Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim bardziej dostępne dla osób słabosłyszących

W Sekretariacie urzędu została zainstalowana pętla indukcyjna. Dzięki temu urządzeniu osoby korzystające z aparatów słuchowych mogą swobodnie załatwiać swoje sprawy. Pętla indukcyjna to system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie niedosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. System jest bezobsługowy,  osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych urządzeń. Wystarczy, że na swoim aparacie słuchowym przełączy tryb z mikrofonu (M) na cewkę indukcyjną (T). Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może cieszyć się wyraźnym, użytecznym sygnałem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz.

Europejskie Stowarzyszenie Osób z Uszkodzonym Słuchem uznało, że pętle indukcyjne dają osobie niedosłyszącej najwięcej korzyści spośród wszystkich systemów wspomagania słuchu.

Zakup pętli indukcyjnej do sekretariatu urzędu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Przenośna pętla indukcyjna działa również  w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Sekretariat urzędu. Na osłonie na biurku symbol pętli indukcyjnej.

Logo  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Schemat działania pętli indukcyjnej okienkowej

Schemat pochodzi z publikacji “Słabosłyszący w przestrzeni publicznej Wytyczne dostępności” Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących