Powiatowe obchody Dnia Flagi

„Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość
biel – serce czyste…
Piękne są nasze
Barwy ojczyste ” – słowami wiersza Czesława Janczarskiego rozpoczęto w dniu 2 maja br. Powiatowe Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Lubelskim. Po powitaniu wszystkich przybyłych, żołnierze 253 Kompanii Lekkiej Piechoty Tomaszowskiej, dokonali uroczystego podniesienia flagi państwowej wraz z odśpiewaniem hymnu narodowego.
Podczas swojego wystąpienia, Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP przypomniał krótką historię barw narodowych: „Barwy narodowe bezpośrednio nawiązują do herbu królewskiego, białego orła na czerwonym tle, herb ten zarezerwowany był dla władców. W 1792 roku te barwy stały się powszechne, ponieważ w 1 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, damy wyszły w białych sukniach, przepasane czerwonymi szarfami, zaś mężczyźni oczywiście w surdutach, z biało-czerwonymi szarfami przepasanymi przez ramię- to była pierwsza manifestacja barw powszechnych, narodowych” .
Henryk Karwan Starosta Tomaszowski opowiedział dlaczego zatwierdzono datę 2 maja jako Dzień Flagi RP : „2 maja wybrano dlatego, że w czasach słusznie już minionych, między wojną a 1989 rokiem to właśnie 2 maja szybciutko ściągano flagi ,żeby nie zawisły zarówno ze względu na obchodzoną rocznicę Konstytucji 3 maja jak i święto kościelne Matki Bożej Królowej Polski. Drugim powodem, dlaczego tą datę zatwierdzono, to był fakt, że żołnierze Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili na bramie Reichstagu flagę polską.”
Na święto bliskie każdemu polakowi, każdemu patriocie przybyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta, Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu, Grażyna Murjas Skarbnik Powiatu, Robert Bondyra Radny Województwa Lubelskiego, Teresa Semczyszyn Radna Powiatu, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Katarzyna Kyć Dyrektor PCPR, Andrzej Dmitroca Dyrektor ZDP, Robert Czyż Dyrektor Muzeum Regionalnego, Leszek Bober Dyrektor I LO, Beata Prochowicz-Król Kierownik ZUS, Waldemar Typek Dyrektor II LO, Stanisława Koper Dyrektor PUP, Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice, Ewa Kielar Dyrektor DPS w Tyszowcach, Hubert Bartecki Dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Gustaw Suski Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii , Piotr Kielar Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz mieszkańcy miasta.