Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje celowość realizacji programów specjalnych oraz proponowane zmiany ich realizacji a także celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
W dniu 18 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się powołanie i pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Do Rady zostali wybrani:
1. Ryszarda  Garbula – NSZZ “Solidarność” SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim
2. Lesław Kapka – Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
3. Władysław Pietruch – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
4. Marzena Patron – RZRKiOR w Tomaszowie Lubelskim
5. Marek Łuszczyński – Burmistrz Lubyczy Królewskiej
6. Piotr Pasieczny – Wójt Gminy Tarnawatka
7. Dariusz Kozłowski – Wójt Gminy Telatyn
8. Jacek Zabandżała – Tomaszowskie Forum Gospodarcze. Wybrano przewodniczącego, którym został Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn oraz Wiceprzewodniczącego – Lesława Kapkę ze Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”. Na spotkaniu obecny był także Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej,Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz władze Powiatowego Urzędu Pracy w osobach Stanisławy Koper Dyrektora oraz Roberta Bondyry Zastępcy.