III Przegląd Twórczości Ludowej im. Anieli Gmoch w Bełżcu

W niedzielę, 19 września w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu odbył się III Przegląd Twórczości Ludowej im. Anieli Gmoch.

Na zaproszenie organizatorów – Wójta Gminy Bełżec i Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu przybyła Katarzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu, reprezentując jednocześnie Starostę Tomaszowskiego.
Przegląd miał charakter regionalny, skupił zespoły ludowe z ziemi tomaszowskiej i powiatów sąsiadujących. Całość imprezy uświetnił koncert Zespołu Kameralnego Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Podziękowania dla Gmina Bełżec i Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu za kultywowanie tradycji i sztuki ludowej oraz świetną organizację uroczystości.
fot. GOK Bełżec, Katarzyna Gucz