Powiatowe Święto Sportu

Program minutowy Święta Sportu Powiatu Tomaszowskiego

Rachanie 18 lipca 2021 r.

godz. 9.30-10.30 – przyjazd ekip gminnych (przyjmowanie zgłoszeń do Mistrzostw

Powiatu w piłce nożnej, piłce siatkowej, przeciąganie liny),

godz. 10.30-10.45 – przygotowanie ekip do uroczystego otwarcia – wejście na obiekty

sportowe,

godz. 10.50 – przemarsz ekip do otwarcia,

godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Święta Sportu,

godz. 11.15 – losowanie gier w piłce nożnej i piłce siatkowej,

godz. 11.30 – mecze eliminacyjne w piłce nożnej, siatkowej (finały po eliminacjach),

godz. 11.15 – biegi przełajowe dziewcząt i chłopców:

  • dziewczęta rocznik 2004 i młodsze – 1 okrążenie,

  • chłopcy rocznik 2004 i młodsi – 1 okrążenie,

  • dziewczęta rocznik 2003 i starsze – 1 okrążenie,

  • chłopcy rocznik 2003 i starsi – 1 okrążenie,

godz. 11.15 – rzut lotką do tarczy kobiet, rocznik 2003 i starsze,

godz. 11.15 – rzut lotką do tarczy mężczyzn, rocznik 2003 i starsi,

godz. 12.00 – wyciskanie odważnika 17,5 kg – kat. 85, kat. 85+,

godz. 12.15 – trójbój kobiet:

  • rzut podkową,

  • corn hole,

  • rzut lotką (12.15 – stanowisko do rzutu lotek),

godz. 12.40 – trójbój dla władz samorządowych:

  • rzut podkową,

  • corn hole,

  • rzut lotką,

godz. 13.00 – rzut lotką do tarczy – dziewczęta rocznik 2004 i młodsze,

godz. 13.00 – rzut lotką do tarczy – chłopcy rocznik 2004 i młodsi,

godz. 13.00 – eliminacje przeciągania liny kobiet i mężczyzn,

(finały po zakończeniu eliminacji),

godz. 13.30 – przerzucanie opony,

godz. 14.10 – przenoszenie worków z piaskiem.

Uwaga

1. Medale za konkurencje indywidualne wręczone będą bezpośrednio po ich

zakończeniu.

2. Program minutowy może ulec zmianie.

3. Zawodnicy startujący w biegach przełajowych muszą posiadać karty zgodne

z regulaminem.