Ogólna charakterystyka powiatu

Powiat Tomaszowski leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą – przejście drogowe i kolejowe w Hrebennem. Powiat zajmuje powierzchnię 1487 km.kw. Na obszarze powiatu znajdują się następujące krainy geograficzne: Roztocze Środkowe i Południowe – zwane też Wschodnim, Wyżyna Wołyńska (Kotlina Hrubieszowska i Grzęda Sokalska), Wyżyna Lubelska (Padół Zamojski), Kotlina Sandomierska (Równina Biłgorajska) i Kotlina Pobuża (Równina Bełska).

Tak duża atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna powiatu wynika z dużego zróżnicowania tutejszego środowiska geograficznego. Ziemia tomaszowska leży bowiem na obszarze kilku odmiennych krain, na wschodnio – zachodnim pograniczu klimatycznym, florystycznym, faunistycznym a także historyczno – etnicznym. Nic więc dziwnego, że przybywa tu coraz więcej turystów, którzy lubią uprawiać ekoturystykę, agroturystykę oraz różne formy turystyki kwalifikowanej, czemu sprzyja istnienie aż 15 szlaków pieszych i rowerowych min.: Centralny Szlak Roztocza, Krawędziowy, Szumów, Po bunkrach Mołotowa.

Powiat tomaszowski wyróżnia się niespotykanym bogactwem form ochrony przyrody. Znajdują się tu trzy parki krajobrazowe: Krasnobrodzki, Południoworoztoczański i Puszczy Solskiej, a także aż 11 rezerwatów przyrody wśród nich “Nad Tanwią i “Czartowe Pole, ze słynnymi szumami, 7 użytków ekologicznych i ok. 100 pomników przyrody!

O wielokulturowym dziedzictwie tych ziem świadczą liczne zabytki świeckie i sakralne, jak np. grodziska należące do Grodów Czerwieńskich, kościoły rzymskokatolickie, cerkwie greckokatolickie (unickie) i prawosławne, d. zbory ewangelickie i żydowskie synagogi.

Dobrze rozwinięta usługowa baza turystyczna, głównie w Tomaszowie Lub., Suścu, Majdanie Sopockim, a także znana gościnność mieszkańców, są dodatkowymi walorami powiatu tomaszowskiego.

ATUTY POWIATU

 • Przygraniczne położenie – przez powiat przebiega droga krajowa Nr 17 Gdańsk-Warszawa-Hrebenne (granica państwa) Odessa.
 • Na terenie powiatu znajduje się międzynarodowe przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska.
 • Relatywnie niskie koszty pracy i łatwy dostęp do fachowców.
 • Ceny towarów i obiektów niższe niż w innych regionach kraju.
 • Zaplecze rolnicze dobrej jakości produkty jako baza dla rozwoju przetwórstwa żywnościowego, znakomite ekologiczne warunki do produkcji rolnej, w tym zdrowej żywności.
 • Naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe Roztocza, specyficzny mikroklimat lasów sosnowych, czyste nieskażone środowisko.
 • Bogate tereny myśliwskie i łowieckie.

PREFEROWANE KIERUNKI INWESTYCJI

 • Przetwórstwo i obrót produktami rolno-spożywczymi.
 • Infrastruktura okołoturystyczna.
 • Infrastruktura przygraniczna.
 • Ochrona środowiska naturalnego.

OŚWIATA

Bazę dydaktyczną w powiecie stanowi: 52 szkoły podstawowe, 22 gimnazja, 4 zespoły szkół.

KULTURA

Na terenie powiatu organizowane są imprezy kulturalno-sportowe o zasięgu krajowym oraz między-narodowym. Ważniejsze imprezy to: Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu, Festiwal Dorobku Artystycznego Polskich Środowisk Przygranicznych, Ogólnopolskie Narciarskie Biegi Hetmańskie,

SPORT

Powiat tomaszowski ze względu na położenie geograficzne stwarza wszechstronne możliwości aktywnego wypoczynku zarówno w okresie letnim jak i Zimowym. W Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji TOMASOVIA z kompleksem sportowym, halą sportową, siłownią, dwoma boiskami piłkarskimi, kortami tenisowymi oraz hotelem. W okresie zimy istnieją doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Wytyczone są w obrębie Siwej Doliny trasy narciarskie.

Powiat w liczbach.