Spotkanie organizacyjne z dyrektorami placówek oświatowych

Spotkanie organizacyjne z dyrektorami placówek oświatowych z terenu powiatu odbyło się 27 sierpnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Jarosław Korzeń, Sekretarz Powiatu Dariusz Czop oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Bulicz.

Omówiono kwestie organizacyjne rozpoczęcia roku szkolnego, zbliżających się wydarzeń, podejmowanych inwestycji, a także planów na najbliższe tygodnie.