Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 16 września 2021 roku, pod przewodnictwem Starosty Henryka Karwana obradowała komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Tematami posiedzenia były sprawy dotyczące zabezpieczenia usług zdrowotnych przez SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, działalność placówek podstawowej opieki zdrowotnej (poradni i gabinetów lekarzy POZ) na terenie powiatu raz świadczenie profilaktycznej opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.