3 Maja w Lubyczy Królewskiej

Pod pomnikiem “Pamięci bohaterom znanym i nieznanym, poległym w walce o wolność Ojczyzny” przy ulicy Kolejowej w Lubyczy Królewskiej, w niedzielę 3 maja br. rozpoczęły się uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 🇵🇱. Z powodu panującej epidemii obchody zostały ograniczone do złożenia wieńców oraz uroczystego nabożeństwa. Kwiaty pod pomnikiem złożyły przybyłe delegacje: Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu, Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Mariusz Lewko Przewodniczący Rady Miejskiej, Katarzyna Piechnik Sekretarz Gminy oraz Jerzy Garbacz Dyrektor Szkoły Podstawowej im.gen.Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej. Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, którą sprawował ks. Tadeusz Czuk proboszcz parafii zakończono uroczystości.