Nabór stypendystów w Ramach Działania 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne w ramach projektów; Wspieranie Rozwoju Edukacyjnego Młodzieży Wiejskiej w Powiecie Tomaszowskim wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą powiatu tomaszowskiego.

W dniach od 01.09.2005 do 30.09.2005 będzie przeprowadzany nabór stypendystów w Ramach Działania 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne

Czytaj więcej