Święto policji

22 lipca 2021 roku w tomaszowskiej komendzie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości wręczonych zostało 37 nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz 6 medali związkowych dla wyróżnionych funkcjonariuszy. Nie zabrakło podziękowań dla policjantów i pracowników policji za zaangażowanie i trud wkładany w codzienną służbę.

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę powołania Policji Państwowej. Z tej okazji świętowali tomaszowscy policjanci. Policyjne święto swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele biura poselskiego Posła Tomasza Zielińskiego, kapelan Policji, przedstawiciele prokuratury, władz samorządowych miasta oraz powiatu.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji inspektor Artur Deryło wspólnie z I Zastępcą nadkomisarzem Bogdanem Kulasem wręczyli policjantom nominacje na wyższe stopnie służbowe. Łącznie awansowanych zostało 37 policjantów. 2 funkcjonariuszy  otrzymało awans w korpusie oficerów młodszych, 16 w korpusie aspirantów, 16 w korpusie podoficerów i 9 w korpusie szeregowych.

Warto podkreślić, iż wśród awansowanych, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przedterminowo mianowany został jeden policjant.

Komendant tomaszowskiej policji inspektor Artur Deryło podczas uroczystości odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinspektora Artura Bieleckiego. Ponadto w okolicznościowym przemówieniu docenił zaangażowanie i trud wkładany w codzienną służbę podległych funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych tomaszowskiej komendy. Podkreślił również ważną rolę rodzin policjantów, które są nieodzownym wsparciem dla każdego z funkcjonariuszy. Komendant Powiatowy wspomniał również o istocie współpracy komendy z władzą samorządową, prokuraturą oraz działającymi na terenie powiatu służbami i instytucjami.

Podczas wczorajszych obchodów święta Policji, w związku z przypadającym w tym roku 30-leciem Związków Zawodowych Policji, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Tomaszowie Lubelskim w dowód uznania wyróżnił 6 funkcjonariuszy, którzy na tę okoliczność otrzymali medale związkowe.

Do życzeń dołączyli się przedstawiciele zaproszonych gości, którzy na ręce komendanta przekazali gratulacje i podziękowania dla wszystkich policjantów za służbę i pomoc niesioną mieszkańcom powiatu tomaszowskiego.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w uroczystości uczestniczyli: Dariusz Czop – Sekretarz Powiatu i Hubert Bartecki – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.

mat. KPP w Tomaszowie Lubelskim