Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jurów – Machnów Stary

11 sierpnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego drogi powiatowej, którą przebudowano w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Odbioru dokonała Komisja w składzie: Katarzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu, Andrzej Dmitroca – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Bogdan Wolski – Inspektor Nadzoru, Tomasz Czyż- przedstawiciel Wykonawcy.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 884 150,81 zł.