Modernizacja mostu w Jurowie

Henryk Karwan Starosta Tomaszowski wraz z Andrzejem Dmitrocą Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, odbyli wizję lokalną w czasie prowadzonych robót przy modernizacji mostu 🌁🚜 w miejscowości Jurów na odcinku drogi powiatowej Nr 3531 L Jarczów – Jurów – Machnów Stary. Podczas wyjazdu w dniu 2 czerwca 2021 roku Panowie zapoznali się z postępem prowadzonych prac modernizacyjnych w miejscowości Jurów a także w miejcowości Machnówek, gdzie prowadzone są roboty mające na celu poprawę systemu odwodnienia 👷‍♂️. Zakres wykonywanych prac obejmuje przebudowę rowu melioracyjnego oraz utwardzenie skarp. W czasie wizyty w Machnówku władzom towarzyszyli również: Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Marek Ostrówka sołtys miejscowości.