Projekt pn: “Budowa Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim”

 

 

Projekt pn. „Budowa Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim„ realizowany jest na podstawie umowy nr: 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-013/09-00-364 zawartej w dniu 24 sierpnia 2010 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura Społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

Okres realizacji: 2010 – 2011 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 21 302 874,63 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14 000 000,00 PLN

Przedmiotem Projektu jest Budowa Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim przy Zespołach Szkół Nr 2 i Nr 4 obejmująca budynek hali sportowo – widowiskowej wraz z łącznikiem oraz obiekty sportowe zewnętrzne – zespół boisk oraz chodniki, place, drogi wewnętrzne umożliwiające komunikację pomiędzy poszczególnymi projektowanymi obiektami i obiema placówkami oświaty.

Obiekt będzie pełnił funkcję budynku dydaktyczno – sportowego, funkcjonalnie połączonego z istniejącym budynkiem szkoły oraz wykorzystywany będzie jako powiatowa hala sportowa, w której organizowane będą imprezy o charakterze masowym.

Projekt obejmuje budowę:

 1. Hali sportowo – widowiskowej o wymiarach 24,09×44,12m z widownią na 315 miejsc z łącznikiem do istniejącej szkoły.
 2. Obiektów sportowych zewnętrznych:
  • boiska do piłki nożnej o wymiarach 45×90m i nawierzchni z trawy syntetycznej,
  • bieżni okólnej 333m, 4-torowej o nawierzchni sportowej Conipur 2S,
  • boiska do siatkówki o wymiarach 9×18 m o nawierzchni sportowej Conipur 2S,
  • skoczni do skoku w dal długości 40m z rozbiegiem o nawierzchni sportowej Conipur 2S oraz piaszczystym zeskokiem o wymiarach 2,85×10 m,
  • placu rzutni do pchnięcia kulą,
  • boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 56,95×23,25m z nawierzchni poliuretanowej,
  • kortów do tenisa o nawierzchni sztucznej. Jeden z kortów ogrodzony wysokim ogrodzeniem wynoszącym 4,0m, drugi z kortów zadaszony z trybuną,
  • boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44× 27m z nawierzchni poliuretanowej,
  • bieżni 6 torowej o długości 60m, ze sztuczną nawierzchnią sportową.
 3. Adaptację istniejącego budynku „Sokolni” dla potrzeb obsługi obiektów sportowych zewnętrznych.
 4. Zagospodarowanie terenu objętego projektem.

Opisywany obiekt hali sportowej dzielił się będzie funkcjonalnie na pięć części:

 1. Hall wejściowy – będący częścią ogólnodostępną, do którego będą jeszcze należały szatnia wierzchniego okrycia, sanitariaty ogólnodostępne oraz klatki schodowe, winda dla niepełnosprawnych.
 2. Hala widowiskowo – sportowa wraz z widownią, galerią widokową, bufetem oraz zapleczem magazynowym. Hala o wymiarach 24,09×44,12m i wysokości użytkowej 10,8m umożliwi rozgrywanie meczy piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, odbywanie ćwiczeń gimnastycznych oraz organizację imprez sportowych o charakterze masowym. Salę można podzielić za pomocą dwóch przesuwanych kotar podwieszanych do konstrukcji dachu, na trzy w pełni niezależne jednostki. Dzięki temu zajęcia wychowania fizycznego będą mogły odbywać się w trzech niezależnych grupach ćwiczących po ok. 20-25 każda.
 3. Część zaplecza szatniowego obejmująca pomieszczenia szatni, natrysków, sanitariaty, pomieszczenia trenera, sędziów, pierwszej pomocy oraz pomieszczenia techniczne dostępne z zewnątrz.
 4. Łącznik łączący opisywaną halę z istniejącą szkołą.
 5. Część sportowo – rekreacyjna i odnowy biologicznej z zespołem saun oraz pomieszczeniami masażu wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym

Zaprojektowany kompleks przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania.

Celem nadrzędnym Projektu jest zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności powiatu tomaszowskiego poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego.

Powiat, jako jednostka terytorialna województwa lubelskiego, poprzez poprawę swojej bazy sportowej wpłynie na konkurencyjność całego regionu. Cel ten jest zgodny ze strategią rozwoju powiatu i wpisuje się w realizację celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.

Celem pośrednim Projektu jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej powiatu tomaszowskiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 2. Rozwój sportu dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Wzmacnianie prozdrowotnych zachowań społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych poprzez popularyzację sportu dla wszystkich.

Cele pośrednie będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

 1. Dostosowanie standardów obiektów sportowych do obowiązujących przepisów w zakresie bhp obiektów sportowych.
 2. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wf oraz działalności Klubów Sportowych.
 3. Umożliwienie uczniom, członkom klubów sportowych i mieszkańcom trenowania popularnych dyscyplin sportowych, takich jak: lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis.
 4. Stworzenie odpowiednich warunków do organizowania zawodów różnego szczebla w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 5. Umożliwienie organizacji imprez o charakterze masowym (sportowych, rekreacyjnych, kulturowych).
 6. Ograniczenie patologii społecznej wśród mieszkańców powiatu – alternatywa wolnego czasu.

Zdjęcia przed rozpoczęciem realizacji projektu:

Zdjęcia w trakcie realizacji projektu:

Dalszy etap realizacji

One thought on “Projekt pn: “Budowa Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim”

 • 2010-10-30 at 04:20
  Permalink

  Dobrze powiedziane – będę tu częściej zaglądać.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.