Projekt pn: „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”

Projekt pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” realizowany jest na podstawie umowy nr: PK/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-001/10-00-0311 zawartej w dniu 20 lipca 2010 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V. Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

Okres realizacji: 2010 – 2011 r.

Projekt realizuje 16 powiatów województwa lubelskiego w ramach umowy partnerskiej. Liderem projektu jest powiat lubelski, partnerami następujące powiaty: biłgorajski, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski.


Celem projektu jest budowa i przebudowa i dróg powiatowych o istotnym znaczeniu dla spójności komunikacyjnej całego województwa, a tym samym usprawnienie lokalnego i regionalnego systemu komunikacyjnego.
W ramach projektu wszystkie powiaty partnerskie zrealizują 26 zadań, w ramach których, do końca przyszłego roku, zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych 155 km dróg, 48 km chodników, 134 skrzyżowania, 2, 08 km ścieżek rowerowych oraz 8, 5 km ciągów pieszo – rowerowych.

Całkowita wartość projektu – 186 529 921, 14 zł,
kwota dofinansowania z EFRR – 131 600 000, 00 zł, wkład własny – 54 929 921, 14 zł.
Inwestycja realizowana w ramach projektu w powiecie tomaszowskim to „ Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych do strefy przejść granicznych i dróg wojewódzkich na odcinkach drogowych: Przewale-Zubowice o dł. 4,1 km, Tyszowce-Łaszczów o dł. 10 km, Łaszczów-Zimno dł. 2,8 km w łącznej dł. 16,9 km

Wartość projektu 15 976 787,99 PLN w tym wartość dotacja z UE 12 828 775,95 PLN

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.