Uchwała o ustanowieniu Roku Józefa Piłsudskiego

Na posiedzeniu sesji Rady Powiatu w dniu 17 marca 2021 roku, radni powiatu tomaszowskiego podjęli uchwałę dotyczącą uznania roku 2021  Rokiem Józefa Piłsudskiego w Powiecie Tomaszowskim.
Uczczenie Marszałka ma związek z przypadającymi w tym roku rocznicami pobytu Józefa Piłsudskiego na ziemi tomaszowskiej. Józef Piłsudski po raz pierwszy był w Tomaszowie w 1901 r. Uciekał wtedy z petersburskiego szpitala, w którym symulował obłęd po aresztowaniu. Razem ze swoją pierwszą żoną Marią z Koplewskich spędził w mieście noc.
Po raz drugi przybył do Tomaszowa już jako Marszałek w 1921 roku, gdzie miał odebrać defiladę stacjonujących tam pododdziałów VI Brygady Jazdy, które wsławiły się w walkach podczas wojny z bolszewikami.
Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody inaugurujące Rok Józefa Piłsudskiego w Powiecie Tomaszowskim. W programie zaplanowano m.in wykład okolicznościowy pt: ” Józef Piłsudski na ziemi tomaszowskiej”, który przedstawi Robert Czyż Dyrektor Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Uroczystości Roku Józefa Piłsudskiego zostały połączone z przypadającą w ubiegłym roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej.
Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, TVP3 Lublin, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia oraz Rewizje Tomaszowskie objęły wydarzenie patronatem medialnym.