Wypadek na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego doszło do tragicznego zdarzenia. Autobus wiozący kilkunastoosobową grupę młodzieży w wyniku pęknięcia lewej przedniej opony zjechał na przeciwległy pas ruchu zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym. W wyniku zderzenia ciężko ranni zostali kierowca i pasażer samochodu osobowego, a także kilkoro pasażerów autobusu. W kilka minut później w pobliżu wypadku w bariery wjechał kolejny samochód osobowy, w którym podróżowało dwóch obcokrajowców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę RP. Po uderzeniu samochód stanął w płomieniach ale pasażerom udało się opuścić pojazd. To były oczywiście zdarzenia pozorowane zaplanowane w celu doskonalenia na obszarze powiatu organizacji działań ratowniczych podczas zagrożenia masowego w komunikacji drogowej. Ratownicze ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „GRYF 2021” odbyły się na drodze nowej obwodnicy miasta w dniu 30 czerwca 2021 roku. Przed rozpoczęciem ćwiczeń odbyła się odprawa, którą otworzył Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta Henryk Karwan. W odprawie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb ratowniczych, Policji, Straży Granicznej, służb drogowych. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzenia masowego w komunikacji drogowej z zakresu: ratownictwa technicznego, medycznego oraz gaszenia pożarów, rozpoznanie operacyjne obiektów ćwiczeń, w tym ich warunków ochrony p. poż., rodzaju i skali zagrożeń, możliwości organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, wykonywania specjalistycznych czynności ratowniczych, itp., sprawdzenie prawidłowości współdziałania służb podczas organizacji terenu działań związanego ze zdarzeniem masowym w komunikacji drogowej, doskonalenie technik z zakresu kpp przy zdarzeniach masowych oraz organizacji terenu akcji przy udziale służb współdziałających. W ćwiczeniach uczestniczyło 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z Bełżca I i II, Majdanu Górnego, Oseredka, Łaszczowa, Lubyczy Królewskiej, Tarnawatki, Tyszowiec, Perespy i Majdanu Sopockiego. Pomocy medycznej udzielały 2 zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego,a także funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Pozorantami byli członkowie organizacji „Strzelec”. Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich podsumowanie. Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Mirosław Michoński podziękował wszystkim 120 uczestnikom, którzy brali udział w ćwiczeniach. W imieniu Starosty podziękowania za udział i zaangażowanie złożył Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Stanisław Kielech, który zaprosił wszystkich na poczęstunek(bigos) ufundowany przez Starostę.