Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim połączona z jubileuszem XX lecia działalności.

Gratulacje dla wszystkich, którzy tworzyli i ciągle tworzą społeczność UTW w Tomaszowie Lubelskim Dziękujemy za wyróżnienie dla Starostwa Powiatowego.

Na uroczystości Henryka Karwana – Starostę Tomaszowskiego reprezentował Andrzej Bulicz – dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej.