WARSZTATY DLA RODZICÓW

Stowarzyszenia “Czajnia” we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim realizuje program: “Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców” współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Rodzice pragnący podnosić swoje umiejętności rodzicielskie lub borykający się z problemami wychowawczymi mogą zgłosić chęć udziału w warsztatach w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Organizacja zajęć planowana jest w okresie wrzesień – listopad 2010 r.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 10 cotygodniowych spotkań o charakterze warsztatowym. Będą one prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę mającą doświadczenie w pracy trenerskiej i terapeutycznej z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem warsztatów jest m.in. nabycie i wzmocnienie umiejętności w zakresie:

  • właściwego reagowania i zaspokajania potrzeb dzieci;
  • porozumiewania się z dziećmi;
  • wyznaczania zasad rodzinnych oraz egzekwowania od dzieci, by je szanowały;
  • stosowania właściwych kar i nagród w wychowaniu;
  • radzenia sobie trudnymi uczuciami i emocjami swoimi i dziecka;
  • odpowiedniej ochrony własnego dziecka przed przemocą i innymi zagrożeniami.

Do projektu mogą zgłaszać się rodzice małych i dużych dzieci pochodzący z powiatu tomaszowskiego i okolic. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Wyspiańskiego 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. /84/ 664 42 54.