Minister Czarnek z wizytą w Tomaszowie Lubelskim

W piątek 23 kwietnia 2021 roku prof. Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki odwiedził Tomaszów Lubelski. Pan Minister rozpoczął swoją wizytę w Starostwie Powiatowym, gdzie miał okazję obejrzeć Tablicę Ojców Niepodległości, znajdującą się przy budynku urzędu. Następnie wraz z Tomaszem Zielińskim Posłem na Sejm RP, Henrykiem Karwanem Starostą Tomaszowskim, Jarosławem Korzeniem Wicestarostą oraz Moniką Żur Dyrektorem Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, udał się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego, gdzie spotkał się z dyrekcją szkoły oraz Samorządem Uczniowskim. Pod tablicą pamiątkową przypominającą o istnieniu szpitala w gmachu budynku w okresie wojennym, Pan Minister złożył wieniec.
Ostatnią częścią spotkania był udział w VIII Maratonie Biblijnym, który trwa od godzin porannych w Sanktuarium Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim.
W podziękowaniu za przybycie oraz włączenie się w uczestnictwo czytania Pisma Świętego, Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP wraz z ks. Prałatem Czesławem Grzybem, wręczyli szefowi Ministerstwa Edukacji i Nauki, polski przekład Targumu Neofiti 1 do Księgi Rodzaju autorstwa ks.prof. Stanisława Wróbla z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Henryk Karwan Starosta Tomaszowski w imieniu władz Powiatu, obdarował Pana Ministra koszem z regionalnymi produktami .