Wystawa “Powstanie Styczniowe”

Powstanie styczniowe 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
W dniu dzisiejszym przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim została otwarta wystawa poświęcona właśnie powstaniu styczniowemu.
Na otwarcie ekspozycji przybyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP-autor wystawy, Jarosław Korzeń Wicestarosta, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, ks. prałat Czesław Grzyb, Hubert Bartecki Dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa oraz Piotr Szumilak Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym.