Zachęcamy do wypełnienia ankiety: “Kontynuacja bezpiecznych przejść dla pieszych przy drogach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim”

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

 

Ankieta  kierowana do adresatów (uczestników) projektów lokalnych dofinansowanych w ramach
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

Informacje pozyskane w wyniku przeprowadzenia tego badania posłużą ustaleniu efektów/osiągniętych rezultatów związanych z realizacją rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” i na żadnym etapie ich opracowywania nie będą wiązane z Pani/Pana osobą.

 

Nazwa projektu
„Kontynuacja bezpiecznych przejść dla pieszych przy drogach powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim”

UWAGA! Ankieta dotyczy wykonanych bezpiecznych przejść dla pieszych (m.in. poprzez aktywne oznakowanie) przy skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Jana Pawła II
w Tomaszowie Lubelskim (m.in. przy Poczcie Polskiej)

Zaproszenie do ankiety

Ankieta oceniajaca projekt_Zwirki i Wigury

Ankieta oceniajaca projekt_Zwirki i Wigury