Kontakt telefoniczny do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Lp. IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU TELEFON WEW. NR TELEFONU
I POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
1. EDYTA PAWŁOWSKA – KRAWCZYK 36
36 84 664 12-52
II
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.
EWELINA KUMA
19 19 84 664 25 87
III
SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO
     
1.
NATALIA AKSAMIT – KALETA 36 36 84 664 12-52
IV WYDZIAŁ GEODEZJI,KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
1 Z-CA DYREKTORA JAROSŁAW GŁAZ 17 17 84 664 46-41
84 664 12-51
2 MARIA SOKOLEŃKO 11 12 84 664 46-41
84 664 12-51
3 RYSZARD SZPINDA 11 12 84 664 46-41
84 664 12-51
4 MARTA PAROL 12 14 84 664 46-41
84 664 12-51
5 ANNA DARMOCHWAŁ 12 14 84 664 46-41
84 664 12-51
6 ALICJA GAJ 14 13 84 664 46-41
84 664 12-51
7 MARCIN ŚCIRKA 14 13 84 664 46-41
84 664 12-51
8 DARIUSZ BIRONT 14 13 84 664 46-41
84 664 12-51
9 KAROL LESZCZUK 15 15 84 664 46-41
84 664 12-51
10 WOJCIECH KOWALSKI 15 15 84 664 46-41
84 664 12-51
11 BARBARA PORTUŚ 15A 10 84 664 46-41
84 664 12-51
12 GUSTAW SUSKI 15A 10 84 664 46-41
84 664 12-51
13 RAFAŁ DROŚ 15A 10 84 664 46-41
84 664 12-51
V POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1 KIEROWNIK WYDZIAŁU ELŻBIETA PIASECKA 114 32 84 664 39-51
2 DARIUSZ PITURA  (ZUD) 118 64 84 665 87-50
3 MARTA OKRUCH 118 64 84 664 87-50
4 ANGELIKA TRUŚ 119 64 84 664 39-51
5 AGATA BOREK 119 65 84 664 39-51
6 MARZENA MISZCZYSZYN 120 84 664 39-51
7 AGATA ŚMIAŁKO 120 84 664 39-51
8 AGATA MAJEWSKA 219  63 84 664 39-51
9 MIROSŁAW PAROL 219 63 84 664 39-51
10 TOMASZ MARYNICZ 220 63 84 664 39-51
11 TOMASZ WIATRZYK 220 63 84 664 39-51
VI WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
1 DYREKTOR WYDZIAŁU JANUSZ PIKUŁA 8 54 84 664 38-10
84 664 21-06
2 Z-CA DYREKTORA HUBERT BARTECKI 7 52 84 664 38-10
3 TOMASZ MACHALSKI 1 51 84 664 38 10
4 ŁUKASZ BOROWIEC 1 51 84 664 38-10
5 TOMASZ KOPROWSKI 1 51 84 664 38-10
6 WIESŁAW MALINOWSKI 1 51 84 664 38-10
7 STANISŁAW ZABANDŻAŁA 1 51 84 664 38-10
8 MALWINA UMER 3 53 84 664 21-06
9 JOANNA LEWANDOWSKA 3 53 84 664 21-06
10 JOANNA ŁYSAKOWSKA 4 55 84 664 21-06
11 MAREK KUŹMA 4 55 84 664 21-06
12 MARIUSZ CZERWIŃSKI 6 70 84 664 38-10
VII WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH
1 DYREKTOR WYDZIAŁU WITOLD ŚWIATOWIEC 21 21 84 664 25-87
84 665 79-09
2 JACEK GONTARZ 19 19 84 664 25-87
3  ANETA PISARCZYK 19 19 84 664 25-87
4 IWONA GLIWA 20 20 84 664 25-87
5 AGNIESZKA ZATORSKA 20 20 84 664 25-87
6 MAGDALENA SAWKA 21 21 84 664 25-87
7 ANETA SZCZEPANIUK 23 23 84 665 79-09
8 KRYSTYNA ZAJĄCZKOWSKA 23 23 84 665 86-11
9 KRZYSZTOF CHYŻYŃSKI 23 23 84 665 86-11
10 STANISŁAW KIELECH 23 23 84 665 86-11
11 JACEK DZIURA 39 40 84 664 25-87
12 DIANA BUCZAK 31 30 84 664 35-35
84 664 35-75
VIII WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1 MARCIN KOZŁOWSKI 25 25 84 664 79-13
2 ANGELIKA KOZŁOWSKA 25 25 84 664 79-13
3 KAROLINA KRAWCZYK 25 25 84 664 79-13
4 ANTONI PŁODZIDYM 24 24 84 664 43-92
5 ROBERT STECIUK 24 24 84 664 43-92
6 MAŁGORZATA KENDZIERA 27 27 84 664 43-92
7 KRZYSZTOF PAWLISZAK 27 27 84 664 43-92
IX WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ
1 DYREKTOR WYDZIAŁU MARIUSZ KOBIAŁKA 41 42 84 664 38-35
2 ANNA PANKIEWICZ 40 41 84 664 38-35
3 BEATA BARTOSIEWICZ 42 43 84 664 38-35
4 BEATA ŚWIDEREK 42 43 84 664 38-35
X WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
1 MIECZYSŁAW HEK 60 61 84 664 39-76
2 ELIZA WRÓBLEWSKA 53 58 84 664 12-53
3 ADAM WSZOŁA 59 60 84 664 39-76
4 ALICJA STANIBUŁA 59 60 84 664 39-76
5 MARIAN BARTOSZEK 58 59 84 664 39-76
6 RADOSŁAW NOGAS 57 50 84 665 79-07
XI WYDZIAŁ FINANSOWY
1 SKARBNIK POWIATU GRAŻYNA MURJAS 47 48 84 664 12-54
2 JADWIGA BARTOSZYK 43 44 84 664 12-54
3 AGATA PISKOR 43 44 84 664 12-54
4 CELINA WÓJTOWICZ 44 45 84 664 12-54
5 ELŻBIETA WOŚ 44 45 84 664 12-54
6 EWELINA DĄBROWSKA 45 46 84 664 12-54
7 BEATA SOJKA 45 46 84 664 12-54
8 JOLANTA MRZYGŁÓD 46 47 84 664 12-54
9 RENATA SKÓRA 46 47 84 664 12-54
XII AUDYTOR WEWNĘTRZNY
1 MARCIN DZIAŁA 50 32 84 664 12-54
XIII WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI
1 DYREKTOR WYDZIAŁU JÓZEF MARYNICZ 52 69 84 665 79-11
2 EWELINA MICHNIAK 54 57 84 664 12-53
3 BEATA MAJ 54 57 84 664 12-53
4 HANNA SWATOWSKA 55 56 84 664 12-53
5 MAGDALENA TERESZCZUK 55 56 84 664 12-53
XIV BIURO OBSŁUGI RADY POWIATU
1 EDYTA PAWŁOWSKA-KRAWCZYK 36 36 84 664 12-52
XV BIURO PRAWNE
1 KRZYSZTOF NOWOWSAD 48 49 84 664 25-87
2 MARCIN SOBCZUK 48 49 84 664 25-87
XVI POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1 KIEROWNIK – ANNA SKORNIEWSKA 110 66 84 666-00-83
2 WIESŁAWA JAMROŻ 111 67 84 666-00-83
3 HENRYKA TABAKA 111 67 84 666-00-83