Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Starosty Henryka Karwana obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Tematem obrad były informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i epizootycznego za okres 2020 roku. Komisja wysłuchała również sprawozdania z realizacji “Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  i Porządku Publicznego za 2020 rok.