XIII edycja konkursu ekologiczno-regionalnego LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYNA

Ideą cyklicznego konkursu jest bliższe poznanie województwa lubelskiego przez uczniów i nauczycieli, upowszechnianie wiedzy o Małych Ojczyznach, eksponowanie wydarzeń, postaci, miejsc mało znanych lub zapomnianych oraz tych, które są wyjątkowe i niepowtarzalne. Każda z kolejnych edycje konkursu porusza aktualną tematykę dotyczącą regionu.
Bieżąca edycja służyć będzie popularyzacji wiedzy o utworzeniu EUROREGIONU ROZTOCZE jako 17 euroregionu w Polsce. Stowarzyszenie Samorządów Euroregion „Roztocze” powołano 20 maja 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim. Tworzą go 50 jednostek samorządu terytorialnego z województw lubelskiego i podkarpackiego – geograficznie od Kraśnika do Lubaczowa.

Jednym z aspektów kontynuowania cyklicznego konkursu jest aktywizowanie młodzieży szkolnej jako części społeczności lokalnej do zainteresowania się walorami naturalnymi i potencjałem własnego regionu. Pracą konkursową jest opracowanie wydania specjalnego wydanie gazetki szkolnej, którą wykona 3-osobowy zespół redakcyjny powołany w drodze eliminacji przeprowadzonych w każdej placówce.
Zgodnie z tematem XIII edycji konkursu uczniowie powinni wyeksponować bieżące cele i zadania stowarzyszenia jako całości oraz zadania własne instytucji samorządowych (gminy, powiatu) w ramach Euroregionu „Roztocze”. Należy też uwzględnić regulacje unijne w powoływaniu euroregionów i Euroregion „Roztocze” na tle euroregionów w Polsce W gazetce powinny znaleźć się materiały opracowane przez uczestników konkursu – teksty własne, streszczenia, opisy, cytaty, wywiady, reportaże, zdjęcia, ilustracje, zagadki, rebusy itp.

Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia:

Regulamin LUBELSZCZYZNA 2021

Karta zgłoszenia_ XIIIedycja