Podsumowanie programu ” Czyste powietrze”

W poniedziałek 15 marca 2021 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie podsumowujące efekty Programu “Czyste Powietrze” w powiecie tomaszowskim. Na posiedzenie przybyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu, Eliza Wróblewska Specjalista w Zespole Ekspertów Ekologicznych WFOŚiGW w Lublinie, Piotr Kielar Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym a także wójtowie oraz burmistrzowie z terenu powiatu tomaszowskiego.
Głównym celem Programu” Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.
Grzegorz Grzywaczewski Prezes WFOŚiGW w Lublinie, który przybył na dzisiejsze spotkanie przedstawił ważne dane statystyczne dotyczące Programu “Czyste Powietrze” w powiecie tomaszowskim. Zaznaczył, że:
👉liczba złożonych wniosków to 167
👉wymieniono 256 źródeł ciepła
👉295 budynków poddano termomodernizacji
👉oraz kwota wypłaconych środków w 2020 roku to 2,97 mln zł
W prezentacji przedstawiony został także efekt ekologiczny realizacji dotychczasowych inwestycji. W powiecie tomaszowskim redukcja emisji dwutlenku węgla wynosi o 2070 ton /rok , redukcja emisji pyłów o 11,4 ton/rok a ograniczenie zużycia energii to 4951 MWH/rok.
W dniu dzisiejszym do grona pięciu gmin, które podpisały już porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie dołączyły kolejne: Jarczów i Gmina Tomaszów Lubelski. Umowy na prowadzenie Biur Programu “Czyste Powietrze” podpisali: Marzena Czubaj- Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski oraz Tomasz Tyrka Wójt Gminy Jarczów.