Spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich

26 sierpnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym zorganizowano spotkanie informacyjne skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich w ramach akcji “Szczepimy się”.

Członkowie KGW otrzymali kompleksowe informacje na temat organizowania wydarzeń promujących program “Szczepimy się”. W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Katarzyna Gucz – urzędujący Członek Zarządu, Piotr Kielar – dyrektor Wydziału Rolnictwa w Starostwie Powiatowym, Artur Ostasz i Dorota Herda – pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.