Kontakt telefoniczny do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU TELEFON WEW. NR TELEFONU
I WYDZIAŁ GEODEZJI,KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
1 Z-CA DYREKTORA JAROSŁAW GŁAZ 17 17 84 664 46-41
84 664 12-51
2 MARIA SOKOLEŃKO 11 12 84 664 46-41
84 664 12-51
3 MARTA PAROL 11 12 84 664 46-41
84 664 12-51
4 RYSZARD SZPINDA 11 12 84 664 46-41
84 664 12-51
5 ELŻBIETA PIASECKA 12 14 84 664 46-41
84 664 12-51
6 ANNA DARMOCHWAŁ 12 14 84 664 46-41
84 664 12-51
7 ALICJA GAJ 14 13 84 664 46-41
84 664 12-51
8 MARCIN ŚCIRKA 14 13 84 664 46-41
84 664 12-51
9 DARIUSZ BIRONT 14 13 84 664 46-41
84 664 12-51
10 MIROSŁAW PAROL 15 15 84 664 46-41
84 664 12-51
11 WOJCIECH KOWALSKI 15 15 84 664 46-41
84 664 12-51
12 BARBARA PORTUŚ 15A 10 84 664 46-41
84 664 12-51
13 GUSTAW SUSKI 15A 10 84 664 46-41
84 664 12-51
II POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1 KIEROWNIK WYDZIAŁU DARIUSZ PITURA 114 32 84 664 39-51
2 MARTA OKRUCH 118 64 84 664 39-51
3 ANGELIKA TRUŚ 118 64 84 664 39-51
4 ALICJA KURNIK 119 65 84 664 39-51
5 AGATA BOREK 119 65 84 664 39-51
6 KAROL LESZCZUK 120 84 664 39-51
7 AGATA ŚMIAŁKO 120 84 664 39-51
8 AGATA MAJEWSKA 219  63 84 665 87-50
9 WACŁAW PLAK 219 63 84 665 87-50
11 TOMASZ MARYNICZ 220 63 84 665 87-50
12 TOMASZ WIATRZYK 220 63 84 665 87-50
III WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU JANUSZ PIKUŁA 8 54 84 664 38-10
84 664 21-06
2 Z-CA DYREKTORA TOMASZ MACHALSKI 7 52 84 664 38-10
3 HUBERT BARTECKI 1 51 84 664 38 10
4 ŁUKASZ BOROWIEC 1 51 84 664 38-10
5 TOMASZ KOPROWSKI 1 51 84 664 38-10
6 WIESŁAW MALINOWSKI 1 51 84 664 38-10
7 STANISŁAW ZABANDŻAŁA 1 51 84 664 38-10
8 MALWINA UMER 3 53 84 664 21-06
9 JOANNA LEWANDOWSKA 3 53 84 664 21-06
10 JOANNA ŁYSAKOWSKA 4 55 84 664 21-06
11 MAREK KUŹMA 4 55 84 664 21-06
12 MARIUSZ CZERWIŃSKI 6 70 84 664 38-10
IV WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH
1 DYREKTOR WYDZIAŁU WITOLD ŚWIATOWIEC 21 21 84 664 25-87
84 665 79-09
2 JACEK GONTARZ 19 19 84 664 25-87
3 EWELINA KUMA – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 19 19 84 664 25-87
4  ANETA PISARCZYK 19 19 84 664 25-87
5 NATALIA AKSAMIT 20 20 84 665 79-09
6 IWONA GLIWA 20 20 84 664 25-87
7 AGNIESZKA ZATORSKA 20 20 84 664 25-87
8 MAGDALENA SAWKA 21 21 84 664 25-87
9 ANETA SZCZEPANIUK 23 23 84 665 79-09
10 KRYSTYNA ZAJĄCZKOWSKA 23 23 84 665 86-11
11 KRZYSZTOF CHYŻYŃSKI 23 23 84 665 86-11
12 STANISŁAW KIELECH 23 23 84 665 86-11
13 JACEK DZIURA 39 40 84 664 25-87
14 DIANA BUCZAK 31 30 84 664 35-35
84 664 35-75
V WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1 MARCIN KOZŁOWSKI 25 25 84 664 43-92
2 ANGELIKA KOZŁOWSKA 25 25 84 664 43-92
3 ANTONI PŁODZIDYM 24 24 84 664 43-92
4 ROBERT STECIUK 24 24 84 664 43-92
5 KRZYSZTOF PAWLISZAK 27 27 84 664 43-92
VI WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
1 DYREKTOR WYDZIAŁU ANNA PANKIEWICZ 41 42 84 664 38-35
2 BEATA ŚWIDEREK 40 41 84 664 38-35
3 BEATA BARTOSIEWICZ 42 43 84 664 38-35
VII WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
1 MIECZYSŁAW HEK 60 61 84 665 79-07
2 ANNA DZIUBA 60 61 84 665 79-07
3 ADAM WSZOŁA 59 60 84 664 39-76
4 ALICJA STANIBUŁA 59 60 84 664 39-76
5 MARIAN BARTOSZEK 58 59 84 664 39-76
6 MAŁGORZATA KENDZIERA 57 50 84 664 39-76
7 RADOSŁAW NOGAS 57 50 84 664 39-76
VIII WYDZIAŁ FINANSOWY
1 SKARBNIK POWIATU BARBARA PAKOSIK 47 48 84 664 12-54
2 JADWIGA BARTOSZYK 43 44 84 664 12-54
3 AGATA PISKOR 43 44 84 664 12-54
4 CELINA WÓJTOWICZ 44 45 84 664 12-54
5 ELŻBIETA WOŚ 44 45 84 664 12-54
6 EWELINA DĄBROWSKA 45 46 84 664 12-54
7 BEATA SOJKA 45 46 84 664 12-54
8 JOLANTA MRZYGŁÓD 46 47 84 664 12-54
9 RENATA SKÓRA 46 47 84 664 12-54
IX AUDYTOR WEWNĘTRZNY
1 MARCIN DZIAŁA 50 32 84 664 12-54
X WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI
1 DYREKTOR WYDZIAŁU JÓZEF MARYNICZ 52 69 84 665 79-11
2 EWELINA MICHNIAK 54 57 84 664 12-53
3 BEATA MAJ 54 57 84 664 12-53
4 RYSZARD OSTRÓWKA 55 56 84 664 12-53
5. KRZYSZTOF DRZEWOSZ 55 56 84 664 12-53
XI BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU
1 EDYTA PAWŁOWSKA-KRAWCZYK – POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 36 36 84 664 12-52
2 MARZENA MISZCZYSZYN 36 36 84 664 12-52
XII BIURO PRAWNE
1 KRZYSZTOF NOWOWSAD 48 49 84 664 25-87
2 MARCIN SOBCZUK 48 49 84 664 25-87
XIII POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1 KIEROWNIK – ANNA SKORNIEWSKA 110 66 84 666-00-83
2 WIESŁAWA JAMROŻ 111 67 84 666-00-83
3 HENRYKA TABAKA 111 67 84 666-00-83
4 HANNA SWATOWSKA 111 67 84 666-00-83