400 lat Tomaszowa Lubelskiego

7 października 2021 roku odbyły się uroczystości 400-lecia zatwierdzenia prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego przez Króla Zygmunta III Wazę, w których udział wzięli Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski i Jarosław Korzeń – Wicestarosta.

Uroczystość kończyła cykl wydarzeń dedykowanych jubileuszowi czterechsetlecia nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego.
W sali teatralnej Tomaszowskiego Domu Kultury odśpiewano hymn państwowy, a następnie odbyła się dalsza część wydarzenia.
Wystąpił Zespół Folklorystyczny „Roztocze”, a zaproszonych gości przywitał gospodarz miasta – Wojciech Żukowski.
Wręczono odznaczenia państwowe przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta RP uroczystego wręczenie odznaczeń dokonał Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.
Za zasługi w działalności społecznej i samorządowej Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony m.in.: Jacek Pawłucki – Członek Zarządu Powiatu.