Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 3 grudnia b.r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z udziałem wójtów gmin i burmistrzów miast z terenu powiatu. Podczas obrad pod przewodnictwem Starosty Tomaszowskiego Henryka Karwana przedstawione zostały następujące informacje:

  • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca działania służb sanitarno-epidemiologicznych w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 na obszarze powiatu tomaszowskiego .

  • Informacja Dyrektora SP ZOZ na temat diagnozowania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz zabezpieczenia pozostałych usług zdrowotnych na bazie SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

  • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca sytuacji epizootycznej oraz działań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania ASF na obszarze powiatu tomaszowskiego.

  • Informacja Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na temat zadań służbi samorządów w przypadku wystąpienia incydentu z udziałem dzikiej zwierzyny poza środowiskiem naturalnego bytowania.

  • Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w powiecie tomaszowskim.

  • Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na temat przygotowania służb i jednostek samorządowych do reagowania na zagrożenia okresu zimowego.