Święto Chrztu Polski !

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r.
W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.
Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.
Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.
Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze
powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.
Przyłączając się do prośby prezesa Fundacji “SŁOWO” gorąco zachęcamy do podkreślenia ważności tego święta i wywieszenie biało-czerwonych na swoich posesjach 🇵🇱
To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.