Dotacja na działania proekologiczne

“Kształtowanie proekologicznych postaw w powiecie tomaszowskim” – to nazwa zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekaże dotację w wysokości 18 tys. zł.

1 października 2021 roku umowę podpisali: prezes funduszu Grzegorz Grzywaczewski i prezes stowarzyszenia Jarosław Korzeń.
Całkowity koszt zadania wynosi 20 tys. zł.
W ramach działań zaplanowano m.in. opracowanie i montaż spotu edukacyjnego, wydanie ulotki pn. “Nasze odpady” oraz organizację konkursu dla szkół “Akcja. Frakcja. Segregacja”.

mat. WFOŚiGW w Lublinie