Nagrody dla Pań z KGW

Mazurki wielkanocne KGW z Kazimierówki i KGW z Czartowczyka otrzymały wyróżnienie w konkursie pn.”Słodki Mazurek” 👏👏👏.
Na wielkanocny konkurs wpłynęło ponad 180 zgłoszeń. Konkurs skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego. Jego celem było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z wypiekaniem mazurków wielkanocnych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętem Wielkiej Nocy. Organizatorem akcji konkursowej była Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” . W sobotę 17 kwietnia w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom w trzech kategoriach.
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski wraz z Marylą Szymczuk Dyrektorem Cukrowni w Werbkowicach wręczyli nagrody wyróżnionym KGW👩‍🍳 z Powiatu Tomaszowskiego.