Inauguracja Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Powiecie Tomaszowskim

Zadaniem współcześnie żyjących jest pielęgnowanie pamięci o historii, ze szczególną dbałością należy pochylić się nad wydarzeniami mającymi miejsce w najważniejszych rejonach – naszych małych Ojczyznach.

Dokładnie 100 lat temu, wiosną 1921 roku w Tomaszowie Lubelskim gościł ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, lecz to nie była jego pierwsza wizyta na Ziemi Tomaszowskiej.

Po raz pierwszy Józef Piłsudski na Ziemi Tomaszowskiej był w 1901 roku, gdy przeprawiał się, jako więzień, z zaboru rosyjskiego do zaboru austro-węgierskiego przez rzekę Tanew koło miejscowości Susiec w Rebizantach.

Druga wizyta miała miejsce 20 marca 1921 r., wówczas odbierał defiladę Ułanów Jazłowieckich i Krechowieckich, a także odznaczał ich sztandary oraz żołnierzy tych pułków na Siwej Dolinie. Defilada i odznaczenia wiązały się z Wiktorią nad bolszewikami w 1920 r., a szczególnie Bitwą pod Komarowem. Podczas pobytu Marszałek odwiedził miejscową szkołę, która dzisiaj nosi jego imię.

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim postanowiła upamiętnić wydarzenia związane z Bitwą Warszawską, a także utrwalić pamięć wśród społeczności lokalnej o dwukrotnym pobycie Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej ustanawiając rok 2021 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Powiecie Tomaszowskim.

Na ten rok zaplanowane zostały różnego rodzaju wydarzenia o wymiarze historyczny, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym mające na celu utrwalenie pamięci tamtych wydarzeń. Organizatorem planowanych przedsięwzięć będzie głównie Powiat Tomaszowski i Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego.

Z uwagi na wprowadzenie ograniczeń spowodowanych obecnym stanem pandemii, władze powiatu odwołały wcześniej zaplanowane uroczystości. Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego zainaugurowano 20 marca 2021 mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz symbolicznym podpisaniem Aktu Erekcyjnego, który wmurowany zostanie w Łuk Triumfalny upamiętniający 100-lecie Bitwy Warszawskiej oraz dwukrotny pobyt Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej. Łuk usytuowany będzie na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

W symbolicznych okolicznościach udział wzięli: Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Ryszard Madziar – Dyrektor Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, gen. bryg. Artur Jakubczyk – Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, symboliczna reprezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Burmistrzowie i Wójtowie powiatu tomaszowskiego.

Budowa Łuku Triumfalnego przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców powiatu a szczególnie dzieci i młodzieży o ważnych datach, osobach i wydarzeniach w historii naszej małej Ojczyzny.