400-lecie Tomaszowa Lubelskiego

We wtorek 25 maja 2021 roku minęło 400 lat od dnia, kiedy miasto Tomaszów Lubelski otrzymało oficjalny dokument lokacyjny nadany przez Tomasza Zamojskiego. Ustrój wewnętrzny nowo powstałego miasta opierał się na prawie magdeburskim. Dokument ten został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę dnia 7 października 1621 roku. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń sportowych oraz kulturalnych, które będą trwały trwały od symbolicznych dla miasta dat: od 25 maja do 7 października 2021 roku.
Główne uroczystości 400-lecia praw miejskich rozpoczęły się w dniu dzisiejszym Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim. Następnie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przy Kolumnach Pamięci Tomasza Zamoyskiego oraz Lokacji Miasta.
Przez czas trwania urodzin miasta, w samo południe można było usłyszeć miejski hejnał, który zainaugurował rozpoczęcie uroczystej sesji Rady Miasta. Podczas jej trwania swoje wystąpienia mieli m.in. prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta oraz zaproszeni goście.
Ważnym momentem podczas jubileuszowej gali było wręczenie okolicznościowych medali z okazji 400-lecia Lokacji Miasta Tomaszowa Lubelskiego, które otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości m.in. Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu, Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Fila Członek Zarządu, Piotr Babiarz Przewodniczący Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim, Robert Bondyra Z-Ca Dyrektora Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, radny wojewódzki, ks. Prałat Czesław Grzyb, ks. Dariusz Wasiluk, Dariusz Krech Dyrektor TDK, Renata Miziuk Prezes PGKiM, Stanisława Koper Dyrektor PUP, Anna Syty Dyrektor PPP oraz Barbara Piskorska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Ranga wydarzenia sprawiła, że oprócz władz miejskich i powiatowych, kierowników szkół i instytucji, na wydarzenie przybyli zaproszeni goście, wśród których byli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski Senator RP, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa, Michał Mulawa Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Sebastian Paul Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu, Monika Żur Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, st. bryg. Mirosław Michoński Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim i insp. Artur Deryło Komendant Powiatowy Policji.
Z okazji pięknego Jubileuszu, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski w imieniu Rady i Zarządu Powiatu, złożył na ręce Wojciecha Żukowskiego Burmistrza Miasta oraz Mirosława Fusa Przewodniczącego Rady Miasta, okolicznościowy grawerton 💐