Jubileusz Roztocza

2 lipca 2021 r. w Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się uroczystość 40-lecia działalności artystycznej Zespołu Folklorystycznego Roztocze.
Uroczystości jubileuszowe miały odbyć się w 2020 r. ale ze względu na pandemię zostały przeniesione na 2021 r.
Zespół Folklorystyczny Roztocze działa od 1980 roku pod kierownictwem Stanisławy Kowalskiej.
Wiele razy był wyróżniany na ogólnopolskich i zagranicznych przeglądach folklorystycznych. Należy do międzynarodowej organizacji CIOFF. Koncertował we Włoszech, Turcji, Jugosławii, Serbii, Grecji, Holandii, na Ukrainie, Litwie w Niemczech, Korei i wielokrotnie we Francji i Bułgarii. Zespół chętnie występuje zarówno na wielkich wydarzeniach festiwalowych, jak też uczestniczy uświetniając różnego rodzaju zabawy w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy i na festynach.
Repertuar zespołu jest bardzo bogaty, są to: tańce narodowe, tańce ludowe z różnych stron Polski, jak również pieśni i obrzędy ludowe. Szczególny nacisk w pracy z zespołem kładziony jest na zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą i tradycją regionu tomaszowskiego, bo to tylko odróżnia nas od innych kultur w zjednoczonej Europie.
Gratulacje całemu Kierownictwu oraz wszystkim członkom Zespołu i życzenia wielu sukcesów artystycznych w dalszej działalności w imieniu Zarządu Powiatu złożyli: Katarzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu oraz Jarosław Korzeń – Wicestarosta.