Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń środowiska dla straży pożarnej w Sokalu

W dniu 3 stycznia 2012 roku na stronie internetowej Sokalskiej Rejonowej Rady ogłoszony został przetarg na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego do

Czytaj więcej

Rejestracja Umowy Grantowej na Ukrainie

W dniu 8 grudnia 2011 roku partnerzy ukraińscy zarejestrowali Umowę o dofinansowanie projektu pt “Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na

Czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja administracji i służb ratowniczych w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 8 listopada 2011 roku w Hotelu “Antoni” odbyła się konferencja inauguracyjna projektu pt “Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania

Czytaj więcej

Szkolenie z udziałem przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego

W dniu 27 lipca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się szkolenie personelu, który zajmować się będzie

Czytaj więcej

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ

“Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew” 23 maja 2011 roku Starosta Tomaszowski – Jan

Czytaj więcej