Tablety dla podopiecznych DPS

Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu wraz z Jarosławem Korzeniem Wicestarostą i Dariuszem Czopem Sekretarzem Powiatu we wtorek 29 grudnia br złożyli gościnną wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach. Po powitaniu przez Ewę Kielar dyrektora placówki, władze powiatu tomaszowskiego wręczyły 13 tabletów podopiecznym DPS-u, którzy wyrazili chęć otrzymania takiego sprzętu. Tablety sfinansowane zostały ze środków PFRON a kolejne sprzęty zostaną wręczone po Nowym Roku.