Wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego

W dniu 16 grudnia 2020 r. Wicestarosta Jarosław Korzeń, w obecności Anny Pankiewicz Głównego Specjalisty Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego, po złożeniu ślubowania, wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Jolancie Tujaka, nauczycielce przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim.