Konferencja naukowa i promocja Rocznika Tomaszowskiego

5 października 2021 roku w sali reprezentacyjnej im. T. Zamoyskiego dawnego Sejmiku Powiatowego odbyła się konferencja naukowa “Tomasz Zamoyski i jego czasy – rocznica czterechsetlecia miasta”.

Uroczystość otworzył Wojciech Żukowski – burmistrz Tomaszowa Lubelskiego

Moderatorem konferencji był dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS. Zebrani goście wysłuchali wykładów: prof. dra hab. Ryszarda Szczygła; prof. dra hab. Henryka Gmiterka; prof. dra hab. Dariusza Kupicza; dra hab. Leszka Wierzbickiego, prof. UMCS; prof. dr hab. Ewy Dubas-Urwanowicz oraz dra hab. Jerzego Urwanowicza, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja była okazją do prezentacji 10. numeru Rocznika Tomaszowskiego, którego sponsorem jest między innymi: Powiat Tomaszowski  oraz Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Tomasz Zieliński – poseł na Sejm RP, Sławomir Zawiślak – poseł na Sejm RP, Dariusz Czop- Sekretarz Powiatu, autorzy artykułów opublikowanych w Roczniku Tomaszowskim, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele i regionaliści.

Organizatorami konferencji byli: Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego – Wojciecha Żukowskiego, Katedra Historii XVI-XIX wieku i Europy Wschodniej UMCS w Lublinie oraz Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.