Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych przez powiat tomaszowski organizacjom pożytku publicznego w 2021r.

 

LINK  : Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie wyboru ofert.pdf

WERSJA EDYTOWALNA :Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie wyboru ofert