WSPÓŁPRACA STRAŻY POŻARNYCH POWIATU TOMASZOWSKIEGO Z PARTNERAMI Z NIEMIEC I WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Działanie 7.3 : Współpraca międzyregionalna.

Projekt realizowany jest na terenie powiatu tomaszowskiego. Beneficjentami przedmiotowego projektu jest partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego: Powiatu Tomaszowskiego i dwunastu gmin położonych na jego terenie:

 1. Gmina Bełżec
 2. Gmina Jarczów
 3. Gmina Krynice
 4. Gmina Lubycza Królewska
 5. Gmina Łaszczów
 6. Gmina Rachanie
 7. Gmina Tarnawatka
 8. Gmina Telatyn
 9. Gmina Tomaszów Lubelski
 10. Miasto Tomaszów Lubelski
 11. Gmina Tyszowce
 12. Gmina Ulhówek

Liderem projektu jest Powiat Tomaszowski.

II. CELE PROJEKTU

Celem bezpośrednim projektu jest:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków jednostek straży pożarnych powiatu tomaszowskiego poprzez uczestnictwo w wizytach studyjnych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Cel nadrzędny (długofalowe oddziaływanie projektu) określono w następujący sposób:Zwiększenie efektywności współpracy międzyregionalnej poprzez zintegrowanie działań jednostek strażackich i samorządów lokalnych oraz stworzenie podstaw długofalowej współpracy międzyregionalnej.

III. BUDŻET PROJEKTU

Budżet projektu na lata 2010 – 2011

 • Koszt działań ogółem : 410 000,00 PLN
 • Wymagany wkład własny 30% : 123 000,00 PLN
 • Środki UE 70% : 287 000,00 PLN

IV. Przykłady działań objętych projektem:

 1. Eliminacje OTWP i konkursu plastycznego
 2. Obchody Dnia Strażaka
 3. Zawody Sportowo – Pożarnicze
 4. Ćwiczenia straży pożarnych
 5. Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych
 6. estyny strażackie
 7. Wizyty studyjne:
  • na terenie województwa podkarpackiego
  • w Niemczech
  • na Ukrainie
 8. Wydanie powiatowego kalendarza strażackiego na 2011 i 2012
 9. Wydanie książki “Straże Pożarne w Powiecie Tomaszowskim”
 10. Szkolenia strażaków OSP
 11. Konferencja – podsumowanie projektu
 12. Promocja projektu