90 lat szkoły w Rachaniach

16 października 2021 r. społeczność szkolna spotkała się, aby uczestniczyć w uroczystości poświęconej obchodom Jubileuszu 90- lecia Szkoły Podstawowej w Rachaniach.
Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Tomasz Zieliński – poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
p. Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Robert Bondyra – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, p. Piotr Budyńczuk- zastępca dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, p. Teresa Semczyszyn – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, p. Roman Miedziak – Wójt Gminy Rachanie, p. Agata Niedziółka – Sekretarz Gminy Rachanie, p. Justyna Mańkut – Skarbnik Gminy Rachanie, p. Wiesław Pałczyński – Przewodniczący Rady Gminy Rachanie, p. Stanisław Seńko – wieloletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach, nauczyciele i pracownicy emeryci- z paniami Dyrektor – p. MariąZiober, p. Krystyną Smyk, p. Grażyną Świtnicką, ks. dr Gabriel Cisek, ks. dr Krzysztof Kłos, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice, absolwenci i sympatycy szkoły.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Kościele Parafialnym w Rachaniach, po czym uczestnicy święta udali się do szkoły na część oficjalną i artystyczną. Mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć Kroniki szkolne prowadzone od 1944, wpisać się do Księgi Pamiątkowej, podziwiać prace artystyczne absolwentów i uczniów, wyruszyć w sentymentalną podróż.
Dziękujemy rodzicom uczniów naszej szkoły za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla gości.
Na przestrzeni 90 lat szkoła dała podstawy nauki – 2382 absolwentom – ludziom szlachetnym wartościowym, bez względu na zdobyte wykształcenie.
Dzisiaj do szkoły uczęszcza 124 uczniów i 14 przedszkolaków. W szkole pracuje 23 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.
Święto było okazją do złożenia serdecznych podziękowań nauczycielom, przedstawicielom władz oświatowych i samorządowych, rodzicom, pracownikom, instytucjom współpracującym za pomoc i zaangażowanie w prace na rzecz uczniów i szkoły. Bez Państwa, pozytywne zmiany zachodzące w szkole byłyby niemożliwe. To dzięki wspólnym wysiłkom możemy dzisiaj być dumni z absolwentów i obecnych uczniów tej szkoły.
Szczególne ukłony kierujemy w stronę nauczycieli i pracowników emerytów, to Oni w ogromnej mierze tę historię tworzyli dbając, niezależnie od czasów i warunków w jakich przyszło Im pracować, o wychowanie dzieci i młodzieży w wartościach patriotyzmu, szacunku do ojczyzny, rodziny, drugiego człowieka…
90 lat w historii szkoły to wiele pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników. To również ogrom radości, sukcesów, śmiechów, wzruszeń, ale i ocean łez, rozczarowań i niespełnionych pragnień. To mnóstwo zawiązanych przyjaźni, pierwszych miłości, odkrytych talentów, pierwszych trudnych wyborów. Szkoła Podstawowa w Rachaniach jest istotną częścią historii Rachań i okolicznych miejscowości. To właśnie obchody rocznicowe stanowią okazję do utrwalenia wspomnień o przeszłości tej instytucji i ludziach, bez których trudno wyobrazić sobie naszą codzienność.
Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej w Rachaniach dał nam możliwość do podróży w czasie, był okazją do wzruszeń, refleksji nad mijającym czasem.
Naszym uczniom pozwolił docenić miejsce, w którym się uczą, z szacunkiem będą podchodzić do dokonań, wkładu także w ich wychowanie, starszych pokoleń.
„Warto się dzisiaj zasłuchać
W wiatru granie
Bieg historii
Pokoleń przemijanie.”
mat. Szkoła Podstawowa w Rachaniach