej

Projektowany zakres prac obejmuje:

 • wymianę instalacji c.o. w tym 25 grzejników,
 • docieplenie stropu pod poddaszem na powierzchni 94,5 m2,
 • docieplenie stropu nad parterem na powierzchni 124,5 m2,
 • docieplenie ścian wewnętrznych na powierzchni 120,5 m2,
 • docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 466 m2,
 • docieplenie podłogi na gruncie 165 m2,
 • wymiana okien o powierzchni 46 m2,
 • wymiana drzwi o powierzchni 7 m2.

Zespół Szkół nr 2 przy ul Żwirki i Wigury 3 w Tomaszowie Lubelskim

Budynek dydaktyczny zabytkowy, wybudowany w 1923r,o konstrukcji drewnianej posadowionej na ławach i ścianach fundamentowych z cegły ceramicznej

Projektowany zakres prac przewiduje:

 • wymianę instalacji c.o. i 100 grzejników,
 • docieplenie stropodachów na powierzchni 1017 m2,
 • docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 1545,5 m2,
 • wymianę okien o powierzchni 171,5 m2 ,
 • wymiana drzwi o powierzchni 34 m2.

Zespół Szkół nr 3 przy ul Hallera w Tomaszowie Lubelskim

1. Budynek dydaktyczny

Projektowany zakres prac obejmuje:

 • wymianę instalacji c.o. i 220 grzejników,
 • docieplenie stropodachów na powierzchni 1610 m2,
 • docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 2940 m2,
 • wymianę okien o powierzchni 357 m2 ,
 • wymiana drzwi o powierzchni 11 m2,
 • montaż nawiewników szt. 114,

2. Budynek dydaktyczny do zajęć praktycznych

Projektowany zakres prac obejmuje:

 • wymianę instalacji c. o. 40 grzejników,
 • docieplenie stropodachów na powierzchni 390 m2,
 • docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 390 m2,
 • wymianę okien o powierzchni 92 m2 ,
 • wymiana drzwi i bram o powierzchni 37 m2,

Zespół Szkół nr 4 przy ul Żwirki i Wigury 7 w Tomaszowie Lubelskim

Budynek dydaktyczny

Projektowany zakres prac obejmuje:

 • wymianę instalacji c.o. i 130 grzejników
 • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i dachu na powierzchni 1100 m2,
 • docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 2120 m2,
 • wymianę okien o powierzchni 126 m2 ,
 • wymiana drzwi o powierzchni 2,5 m2,
 • montaż nawiewników szt. 55

Zespół Szkół nr 6 przy ul Szkolnej nr 2 w Lubyczy Królewskiej:

Budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną

Projektowany zakres prac obejmuje:

 • wymianę instalacji c. o. 156 grzejników,
 • kotłownia kompletna (piece, sterowniki)
 • wykonanie przyłącz gazowego (komplet)
 • kominy (komplet)
 • docieplenie stropodachów na powierzchni 1770 m2,
 • docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 2340 m2,
 • wymianę okien i luksfer o powierzchni 486 m2 ,
 • montaż nawiewników szt. 43
 • wymiana drzwi o powierzchni 14 m2,

Działanie dotyczące poprawienia jakości infrastruktury społecznej i jej unowocześnienia, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia surowców naturalnych ( energetycznych) jest wpisane w priorytet rozwoju kraju –„Eko-inwestycje inwestycjami przyszłości” . Jest też priorytetem polityki wspólnotowej, szczególnie w odniesieniu do zmniejszenia emisji gazów. Efekt ekologiczny i energetyczny projektu jest zgodny z tymi celami. Analiza przeprowadzona w audytach poszczególnych budynków wykazuje znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplną o 18072,3 GJ/Rok tj.o ponad 62 %, co w eksploatacji spowoduje również zmniejszenie emisji CO2 o 1,041 tys.ton.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.